Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 27.04.2010
Journalisten.no overførte direkte fra drøftingene i PFU

Hvorfor tar ikke utvalget tak i det konkrete SOS Rasisme har klaget på?

Da SOS Rasisme klaget Klassekampen inn for PFU mente organisasjonen at Klassekampen brøt seks punkter i Vær Varsom-plakaten.

- Vi fulgte debatten direkte og leste uttalelsen, men sitter igjen med følelsen av at PFU ikke har lest vår klage, sier Ola Melbye Pettersen, 1. nestleder i SOS Rasisme.

- Utvalgets uttalelse griper ikke konkret tak i hva vi faktisk har klaget Klassekampen inn for.

Klagen fra SOS Rasisme kan leses her:
http://www.sos-rasisme.no/sentralt/view/13515

uttalelsen fra PFU kan leses her:
http://presse.no/Arkiv/SOS+Rasisme+fikk+ikke+medhold+av+PFU.9UFRvQ4X.ips

og drøftingene i utvalget er overført her:
http://journalisten.no/node/31099

Hva PFU kommenterer og ikke kommenterer

Sitatene under er hentet fra vårt tilsvar til Klassekampens tilsvar. Les begge her:
http://sos-rasisme.no/sentralt/view/13524

2.1 – Til punkt 4.4

SOS Rasisme har alltid skrevet at vi har sendt ut brev til alle våre 15.000 hovedmedlemmer. At alle hovedmedlemmene våre skal være feilregistrert blir en vanvittig påstand.

PFU kommenterer dette, men ikke på en måte som viser at de faktisk forstår forskjellen på hva Klassekampen påstår og hva som er fakta i saken.

- I praksis viderebringer avisa myten om at alle våre medlemmer kan være feilregistrerte. Dette er påstand som burde falle på sin egen urimelighet. Dessverre kan det se ut som også PFU svelger den med hud og hår, sier han.

2.2 – Til punkt 3.7

Klassekampen valgte ikke å gjengi meningsinnholdet i intervjuene. Man kan ikke ensidig se på sitatsjekk og sitatene utenfor sammenhengen. Hovedsiden til både Kjell Gunnar Larsen og undertegnede var: Vi finner fram dokumentasjonen på innmeldingen hvis folk ber om det Vi har sendt ut brev til alle hovedmedlemmer

PFU kommenterer dette, og mener sitatene er ok. Betyr dette at aviser skal la folk som er angrepet forsvare seg med sitater de har vridd vekk fra meningsinnholdet?

2.3 – Til punkt 4.2

Det er ikke fakta at «Hvis du signerer opprop mot rasisme i regi av SOS Rasisme, kan du ha blitt medlem av organisasjonen uten at du vet det selv» og det er ikke fakta at «â– Â Organisasjonen har sendt ut brev til cirka 15.000 medlemmer som det hersker tvil om er medlemmer.»

- PFU velger å ikke kommentere dette punktet. Er skille mellom fakta og kommentarer ikke lenger viktig for Pressens faglige utvalg?

2.4 – Til punkt 3.2

Hovedkilden til Klassekampen er kona til daglig leder i Klassekampen.

- PFU kommenterer ikke hovedkilden Klassekampen bruker, selv om dette er et svært betenkelig punkt presseetisk for alle som står med en armlengdes avstand til redaksjonslokalene, uttaler Ola Melbye Pettersen.

2.5 – Til punkt 4.14

Det kan virke som om dette er det eneste innklagede punktet når man lytter til forhandlingene i Pressens faglige utvalg.

- Likevel lukker de øynene for at Klassekampen valgte å ikke la oss finne fram dokumentasjonen vi faktisk hadde på at Hågvar frivillig hadde meldt seg inn i SOS Rasisme, sier Ola Melbye Pettersen.
- PFU burde stille seg spørsmål om dette oppslaget kunne ha blitt til om Klassekampen hadde gitt oss denne muligheten.

2.6 – Til punkt 4.1

Utvalget uttaler at Klassekampen med fordel kunne vært mindre konstaterende, men at det likevel er innenfor det man presseetisk må kunne akseptere.

- Vi spør: Hva legger PFU i uttrykket: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon»? Er dette en setning bare for festtaler?

Er SOS Rasisme en del av menigheten til Klassekampen?

Under forhandlingene bemerker Per Edgar Kokkvold at Klassekampen «går så kritisk til verks mot en organisasjon som de ideologisk står nær». Organisasjonen reagerer på dette.

- Hadde Kokkvold tatt utgangspunkt i Klassekampens oppslag om SOS Rasisme gjennom historien, ville han neppe uttalt dette. Klassekampen har gjennom årene vekslet mellom usynliggjøring og kampanjejournalistikk mot SOS Rasisme.
- Politisk er Klassekampen den riksavisen som oftest lar nazister og rasister bruke avisen som et talerør. VG er sånn sett langt nærmere SOS Rasisme i praktisk politikk, avslutter Pettersen.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490