Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 08.03.2010
Fra en partidemonstrasjon på stasjonen  i byen Hradec Králové

For første gang siden den tsjekkiske sjølstendigheten i 1993 er et politisk parti forbudt.

Det er partiet DÄ›lnická strana (Norsk: Arbeiderpartiet) som lider denne skjebnen. Tsjekkisk høyesterett kunngjorde 17. februar at partiet ble forbudt siden det uttrykte rasistiske, fremmedfiendtlige, homofobiske og antisemittiske holdninger og således var en trussel mot det tsjekkiske demokratiet.

Partilederen Tomáš Vandas uttalte til media at partiet ikke ville finne seg i dette og anke avgjørelsen. Om anken ikke skulle føre fram, vil partiet dukke opp igjen under nytt navn, forklarer partilederen videre til tsjekkiske medier samme dagen som høyesteretts avgjørelse ble sendt.

Partiet er særlig kjent for aksjoner og demonstrasjoner i nærheten av bydeler hvor det bor mange romfolk. Disse aksjonene og demonstrasjonene har en tendens til å ende opp med vold. I november 2008 måtte det tusen politifolk til for å slå ned en demonstrasjon hvor rundt 500 medlemmer og tilhengere av Arbeiderpartiet deltok. Flere av demonstrantene kasta da bensinbomber og steiner mot politiet, noe som endte med sju skadde politifolk.

Likheter med NSDAP

Partiet med Vandas i spissen nekter ikke for at de har en «nasjonalsosialistisk» ideologi, men mener denne er basert på strømninger som var representert i demokratisk innstilte partier som fantes i Tsjekkoslovakia i mellomkrigstida. Men mange har påpekt de åpenbare likhetene med Hitlers parti NSDAP i Tyskland.

For ikke bare gir de inntrykk av å være et parti for arbeidsfolk gjennom navnet sitt. De har også gjennomført andre tiltak som minner sterkt om hva nazipartiet gjorde i Tyskland på tredve- og førtitallet:

  • Partiet har oppretta grupper som ivaretar partitoppenes sikkerhet, såkalte Ochranné sbory (Beskyttelsesenheter);
  • Partiets ungdomsorganisasjon DÄ›lnická mládež (Arbeiderungdommen) minner svært om Hitlerjugend i måten den er bygd opp på;
  • Partihymnen (finnes her) inneholder flere henvisninger til norrøn mytologi, noe mange forskere har påpekt at er en klassisk tendens innenfor nazismen;
  • Partiprogrammene til de to partiene har en del likheter, blant annet forakt for demokrati, menneskerettighetene og rettighetene til minoriteter, partiet er sterkt mot kvinnefrigjøring, er klart antisemittisk og antikommunistisk, samtidig som programmene begge vektlegger politisk og økonomisk liberalisme.

Våger å forby nazipartier

Tsjekkiske myndigheter har med dette foretatt en modig beslutning, nemlig å forby et nazistisk parti som kamuflerer seg under dekke av å være noe annet. Det finnes ikke mange eksempler på det samme. I Norge har det aldri vært snakk om det samme, selv om FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering helt klart krever dette.

Vi har i stedet sett at det eneste som kan stoppe nazismen fra å spre seg, i Norge som i alle andre land, er at folk står sammen og kjemper mot den.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490