Gå til meny

Til alle lokallag – Vi vil vokte valgkampen!

Noen lurer kanskje på hvorfor SOS Rasisme engasjerer seg i valgkampen. Er ikke SOS Rasisme partipolitisk uavhengige?

Jo, SOS Rasisme er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Allikevel er valgkampen noe vi må engasjere oss i. Å spille på rasisme skaper frykt og falske motsigelser blant folk, det gir også ofte billige poenger og nye stemmer.

Frp flyttet tidlig grensen for hva som er tillatt å si i offentligheten, de viste at det er mulig å slå seg opp på rasistiske uttalelser. De siste årene har imidlertid stadig flere politikere, fra de fleste partier, angrepet minoriteter i håp om å vinne oppslutning fra velgerne. Denne trenden må snus, og alle partiene må innse at de skal vinne velgere i et flerkulturelt Norge.

Vår oppgave i valgkampen er først og fremst å være vaktbikkja som holder valget fritt for fordommer, åpen rasisme og trusler fra nazistiske grupper. Vi må jobbe i forkant for å få velgere og politikere til å ta aktiv avstand fra rasisme, og vi må tilbakevise rasistenes løgner når de stikker hodet fram i media.

Lokallagene er nøkkelen vår til å vinne denne valgkampen. Hvis alle lokallag har aksjoner på gata, sender pressemeldinger og leserinnlegg, inviterer til åpne møter og utfordrer politikerne – da er vi mye nærmere en valgkamp fri for rasisme og feige løgner.

Les SOS Rasismes hovedkrav til partiene

Bestill valgmateriell

Hva kan et lokallag gjøre?

Her er noen forslag til tiltak lokallagene kan gjennomføre:

1. Erklæring til partiene
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har laget en erklæring som forplikter de politiske partiene til å holde valgkampen fri for rasisme og fordommer. Alle de største partiene sentralt har skrevet under på denne. Denne erklæringen kan lokallagene gjøre kjent blant partiene lokalt, for å sikre at den følges opp i debattene.

Eklæringen finner du her: LDO-erklæring 2009. Kontakt lokalpartiene i deres fylke, og inviter de også til å skrive under. Inviter også lokalavisa, så folk får vite hva partiene har lovet.

2. Bekjemp rasistiske partier
Det finnes noen få ekstreme partier som både har klart rasistisk politikk, og kjente rasister eller nazister blant partimedlemmene sine. I år har de nazistiske gruppene Vigrid og Norgespatriotene klart å stille lister i Buskerud og Vestfold. Andre steder stiller ikke nazistene egne lister, men de kan forsøple valgkampen gjennom andre partier eller på andre måter.

Å stoppe propagandaen fra disse ekstreme rasistene er viktig, enten det spres gjennom offentlige torgmøter, løpesedler eller andre kanaler. Å la disse få spre rasismen sin er det samme som å tvinge antirasister og minoriteter til å la seg forhåne og undertrykke.

Ta kontakt med fylket deres og finn ut hvilke partier som stiller lister til valget (gå inn på nettsiden deres, det ligger under ”politikk” eller ”Valg 2009”). Finner dere rasister som stiller på lister er det viktig at de bekjempes, før de får ødelagt valgkampen. Er dere usikre kan dere ta kontakt med SOS Rasisme sentralt.

3. Test politikerne
Noen partier er åpent rasistiske eller diskriminerende på sentralt plan gjennom sine programmer, men vanligere er det at enkelte partimedlemmer kommer med rasistiske uttalelser som strider mot partiets egne programmer. Her kan lokallagene gjøre en viktig jobb med å avsløre grumsete holdninger, og tvinge partiene til å ta avstand fra dette. Ved valget i 2007 avslørte NRK Radio en kandidat for Høyre i Oslo som kom med klart rasistiske uttalelser. Dette ble dokumentert med båndopptaker.

Lokallagene kan gjennomføre sine egne tester av politikerne. Besøk partienes stander og still en del spørsmål av typen «Hva vil dere gjøre med de kriminelle innvandrerne?». Ta vare på alle rasistiske uttalelser dere kommer over på denne måten, i avisen eller andre steder. Send alt til tips@sos-rasisme.no

4. Andre aktiviteter i valgkampen
I tillegg til å passe på de politiske partiene er valgkampen en god anledning til å markere SOS Rasisme og våre saker. Her er det opp til dere i lokallaget å finne ut hvordan dere best kan markere dere.

Noen ideer kan være:

  • Skrive pressemelding om at dere passer på valget (vedlegg)
  • Skrive leserinnlegg om rasisme og svare på andres rasistiske innlegg.
  • Trykke opp løpeseddel og dele ut på gata (vedlegg).
  • Invitere til åpne debattmøter om rasisme
  • Vær tilstede ved skolevalg/ debatter
  • Lage store og små demonstrasjoner eller aksjoner
  • Anmelde rasisme til politiet

Husk:
Send kopi av alt dere gjør til au[alfakrøll]sos-rasisme.no, da kan også andre lokallag få inspirasjon til sitt arbeid.

Lykke til og godt valg!

Med antirasistisk hilsen
AU/ Landsstyret

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490