Gå til meny

9. oktober 2009 avsa Høyesterett sin dom i ankesaken Ashok mot staten v/Utlendingsnemnda. Ashok fikk ikke medhold i sin anke, og Utlendingsnemndas utvisningsvedtak av 24. mai 2006 blir derfor stående.
Les også:
> Hele Høyesterettsdommen
> Ashok får ikke komme tilbake (NRK)

Høyesterett avsa en enstemmig dom, men et mindretall (dommer Bårdsen) ga en egen begrunnelse for sin stemmegivning hvor han langt på vei gir Ashok støtte hva gjelder fortolkning og betydning av FNs barnkekonvensjon artikkel 3 nr. 1 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i saker med mindreårige asylsøkere.

SOS Rasisme er skuffet over at Høyesterett ikke i større grad vektlegger FNs barnekonvensjon, og slik gir regjerningsadvokaten medhold i at innvandringspolitiske hensyn kan gå foran menneskerettighetene.

Lørenskog kommunes rettslige engasjment i saken anses nå som avsluttet, men både kommunen og Lørenskog SOS Rasisme vil fortsette å støtte Ashok i sin tilværelse som flyktning i India. Det viktigste vil være å motivere til fortsatt skolegang, med håp om at han i framtiden kan komme tilbake til Norge som student eller arbeidstaker.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490