Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 09.03.2010
Jaktsesong. Foto: Cowgirl Jules

Også Oslo fylkeslag blir kontrollert på alle bauer og kanter. Vi legger ut alle brevene i saken her.

Oslo fylkeslag søkte om tilskudd fra Oslo kommune 1. september 2009. Selve søknaden ser du her

Grunnlagsåret var 2008, et år da fylkeslaget hadde rikelig med aktivitet, dette var beskrevet i årsrapporten.

Alle jakter på samme hare

Det var jo naturlig at også Oslo kastet seg på kontrollbølgen i høst, og det første varselet fikk fylkeslaget i brev datert 16.11.2009.

De gav fylkeslaget reellt sett seks dagers frist til å svare. Nå er det en utbredt oppfatning at mye kan gjøres på seks dager, men fylkeslaget ba 24. november om å få utsatt svarfristen. Denne henvendelsen ble aldri besvart. Likevel ble fylkeslagets svar sendt 07.12.2009.

Ekstremvinter

Vintermånedene 2009/2010 kommer for all framtid til å framstå som ekstreme for aktivister i SOS Rasisme. Sentralt har vært under et konstant press for å levere dokumentasjon til forskjellige instanser. Oslo fylkeslag kom derfor litt ned i prioriteringslisten.

Fylkeslaget fikk to henvendelser i posten 8. februar. Det første var et brev med flere spørsmål, datert 04.02.2010.

Dette svarte fylkeslaget på 17.02.2010.

Den andre henvendelsen var avslag på støtte, datert 05.02.2010.

Fylkeslaget klaget på vedtaket 01.03.2010

Fortsatt kontroll

Oslo kommune har ikke avsluttet kontrollen sin av fylkeslaget ennå.

Vi er overbevist om at det ikke er noe å skjule her. Vi legger derfor ut brevene mellom Oslo kommune og fylkeslaget.

Fylkeslaget har bedt Oslo kommune på besøk og også både skriftlig og muntlig invitert dem til årsmøtet i fylkeslaget.

Men vi sitter igjen med to følelser:

  • Det er jaktsesong på SOS Rasisme nå
  • Noen snakker sammen og lager eventyrfortellinger om det indre livet i SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490