Gå til meny
Publisert av Støttegruppa for Fozia og Abbas 22.12.2009
Støttedemonstrasjons for Abbas og Fozia Butt

Det er for støttegruppen, familie og venner helt uforståelig at det gang på gang blir henvist til refrenget om at politikere ikke kan gripe inn.

Leserbrev publisert i Dagsavisen 22. desember 2009.

Maral Houshmand
Leder av støttegruppa for Fozia og Abbas Butt

“De folkevalgtes engasjement”, Sissel Falck Serpas innlegg i Dagsavisen 10. desember, traff spikeren på hodet når hun belyser hvor viktig det er med modige politikere i saker som er umenneskelige, urimelige og uanstendige! Her henvises det primært til Abbas (23) – og Fozia (24) Butts sak som nå har gått så langt at den ligger i første seksjon i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Søskenparet har bodd hele sitt liv i Norge, og blir nå av norske utlendingsmyndigheter stilt til ansvar for valg deres mor tok da de var små barn. Verken barnekonvensjonen, menneskerettighetskonvensjonen eller sunn fornuft har blitt brukt i saksbehandlingen som er gjort av én nemndleder alene.

Kjære Storberget. Jamfør utlendingsforskriftens §141a annet ledd gis det adgang til at departementet kan kreve en fornyet behandling i en stornemnd i Utlendingsnemnda, dersom saken blant annet berører prinsipielle spørsmål. Er det ikke det et prinsipp i den norske rettsstat at barn på ingen måte skal straffes for foreldres handlinger?

Det er for støttegruppen, familie og venner helt uforståelig at det gang på gang blir henvist til refrenget om at politikere ikke kan gripe inn. Alt vi forventer er en ny behandling i et nemndmøte hvor Abbas og Fozia får møte og forklart seg. Er det for mye å forlange? Du kan få til dette hvis du vil, og med hjemmel i lov. Spørsmålet er imidlertid om du virkelig vil redde norsk ungdom fra dette levende mareritt de nå opplever?

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490