Gå til meny

I forbindelse med dagens skoledebatt ved Drammen videregående skole opplevde SOS Rasisme å bli kasta ut fra salen mens nazistene fra Vigrid fikk bli for å spre giftpropagandaen sin.

Den nazistiske sekta Vigrid stilte i dag til sin første skoledebatt i forbindelse med stortingsvalget i Buskerud. Deres debattant, leder og førstekandidat Torgrim Bredesen blei møtt med buing og piping da han fikk ordet første gang. På forhånd aksjonerte SOS Rasisme utenfor lokalet ved å spre løpesedler som forteller sannheten om Vigrid og ved å oppfordre elevene til å snu ryggen til nazistene.

Som media forteller er det sant at få snudde ryggen til. Likevel ønsker vi å gi all honnør til de som våga dette foran 1400 medelever i et lokale som ikke er egna for denne type aksjoner.

På et punkt i debatten blei Vigrid utfordra til å fortelle om hva som var forskjellen på dem og nazisme. Bredesens svar kunne ikke stå uimotsagt, og SOS Rasisme greip så mikrofonen for å fortelle elevene sannheten. Vår klare tale opplevde stor applaus og ros fra mange forbipasserende etter debatten, men skolens svar var å kaste oss ut av salen. Da opplevde vi den paradoksale situasjonen at antirasistene blei kasta ut mens nazistene fikk bli.

I 1942 ble 547 norske lærere sendt til Kirkenes fordi de ikke ville akseptere nazifiseringa av norsk skole. Det er trist å se at disse erfaringene ikke lenger er en del av den norske skolehverdagen.

Skoledebattene er obligatoriske for elevene, og en får fravær dersom en ikke deltar. I år i Buskerud er tusenvis av elever – mange med minoritetsbakgrunn – tvunget av skoleledelsen til å sitte og høre på nazistenes gift.

SOS Rasisme fikk ingen negativ respons fra noen elever etter dagens skoledebatt, men derimot store mengder positiv respons. Det viser at klar tale mot nazistisk organisering er et standpunkt svært mange er enig i.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490