Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 08.03.2010
Klassekampen forfalsket tall

Som en del av den siste ukens massive omtale av SOS Rasisme innrømmer nå Klassekampen å ha manipulert tallmateriale fra mediebasen Atekst/ Retriever.

I lørdagens utgave av Klassekampen har journalistene Åse Brandvold og Simen Willgohs skrevet en artikkel under overskriften Stadig mindre aktivitet. I artikkelen forsøker journalistene å tegne et bilde av SOS Rasisme som en organisasjon med stadig synkende aktivitet i perioden 2000 – 2009, samtidig som de offentlige tilskuddene har økt.

«Faktagrunnlaget» som skulle belegge denne påstanden ble i artikkelen formulert slik:

«Et søk på redaksjonelle oppslag i perioden 2000 til 2009 i avisenes digitalarkiv, Atekst, viser en stadig minkende andel redaksjonelle oppslag.»

Innrømmer triksing med tallene

SOS Rasisme første nestleder, Ola Melbye Pettersen, visste at dette ikke hadde noen rot i virkeligheten. Allikevel tok han seg bryet med å ettergå påstanden.

Fra 01.01.2000 til 31.12.2009 viser Atekst/ Retriever følgende treff på søkeordene «SOS Rasisme»:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
38 116 149 144 591 552 918 719 889 1247

Generert: 06.03.2010
Kilde: Retriever

- Atekst/ Retreiever viser altså den diamentralt motsatte utviklingen i forhold til Klassekampens påstand. Siden 2000 har vi hatt en stadig økning i redaksjonelle oppslag, med en foreløpig topp i 2009, slår Pettersen fast. Han mener også at den økende omtalen henger direkte sammen med økt aktivitet:
- Hvis man går inn i de ulike oppslagene vil man også se at dette henger sammen med helt konkret aktivitet fra sentralledd og lokallag, spredd ut over store deler av Norge.

Etter å ha blitt konfrontert med disse tallene innrømmet Redaktør Bjørgulv Braanen mandag, i telefonsamtale med Pettersen, at avisen ikke hadde dekning for påstandene fra journalistene Brandvold og Willgohs. Avisen har derfor i tirsdagens avis trykket en rettelse.

Varsler nye PFU-klager

SOS Rasisme er allikevel ikke fornøyd, og vurderer nå å klage saken inn for Pressens Faglige Utvalg.

- SOS Rasisme har i en annen pågående PFU-klage gitt uttrykk for at vi opplever å være utsatt for en kampanjejournalistikk fra Klassekampen, forteller Pettersen.

I den aktuelle klagen heter det: «Klassekampen har bestemt seg for en sensasjonell og kompromitterende vinkling av vår organisasjon. Et gjennomgående uklart skille mellom fakta og enkeltutsagn, omtrentlig og til tider feilaktiv gjengivelse av uttalelser samt en svært ukritisk og ensidig kildebruk er alle faktorer som peker i denne retningen.» (Klagen kan leses i sin helhet her)

Den siste uken har Klassekampen produsert ikke mindre enn tre forsideoppslag, samt åtte helsider med nye anklager mot SOS Rasisme. Organisasjonen varsler at det vil bli levert PFU-klager på flere av disse oppslagene. – Vi mener Klassekampen nok en gang har fremsatt usanne påstander, manipulert sitater og unnlatt å gi oss tilsvarsrett, sier Pettersen.

Han er svært skuffet over den behandlingen organisasjonen har fått i Klassekampen, og over at påstandene har blitt gjengitt ukritisk i en del andre medier.
- Lørdagens oppslag representerer et nytt lavmål, fra en avis som allerede har store forklaringsproblem overfor PFU. Vi håper nå at Klassekampens lesere inntar en sunn skepsis til framtidige artikler om SOS Rasisme, avslutter Pettersen

For flere kommentarer:
Ola Melbye Pettersen
Første nestleder, SOS Rasisme i Norge

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490