Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 16.03.2010
Erik Gjems-Onstad under årsmøtet til SIAN i 2009.

SOS Rasisme ber justisministeren ta tak i arvesaken og stoppe arven til nazister.

- Ingen nazister skal belønnes for drap, sier Ola Melbye Pettersen, 1. nestleder i SOS Rasisme.

En av Benjamin Hermansens drapsmenn vil trolig få en del av Clara Weltzins millionarv som belønning for sine grufulle handlinger.

- Denne saken kan ikke behandles som en hvilken som helst arverettslig tvist, sier Ola Melbye Pettersen i SOS Rasisme. Han mener at det foreløpige utfallet i saken strider både mot internasjonale konvensjoner og norsk lov.
- Det blir interessant å se hvordan de internasjonale reaksjonene på denne loven blir.

SOS Rasisme mener denne saken burde prøves for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

- Denne saken utfordrer rettsfølelsen til det norske folk samtidig som den svekker omdømmet til Norge internasjonalt, sier Ola Melbye Pettersen. Vi mener at rettsvernet mot rasisme og vold i dette tilfellet må veie tyngre enn arveretten.
- Å tillate en slik premiering av nazistisk vold og drap er et slag i ansiktet både på Benjamins etterlatte og alle andre som har opplevd rasisme på kroppen.

Finansiering av terrorhandlinger

SOS Rasisme viser blant annet til uttalelser fra Erik Gjems-Onstad, lederen for komiteen som nå er innvilget rett til å fordele arven. I 2008 uttalte Gjems-Onstad offentlig: «Han (Kvisler) har vært en kjempe i kampen mot innvandring, og han er, for bruke et militært uttrykk, såret på slagmarken».

- Vi mener slike utsagn strider mot strl. § 135a, «rasismeparagrafen», og at hele arveprosessen strider mot en alminnelig rettsoppfatning. At privatpersoner premierer og finansiere regelrette terrorhandlinger er uakseptabelt, og det må gjelde enten mottakeren er Al-Qaida eller norske nazister, krever Pettersen.

Tenk på Holmlia

I tiden rett etter drapet på Holmlia var engasjementet fra norske politikere enormt, og løftet var at samfunnet aldri mer skulle tillate nazistisk terror. SOS Rasisme har hvert år siden holdt minnemarkeringer for Benjamin, og organisasjonen ber nå justisministeren tenke på de etterlatte på Holmlia.

- Benjamins familie og venner fikk i 2002 en viss oppreisning da drapsmennene ble idømt strenge dommer. Hvis en av drapsmennene nå belønnes for de samme handlingene er det et hån mot de etterlatte, sier Pettersen.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490