Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 10.11.2009
Verveskjemaet Mari-Anne Hågvår skrev seg på

Hovedkasserer i SOS Rasisme svarer i dette debattinnlegget på anklagene i Klassekampen.

Mari-Anne Hågvar kunne i Klassekampen 5. november fortelle om hvor overraska hun var over å være medlem i SOS Rasisme. Vi har gitt henne og Klassekampen bevis på at hun sjøl har skrevet navn, adresse, postnummer og fødselsår på vårt verveskjema. Der står det med stor skrift følgende: “Ja, jeg vil bli medlem i SOS Rasisme”, og nederst står det: “Medlemskapet koster 10 kr for både 2007 og 2008”. At en blir rekna som medlem når en skriver navn, adresse, postnummer og fødselsår opp på et verveskjema burde ikke overraske noen. Heller ikke at dattera er ført opp som familiemedlem når hun sjøl har ført henne opp som familiemedlem. Vi har bedt henne om å kontakte Klassekampen for å trekke tilbake de påstandene som hun kom med – det vil hun ikke.

Mari-Anne Hågvar forteller videre til Klassekampen at hun aldri vært i kontakt med SOS Rasisme, mens i neste avsnitt sier hun at hun nok allikevel har vært det, på gata i Oslo, og at hun har mottatt medlemsavisa vår sammen med krav om kontingent. Ville ikke seriøs journalistikk innebære et naturlig oppfølgingsspørsmål om hvordan en kan mene at en aldri har vært i kontakt med SOS Rasisme, samtidig som en forteller til den samme journalisten at en faktisk har vært dette en rekke ganger. Går kritisk journalistikk bare en vei?

Vi kan fortelle at Mari-Anne Hågvar har mottatt følgende fra SOS Rasisme:

  • “Velkommen som medlem”-brev i 2007
  • I 2007 fikk hun 1 eksemplar av AntirasisteN, medlemsavisa til SOS Rasisme
  • I 2008 fikk hun innkalling til møte i lokallaget sitt for å velge delegater til landsmøte
  • I 2008 fikk hun 4 eksemplarer av AntirasisteN
  • I 2009 har hun fått 2 eksemplarer av AntirasisteN med innlagt giro for å betale medlemskontingenten.
    .

At hun så i oktober 2009 stiller seg helt uforstående til at vi rekner henne som medlem av SOS Rasisme faller på sin egen urimelighet. Hvis hun ikke ønska å være medlem, hvorfor sendte hun ikke oss bare en e-post og sa fra at hun ikke ønska dette? Eller ba oss om å dokumentere hvordan hun hadde blitt medlem? Vi stryker uansett folk som ikke ønsker å være medlem fra vårt medlemsregister.

Men, når en vet at Klassekampens kilde er gift med fungerende daglig leder i Klassekampen blir det kanskje ikke fullt så overraskende at hun på tross av klare bevis for det motsatte ikke ønsker å trekke tilbake sine påstander? Vi ville vanligvis være tilbakeholdne med å trekke frem sånne forhold. Men, når vi ser på de kampanjene der Klassekampen har leita med lys og lykt for å prøve å finne noe “dritt” på SOS Rasisme, så velger vi å legge også dette kortet på bordet.

Det er klart urimelig er at vi blir mistenkeliggjort i Klassekampen fordi vi ønsker å kvalitetssikre vårt medlemsregister. Det er det vi snakker om her, vi har sendt brev til alle tellende hovedmedlemmer i organisasjonen som vi hadde adresse på, dette er ca. 15.000. Vi ønsker å ha et medlemsregister som vi kan stole 100 prosent på, 99.5 prosent er for oss ikke bra nok. Vi ønsker bare å ha medlemmer i medlemsregisteret.

Vi har fått inn noen svar på brevet vårt. Noen benytter brevet til å svare oss at de ønska å være aktive, andre ønsker å fortelle oss at de ikke har fått betalt kontingenten i år, men at de ønsker det. Begge deler er hyggelig og vil bli fulgt opp.

Atter andre sier at de er usikre på om de er medlemmer og ber om dokumentasjon på dette. Det skal de få. Noen sier at de var medlemmer i 2008, men at de ikke ønsker å være medlemmer nå i 2009, de skal vi stryke som medlemmer i 2009. Noen sier at de ikke var medlemmer i 2007/2008.

Vi kommer til å legge dette materialet frem for Fordelingsutvalget i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Vi gjør med andre ord en omfattende og dyr jobb med å kvalitetssikre vårt medlemsregister. Dette burde vært holdt frem som prisverdig. Det er i alle fall ingen grunn til å mistenkeliggjøre dette.

Vi ønsker å bruke mest mulig av vår tid til å slåss mot rasisme og nazisme, ikke å diskutere hvor mange medlemmer vi har.

Kjell Gunnar Larsen,
Hovedkasserer SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490