Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 05.05.2010
Det er ikke alltid at et utsnitt fra Dagbladet gir et korrekt og fyldig bilde av saken. Spesielt ikke når journalisten heter Eiliv Frich Flydal og har bestemt vinkelen sin på forhånd.

Dagbladet hadde 3. og 4. mai 2010 oppslag om SOS Rasisme.

Eiliv Frich Flydal har en føljetong i Dagbladet om SOS Rasisme.

Oppslagene bar preg av å avsløre store hemmeligheter. Men for folk som følger med på nettsidene til SOS Rasisme vil det meste være kjent stoff.

I februar skrev vi blant annet “Prosessen” – der vi la ut hele saksgangen mellom LNU og SOS Rasisme. Hele dette skrivet finnes her.

Vi i SOS Rasisme begynner å bli vant til å være under angrep i media. At kritisk journalistikk handler om å løpe i flokk og lete etter billige poenger man kan koke suppe på er trist. Vi noterer oss også at når journalister ikke får det svaret de ønsker fra en de intervjuer, later de som om den kilden ikke eksisterer.

Å tilbakebetale brukte midler

LNU krever tilbake støtte utbetalt for 2007 og 2008. Et kjernepunkt for dem er at midlene ikke har blitt utbetalt til lokallagene (Les Prosessen).

SOS Rasisme har utbetalt 95 % av frifondmidlene til sine lokallag i både 2007 og 2008, dette kan vi dokumentere. Disse midlene er lokallaga forplikta til å bruke opp før 1.7 neste år. Åssen skal lokallaga betale tilbake til sentralt penger som allerede er brukt? Og åssen skal SOS Rasisme sentralt begrunne ovenfor lokallaga at vi må ha tilbake disse pengene?

Taus leder

Det framstilles som spekulativt at lederen i organisasjonen henviser til hovedkassereren når media tar kontakt i denne saken. Er det helt unikt for SOS Rasisme å bestemme hvem som skal sette seg dypest inn i en sak?

Politianmeld oss!

I begynnelsen av mars oppfordret vi LNU til å politianmelde oss hvis de mente at vi hadde gjort noe ulovlig.

LNU driver rein mobbing. De sprer beskyldninger og hindrer lokallagene våre i å kunne drive aktivitet.

LNU mener at offentlige penger bevilget til lokal aktivitet har blitt brukt i sentralleddet og at antallet lokallag ikke stemmer med det som er oppgitt i søknadene.

Hvis de mener dette burde de sette handling bak ordene og politianmelde oss.

- Praksisen om familiemedlemskap

Hvorfor har ikke Fordelingsutvalget slått ned på dette før dersom SOS Rasismes praksis på området har vært feil?

For noen år siden foretok de en stor kontroll og kom med kritikk av måten vi dokumenterte familiemedlemmer. Vi rettet oss 100% etter den kritikken.

Fordelingsutvalget kritiserer oss nå for en praksis som vi har fått beskjed av det samme utvalget om å følge.

SOS Rasisme er uenig med Fordelingsutvalget i dette forholdet, derfor er vår klage sendt departementet. Hvis disse ikke gir oss medhold så kommer vi til å gå til Sivilombudsmannen. SOS Rasisme mener at vår praksis på dette området både har vært innenfor regelverket og at Fordelingsutvalget har godkjent denne.

Å svare innenfor fristen

«Fordelingsutvalget ga SOS Rasisme frist til 15. april med blant annet å legge fram nye medlemslister. De har ikke kommet inn.», skrev Flydal i Dagbladet 3. mai.

SOS Rasisme har svart på flere av de forholdene som Fordelingsutvalget har tatt opp med oss, i forhold til noe av det Fordelingsutvalget tar opp, har vi fått ny frist.

Hele dette oppslaget er suppe kokt på en spiker. Hvor er bevisene på at SOS Rasismes praksis er utenfor regelverket – og annerledes enn praksisen til andre organisasjoner som ligger under samme ordning?

KPMG-rapport

Når fremmede stiller spørsmål på telefon synes mange det tryggeste er å si nei.

Derfor mener vi metoden vår revisor brukte var feil. Det er heller ikke den metoden Fordelingsutvalget bruker når de skal kontrollere om folk kjenner til at de er medlem. De velger å sende brev.

Vi gjorde også det. Alle våre 15.000 hovedmedlemmer i 2008 fikk brev fra oss der vi ba dem gi oss beskjed hvis det var slik at de aldri hadde meldt seg inn i SOS Rasisme.

Da brevene kom i retur viste det seg at håndskriften på brevene i svært mange tilfeller var lik håndskriften på verveskjemaene. Nå ber vi dessverre folk om å bruke blokkbokstaver på verveskjemaene, slik at dette var noe vi bare kunne slå fast blant de som ikke valgte å følge denne oppfordringen. Likevel – at rundt halvparten av de som mente at de aldri hadde meldt seg inn beviselig hadde meldt seg inn sier noe om problemene med slike undersøkelser.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490