Gå til meny
Publisert av Bergen SOS Rasisme 16.03.2010
I 2008 markerte Bergen SOS Rasisme Krystallnatta med fakkeltog og konsert. Foto: Bergen SOS Rasisme

Les det usladdete svaret fra Bergen SOS Rasisme på angrepene i Klassekampen 4. mars.

I artikkelen “Her er drifts-midlene” datert 4.3.2010 har to av Klassekampens journalister skrevet løgner om Bergen SOS Rasisme og SOS Rasisme. Disse er basert på en samtale med Simon Oliver Ommundsen som var kasserer i Bergen SOS Rasisme fra 10.9.2007 til 8.9.2008.

KK skriver:

Simon Oliver Ommundsen var i ett år økonomiansvarlig i Bergen SOS Rasisme, fra 2007 til begynnelsen 2009. Han har vært medlem fra 2008.

- Vi fikk nesten 200.000 kroner i frifondstøtte for 2008. Vi brukte ikke penger på noe, unntaket var Aktivisteiendom AS. Klassekampen kjenner til at det ble bevilget 100.000 kroner dit etter oppfordring fra sentralt hold.

- Var disse 100.000 kronene frifondsmidler?

- Ja. Det samme skjedde i Trondheim, Oslo og Haugesund, sier Ommundsen.

Ommundsen hevder at lånet til Aktivisteiendom var tatt fra Frifondmidlene. Som økonomiansvarlig med kontroll på bankkontoen så må han vite bedre. Det stod 212 048,24kr på konto 1.1.2008. Dette var oppsparte midler. Frifondmidlene på 223 529,00 kr for 2008 kom inn på vår konto i desember 2008. Vi ga lånet på 100 000 kr til Aktivisteiendom i januar 2008. Hvordan kan Frifondmidler utbetalt i desember 2008 brukes til å gi lån i januar 2008? Finnes det kvantemekaniske penger som kan dra på tidsreiser?

Det er vanskelig å forholde seg til en artikkel full av løgn og feil. Ommundsen hevder han var økonomiansvarlig i ett år, og i samme setning står det fra 2007 til begynnelsen av 2009. Riktig dato er 10.9.2007 til 8.9.2008.

Ommundsen hevder at det ikke ble brukt penger på noe bortsett fra et lån til Aktivisteiendom på 100 000 kr i 2008. Dette er heller ikke sant. Bergen SOS Rasisme hadde stor aktivitet i 2008. Vi arrangerte blant annet Bål for Benjamin, 17.mai for alle i Nordnesparken og Krystallnatten.

“Opplysningene” som Klassekampen serverer er ikke uskyldige påstander. Vi snakker her om et betydelig beløp som Ommundsen ikke lenger kan huske har blitt brukt. Hvis det ikke var noen aktivitet i Bergen SOS Rasisme i 2008 hvorfor kan det da ha seg at det er tatt ut over 100 000 kr fra kontoen, utover lånet til Aktivisteiendom? En konto som Ommunsen var ansvarlig for?

Styret i Bergen SOS Rasisme har prøvd å kontakte Ommundsen uten hell i mange dager.

Vi er svært glad for at SOS Rasisme Bergen anno 2010 er langt mer økonomiske velfungerende enn i 2008.

Videre burde Klassekampens journalister fulgt sine retningslinjer i forhold til kildebruk. Klassekampen opererer som gribber, de kaster seg over alt som kan brukes mot SOS Rasisme uavhengig av om det har hold i virkeligheten eller ikke. Til sist bør Klassekampen revurdere hele svertekampanjen mot SOS Rasisme, ikke bare av hensyn til SOS Rasisme og den antirasistiske kampen i Norge, men også av hensyn til Klassekampens egen troverdighet og kvalitet.

Med antirasistisk hilsen
Styret Bergen SOS Rasisme
Sara Marie Skaug Bjørkly
Åsmund K Hatlestad
Kaspar Vigestad

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490