Gå til meny

Under følger en kort kokebok for bruk av SOS Rasismes webmail.

Webmail er en e-postløsning der all informasjon blir liggende på en ekstern server, i motsetning til de løsningene der en laster e-posten ned på sin pc, Netscape og Explorer.

Webmail er praktisk dersom en må lese e-posten mange forskjellige plasser, flere skal dele en e-postadresse.

Du går frem slik:

  1. Gå til http://folkfolkfolk.no
  2. Du vil nå få dette bildet:
    webmail1
  3. Første gang vil du normalt få et spørsmål om du vil at passordet skal huskes til senere. Med mindre du har en egen personlig PC som ingen andre bruker, så svarer du nei, eller never for this site e.l. på dette. Et eksempel på spørsmål ser du her:
    webmail2
  4. Etter dette er du logget inn og vil se dette bildet:
    webmail3

Det er minst fire ting som du må kunne for å bruke webmail:

1. Legge inn adresser

Klikk på: Addresses, da kommer du her:

webmail4

Du må skrive inn i minst de tre øverste feltene:
Kallenavn:
Epostadresse:
Fornavn:

For å få registrert adressa, må du trykker på: Legg til adresse, da kommer du hit:

webmail5

Her ser du at adressa er registeret. I webmail finnes det ingen funksjon der du bare kan klikke på ei e-postadresse for å få den på plass i adresseboka, her er det noe mer arbeid.

Hvis du har skrevet noe feil, eller ønsker å slette så finnes det funksjoner i dette vinduet som du kan bruke til det.

2. Sende e-post

Klikk på: Ny melding, da kommer du hit:

webmail5

Webmail har vanlig Til, Kopi til og Blindkopi til funksjon, nederst i vinduet kan du legge ved filer og du trykker på Addresser for å få frem adresser som du har lagra i adresseboka, eller skriver dem inn i adressefeltene. Skriv teksten og trykk på send.

3. Tømme kontoene

Du må tømme kontoene dine sjøl, ingen gjør dette for deg. I venstremenyen ser du en graf som viser hvor mye ledig plass du har. I følgende bilde ser du denne grafen med en rød ring rundt. Vår testbruker har brukt 0,0% av 975.6MB:

webmail6

Det hvite feltet betyr ledig plass. Det grønne betyr oppbrukt plass. Det grønne vises ikke i vårt eksempel, siden kontoen foreløpig er helt tom. Det grønne feltet vil skifte farge til først gult, og senere rødt når kontoen begynner å bli full. Når fargen skifter fra grønn til gul er det på tide å slette. Hvis den skifter farge fra gult til rødt, må du skynde deg å slette, da blir kontoen snart full, og den vil slutte å motta e-post!

Sletting av e-post

Hvis du har flere sider med sendt e-post så vil det stå Show All, hvis du trykker på denne så vil alle sidene vise etter hverandre, hvis du trykker på: Velg alle, så vil du se at det kommer en hake foran e-postene.

Hvis du trykker på Slett-knappen så forsvinner alle e-poster som du har satt hake på.

NB! E-postene forsvinner ikke sjøl om du har sletta de fra sendtmappa, de går til mappa Trash (merket med rød ring i bildet under), du må gå inn på nytt i denne og slette alt der før de er borte fra kontoen din:

webmail7

4. Mapper

Å legge noen e-poster i mapper er lurt, du oppretter disse ved å trykke på: Mapper (merket med rød ring i bildet under), når du har gjort det så kommer du hit:

webmail8

Du skriver et mappenavn og trykker på: Opprett og kommer da her:

webmail9

Trykk på: oppdater mappeliste, da kommer den nye mappa opp i venstre felt.

Det finnes noen flere funksjoner, men disse fire er de grunnleggende.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490