Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme Flyktningutvalget 07.12.2009
Piggtråd

Torsdag gikk leder for grensepolitiet på Torp, Bent Nordkvelde ut i Sandefjords Blad og krevde internering av asylsøkere som ikke har identitetsdokumenter eller som oppgir feil identitet ved ankomst.

Nordkvelde hevder at disse asylsøkerne er kriminelle, men han sier ingenting om hvilke land de kommer fra eller hvor unge de er. På Torp lufthavn har politiet fengslet mindreårige asylsøkere uten pass eller som har hatt falsk pass. Mange av disse kommer fra land hvor det har vært langvarige kriger og konflikter, mye fattigdom og dårlig infrastruktur.

Når man kommer fra land som Somalia og Afghanistan som har hatt henholdsvis 18 og 30 år lange kriger og okkupasjoner er det ikke en selvfølge at man har originale pass.

Politiet ved Torp lufthavn er kjent for sitt ensidige fokus på identiteten til asylsøkere, noe som ligger utenfor deres naturlige arbeidsområde. Asylsøkerne som kommer til Torp lufthavn skal transporteres til Oslo hvor de kan registrere seg som asylsøkere hos Politiets Utlendingsenhet og derfra få tildelt plass ved et transittmottak inntil Utlendingsdirektoratet har foretatt et intervju av dem.

En av SOS Rasismes aktivister kom til Torp lufthavn som asylsøker. Noen måneder tidligere hadde spanske myndigheter fratatt ham hans originale pass og overlevert det til hans hjemlands myndigheter. Han var på flukt og var i livsfare da han fikk broren sitt pass som han brukte til å komme til Norge med. På Torp lufthavn ble han arrestert og fikk over 30 dager i fengsel for å ha falsk pass og av UDI fikk han varsel om utvisning fra Schengen området i minimum 2 år.

- Det er tilnærmet umulig å ta seg inn i Europa på en lovlig måte hvis man er flyktning, det blir derfor urimelig å straffe mennesker for å søke asyl i Norge selv om de ikke har gyldige reisedokumenter, sier Hanne Høglind i SOS Rasisme.

Grensepolitiet på Torp vil ifølge Sandefjords Blad at asylsøkere som ikke har gyldige identitetsdokumenter skal interneres inntil utlendingsmyndighetene har ferdigbehandlet sakene deres eller identiteten er dokumentert. Bent Nordkvelde mener at internering er det nødvendige virkemidlet for å få bukt med kriminalitet begått av illegale innvandrere.

- I Norge vegrer man seg for å fengsle norske ungdommer som har begått kriminelle handlinger, at man i enda større grad enn i dag skal fengsle eller internere ungdommer som har kommet for å få beskyttelse i Norge svekker asylbarnas rettigheter. Det er et bemerkelsesverdig lite antall mennesker som søker asyl i Norge for å begå kriminalitet og man blir ikke kvitt noe problem ved å ta alle under en kam slik Vestfold politidistrikt her går inn for, sier Hanne Høglind.

I dag blir uklar identitet behandlet av Politiets Utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet der man blant annet gir asylsøkere mulighet til å legge frem pass utstedt ved ambassader i Norge. Når det ikke er mulig å dokumentere identiteten kan det være tilstrekkelig at asylsøkeren sannsynliggjør identiteten sin.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490