Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 11.03.2010
SOS Rasismes landsstyre 2008-2010

Dette leserbrevet er den fulle versjonen av et leserbrev Klassekampen har publisert i dag sterkt redigert og endra tittel på til “Svar om Aktivisteiendom”.

Hvor ble det av alle landsstyre­medlemmene -II

For det første så må jeg bare beklage at poenget med denne overskriften nok ikke ble tatt opp i teksten i det leserinnlegget som kom på plass i KK lørdag 6. mars. KK tvang meg til å kutte dette innlegget fra nesten 8000 tegn til 5000, men det var ikke det som gjorde at dette ikke ble forklart.

Poenget med overskriften var at KK hadde snakka med mange av våre landsstyremedlemmer, men avisa valgte bare å bringe videre ting fra det landsstyremedlemmet som valgte å aldri stille på noe landsstyremøte. De andre landsstyremedlemmene fikk ikke komme til orde. Jeg vil tro at den våkne leseren forstår hvorfor.

Bergen SOS Rasisme vil komme tilbake med en egen redegjørelse om de eventyrhistoriene dette landsstyremedlemmet fra Bergen klarte å fortelle.Hvis han da ikke velger å korrigere de påstandene han kom med, må vi gjøre det sjøl.

Instruert eller fått et godt tilbud?

Fredag 5. mars bringer KK et nytt stort oppslag om SOS Rasisme. Innholdet i dette oppslaget er like lite etterrettelig som oppslaget 4. mars. Men som et arabisk ordtak sier: En god løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad mens sannheten leter etter sine sandaler.

I denne saken får de ansvarlige huske at den dritten som en prøver å kaste på andre gjerne har en tendens til også å hefte ved avsenderen. Den våkne leser er nå sikkert lei av å lese våre vurderinger av KK og ønsker heller å se våre konkrete motargumenter. Så skal skje.

Innholdet i fredagens artikkel er blitt kraftig justert i løpet av prosessen, til å begynne med så ble vi presentert for en påstand at jeg hadde instruert lokallag om å gi lokallagets penger til Aktivisteiendom. Dette var ikke sant og journalisten ble tvunget til å justere ordbruken. Vi kan godt legge frem e-postutvekslinga.

Vi har gitt Bergen SOS Rasisme et tilbud, lokallaget drøfta dette på to møter. Det fremkommer helt klart av referatene at de ikke oppfatta dette som noen form for direktiv, men som et godt tilbud.

På denne spikeren prøver KK å koke suppe, det blir ei tynn suppe uten innhold og næring.

Hva skal seksjonene brukes til?

KK prøver fortsatt å dra opp en historie om eiendomsspekulasjon, det er visst en spesielt ille form for spekulasjon. Når det gjelder å sette folks hjem og boliger i spinn så kan vi forstå det, men at det var like ille med kontorseksjoner var vi ikke klar over.

Uansett har vi ingen planer om spekulasjon, de kontorene vi har kjøpt har fra dag én vært brukt av SOS Rasisme og våre mange lokallag. Det gir oss bedre økonomi både på kort og lang sikt. Vi kan bruke disse seksjonene på en bedre måte når vi eier dem sjøl. Hvis vi en gang i fremtida av en eller annen grunn skulle komme i en situasjon der vi ikke lenger trenger en seksjon så vil vi vurdere hva som er lurest da, selge den eller leie den ut. Dette er en økonomisk vurdering.

Hvor kommer grunnkapitalen til Aktivisteiendom fra?

SOS Rasisme i Norge hadde ved utløpet av 2007 en fri egenkapital på 5,2 millioner, av denne egenkapitalen valgte vi å plassere 3.7 millioner i Aktivisteiendom AS. Som organisasjon har vi full råderett over den frie egenkapitalen.

LNU er ikke i nærheten av å kunne bevise at vi har brukt Frifondmidler fra 2008 til å finansiere Aktivisteiendom, heller ikke noe annet år for den saks skyld. Heller ikke KK er i nærheten av å klare å vise noe slikt. At SOS Rasisme fikk utbetalt 4,9 millioner i Frifondmidler i 2008 kan ikke ha noe med hva som skjedde i 2007. Det var i 2006 at aksjekapitalen på 2 millioner ble utbetalt og det var i 2007 at overføringene på 1,7 millioner i lån i all hovedsak skjedde. Vi kan ikke ta penger som vi får høsten 2008 og sende dem tilbake til høsten 2006/vår 2007 med en tidsmaskin. Har KK ei sånn maskin?

Begge sider av bordet?

KK påstår at jeg skal sitte på begge sider av bordet. Hvis en skal bruke et sånt bilde må en kunne peke på mulighetene for at det skulle oppstå forskjellige interesser mellom SOS Rasisme og Aktivisteiendom.

Hvordan kan det være sånn når SOS Rasisme eier 100 % av aksjene i Aktivisteiendom og kontorseksjonene som Aktivisteiendom eier alle er leid ut til SOS Rasisme? I praksis er vi siamesiske tvillinger som er bundet sammen langt mer enn nede ved hofta. Styret i Aktivisteiendom får ikke utbetalt noen former for honorar og det finnes heller ingen ansatte.

Hvor går verdiene fra Aktivisteiendom?

Her har journalisten ved hjelp av fiffig redigering fått frem sin egen lille gåte. Da jeg ble spurt om dette 4. mars, skrev jeg følgende til henne:

Det finnes ingen slike planer, hvis Aktivisteiendom AS en eller annen gang skulle selge noen av sine eiendommer så kan disse pengene ikke gå tilbake til SOS Rasisme. De må da brukes til å tilbakebetale på lånet.

Så stryker hun siste setningen og eureka: Vi har et mysterium. Hvis Aktivisteiendom en eller annen gang skulle bli lagt ned må selskapet på vanlig vis rydde opp i forhold til sine kreditorer. Det som er igjen til slutt vil sjølsagt tilhøre aksjonæren, som er SOS Rasisme.

Det jeg uttalte meg om var dagens situasjon, hvis vi nå skulle selge en seksjon så ville vi ha innbetalt dette til banken, fordi banken vil ønske å beholde samme sikkerhet som tidligere. Så enkel er den saken. Med andre ord er det ikke noe mysterium.

Hva LNU sier og hva KK tror at de sier

LNU har aldri i den omfattende utveksling av brev som vi har hatt siden september 2009 påstått at de 131 lokallaga ikke eksisterer. Det de har påstått er at vi ikke har utbetalt de 95 % av Frifondmidlene som vi skulle. Det har vi gjort og det har vi bevist på flere måter overfor LNU.

3.483.974,- kroner?

KK påstår at vi overfor LNU har fortalt at vi har delt ut 3.483.974,- kroner i Frifondstøtte i 2008. Dette er en rein løgn og det kan alle som gidder sjøl se, for eksempel ved å se på revisors særattestasjon. Her fremkommer det at vi har utbetalt kr. 4 661 65, akkurat som vi skulle.

Særegne lokallagsnavn

KK trekker frem noen lokallagsnavn, sånn som Sjakklubben av SOS Rasisme og Magic SOS Rasisme. Sjakk vil jeg tro at de fleste vet hva er, når det gjelder magic så kan vi opplyse om at det er det et fantasyspill. Mange sjakklubber får frifondstøtte gjennom Ungdommens sjakkforbud, mens denne sjakklubben får det gjennom SOS Rasisme. Mange som driver med fantastiske fritidsinteresser får frifondstøtte gjennom Hyperion, mens Magic SOS Rasisme Haugesund får det gjennom SOS Rasisme. Hvorfor skulle de ikke få det?

Ungdomsgrupper som er organisert rundt forskjellige interesser skaper et lokallag for å få støtte til sin virksomhet, er det OK at de får det gjennom Hyperion, men ikke OK hvis de får det gjennom SOS Rasisme?

Stukket 50 millioner i egen lomme?

I en telefonsamtale ble en av våre unge aktivister presentert for følgende fra en av journalistene i KK:

Han sa han ville advare meg om at plutselig en dag får jeg sjokk, fordi at Kjell Gunnar har puttet 50 millioner i egen lomme.

KK har med dette gått amok i sin svertekampanje mot meg. Dette er sjølsagt grovt injurierende.

Den journalisten som sa dette var Simen Willgohs. Han bør overfor denne avisas lesere redegjøre mer utførlig hvordan han har kommet frem til dette tallet og også hvordan jeg har klart å stikke av med 50 millioner.Dette samtidig som den offentlige støtten til SOS Rasisme siden 2000 har vært på 40 millioner. I denne perioden har vi også gått med overskudd hvert år, økt antallet ansatte, økt aktiviteten, kjøpt kontorer og lokallaga har fått utbetalt 95 % av Frifondstøtten hvert år. Når jeg da i tillegg til dette har klart å stikke 50 millioner i egen lomme så høres det ut som om jeg må være et universalgeni. Det er jeg sjølsagt ikke og det tror jeg ingen før Willgohs har hatt noen mistanke om heller.

Kjell Gunnar Larsen

Hovedkasserer SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490