Gå til meny

… som ble til en hel høneflokk. Innlegg i Glåmdalen 22. mars 2010.

I utgaven av Glåmdalen 19. mars blir det brukt en overskrift: Svindel av SOS Rasisme, avisa har ikke engang spandert på seg et spørsmålstegn. Vi har ikke prøvd å svindle noen, det er ikke dekning for overskriften.

Det blir i artikkelen antyda at SOS Rasisme skulle ha sendt ut mange kontingentkrav til folk som aldri har vært medlemmer i SOS Rasisme. Hvis den sinte mannen og journalisten hadde tenkt seg om så ville de ha innsett at vi umulig kan ha gjort det. Hvis vi hadde gjort det, så ville to ting ha skjedd – ingen ville ha betalt og mange ville ha ringt og skjelt oss ut. Vi ville med andre ord hatt store utgifter, ingen inntekter og mange sinte telefonsamtaler. Vi har aldri gjort noe slikt og kommer heller aldri til å gjøre noe sånt.

Det hender at folk ringer til oss og sier at de ikke er medlem, når vi da sender dem kopi av verveskjemaet så beklager de at de har glemt dette. Ingen av oss er med andre ord perfekte vitner. Da journalisten ringte til meg, rekna jeg med at vi sto overfor et sånt tilfelle. Det var i dette tilfellet ikke rett. Vi verver i løpet av en sommer 20.000 medlemmer, noen av dem som skriver på våre verveskjema skriver uleselig. Når vi skal få dem på plass i medlemsregisteret, bruker vi mobilnummer som folk ofte skriver på verveskjemaene. I farten så har vi blingsa på nummer og skrevet inn et feil telefonnummer mens vi søkte på telefonkatalogen.no. Derfor har vi registert feil person som medlem. Dette ble også forklart på telefon.

Vi snakker her om en menneskelig feil, de som arbeider med dette gjør av og til feil. Vi er ikke perfekte og har heller aldri gitt oss ut for å være det.

Vi beklager at dette har skjedd, men vi fortsette å oppfordre folk til å bli medlemmer i SOS Rasisme. Vi trengs i kampen mot rasisme og nazisme.

Kjell Gunnar Larsen
hovedkasserer SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490