Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 30.11.2009
Hanne Höglind

Politiets utlendingsenhet (PU) vil avsløre dårlige tolker. SOS Rasisme ønsker tiltaket velkommen.

Politiets utlendingsenhet (PU) har gått til innkjøp av nytt filmutstyr, og vil innføre videoovervåking av politiregistreringen av asylsøkere. Vi ønsker tiltaket velkommen, sier Hanne Høglind i SOS Rasisme.

Hun peker på at tiltaket kan styrke asylsøkernes sikkerhet:

- Vi får stadig rapporter fra asylsøkere som har fått en dårlig behandling, og som har møtt ukvalifiserte tolker ved politiregistreringen. Dette skjer langt ifra sjeldent at det opprettes en klagesak, men veldig sjeldent vinner klageren fram.

Politiregistreringen er asylsøkernes første forklaring ovenfor norske myndigheter, og med dette innrulleres de i det norske asylsystemet. Høglind mener dette gir grunnlaget for en dårlig start.

- Asylsøkere opplever ofte mistillit, og blir ofte ikke trodd på i en klagesak. Det blir som oftest påstand mot påstand, og tvilen kommer tolken til gode. Nå har man muligheten til å kunne gå tilbake og se intervjuet, og på den måten dokumentere eventuelle overtramp som er gjort.

- Blodig urettferdig

Høglind mener en kvalifisert tolk kan skille mellom opphold og avslag:

- Det er blodig urettferdig at mennesker opplever å bli kasta ut av landet på grunn av saksbehandlingsfeil. Flyktninger er mennesker i en svært sårbar livssituasjon, og skillet mellom positivt og negativt utfall er ofte svært lite.

En iransk mann forteller ovenfor NRK at noen av tolkene er ukvalifiserte og at de går langt ut over sin rolle. - Flere ganger under intervjuet sa tolken på en aggressiv måte «Du lyver, du lyver!» og «Fortell sannheten nå!». Andre asylsøkere forteller at tolker avbryter og fargelegger intervjuet med sin egen oppfatning av det som blir fortalt.

- Dette er helt forkastelig, en tolk skal kun være en nøytral oversetter, sier leder av Norsk Tolkeforening, Richard S. Sciabà. Tolkeforeningen ber nå justisministeren gripe inn mot det de mener er ulovlig bruk av tolker i PU.

Et eksempel til etterfølgelse

Høglind mener med bakgrunn i disse avsløringene at tiltaket er nødvendig og på sin plass. Hun tror tiltaket kan få tolkene til å skjerpe seg, og mener det har overføringsverdi til andre instanser.

- Dette er en gladnyhet og et eksempel til etterfølgelse. Også i UDI begås det grove tolkefeil, og det samme tiltaket burde settes til verks her.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490