Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 11.03.2010
Frps Erlend Wiborg kaster seg på medienes kjør mot SOS Rasisme

Også lokal- og regionalaviser forsøker koke suppe på SOS Rasisme-spikeren om dagen.

Sarpsborg Arbeiderblad (SA) publiserer i dag en artikkel med tittelen Mulig medlemsjuks i SOS Rasisme.

SA har forplikta seg til å følge retningslinjene til Pressens faglige utvalg (PFU). Der er tilsvarsretten sentral. SOS Rasisme har aldri blitt kontakta av SA i forbindelse med de mange påstandene som fremkommer i denne artikkelen. Det er dårlig journalistisk håndverk.

Medlemstall

Vi sendte i april i fjor en erklæring til Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR). Der skrev vi at det var 1808 medlemmer bosatt i Østfold under 26 år. Dette er rett. ØBUR skriver at vi har oppgitt et lavere antall medlemmer under 26 år i de laga som geografisk tilhører Østfold, og det er også helt rett. Men, Østfold har mange unge mennesker som pendler ut og inn av fylket i forbindelse med jobb og utdanning. Hvis de for eksempel studerer på Høgskolen i Oslo og blir verva til SOS Rasisme der, så registererer vi dem som medlem av det studentlaget, men med bostedsadresse i Østfold. Så lite mystisk er det. Vi mener at vi uten problemer kan ta med alle medlemmer under 26 år som er bosatt i Østfold, uansett hvilket lokallag de tilhører.

Nekter vi?

Vi har ikke nekta å oppgi navn, det vi har nekta er å utlevere våre medlemslister til ØBUR. Dette har ØBUR gitt oss helt rett i, de skriver i sitt brev sendt oss 10.03.10 følgende:

SOS Rasisme påpekte rettmessig i sitt svar på denne e-posten at ØBUR ikke har rett til å få oversendt medlemslister på grunn av personvernhensyn.

ØBUR skriver sjøl i sitt brev at vi ikke har nekta å oppgi noe som helst. Har SA på eget initiativ tabloidisert denne saken en hel del?

Innvikla regnskapsførsel?

Vi forstår ikke hva ØBUR eller Østfold Fylkeskommune har med det sentrale regnskapet for SOS Rasisme i Norge. Det finnes i vårt sentrale regnskap for 2008 ingen overføringer fra vårt fylkeslag i Østfold. Det er flere grunner til dette, men den viktigste er det faktum at fylkeslaget ikke hadde penger i 2008.

Fremskrittspartiet

Erlend Wiborg mener at det er mye som tyder på at SOS Rasisme sentralt har tappa fylkeslaget for penger. Vi kan ikke annet enn å riste bekymret på hodet av en slik fantasifull framstilling. Dette er ikke annet enn rein mobbing av SOS Rasisme. Han har ingen argumenter eller fakta som peker i den retningen. At FrP har et svært dårlig forhold til SOS Rasisme er på den andre siden helt klart, de har for eksempel flere ganger forsøkt å frata oss økonomisk støtte med en rein politisk begunnelse.

Sentrale personer har kjøpt eiendommer?

Ved utgangen av 2007 hadde SOS Rasisme i Norge en egenkapital på 5,7 millioner, av denne har vi investert og lånt tilsammen 3,7 millioner til Aktivisteiendom AS. Dette AS-et er eid helt av SOS Rasisme i Norge, landsstyret i organisasjonen er generalforsamling i selskapet. Aktivisteiendom AS eier fire kontorseksjoner i Oslo, Bergen og Trondheim. Alle seksjonene er brukt av SOS Rasisme. For oss er det nyttig å eie noen av de lokalene som vi bruker. FrP er jo opptatt av initiativ og eiendomsrett, men det gjelder kanskje ikke for SOS Rasisme?

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490