Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 15.05.2010
Dagbladet 15. mai 2010

Dagbladet og Eiliv Frich Flydal bryter store barrierer når de henger ut folk for forhold som er ferdig sonet.

Vi sendte følgende henvendelse til PFU i går da vi fikk spørsmålene fra Eiliv Frich Flydal som står nederst i denne saken (vi har redigert bort navnet).

Dagbladet omtaler ikke vedkommende med navn, men det er ikke tilstrekkelig for å anonymisere han.

Voldsdommene til personen de henger ut er fra før han meldte seg inn i SOS Rasisme. Forholdene det er snakk om vil ikke føre til merknader i en politiattest til en frivillig organisasjon.

Vi forstår at Dagbladet kjører denne saken for å skade SOS Rasisme. Det de i praksis gjør er å teste grensene for neste Tønne-sak.

Trond Thorbjørnsen SOS Rasisme


Til PFU, kopi til media

Evig hets fra Eiliv

Vi reagerer sterkt generelt på trakasseringen aktivister hos oss har opplevd av Dagbladet-journalisten Eiliv Frich Flydal de siste ukene.

Gjentatte ganger presenterer han oss for en blanding av rykter, halvsannheter og direkte usannheter.

Denne gangen har han gått langt over enhver grense. En anonymisert tråd følger under.

Vi kommer til å følge opp dette juridisk.

Trond ThorbjørnsenHei

- Det er fullstendig usaklig og brudd på regelverket til PFU å bringe
frem eventuelle gamle dommer som ansatte hos oss har sona
- De eksemplene som dere drar frem er ikke kjent av oss, hvis det var
noe sant i disse så ville folk ha kommet til oss med dem.
- SOS Rasisme har sjølsagt aldri trua noen med noe som helst, det
finnes ingen eksempler på dette.
- I SOS Rasisme arbeider det mange forskjellige mennesker, vi har
f.eks hatt flere tidligere nazister som aktivister hos oss. Vi legger
alltid avgjørende vekt på hva folk vil bidra med fremover.
- Alle som har hatt lønna arbeid i SOS Rasisme har allerede vært
aktive i kortere eller lengre tid i organisasjonen.
- Vi har gjennom årene hatt ansatt i større og mindre lønna stillinger
mange titals mennesker. Vi kommer ikke til å bidra med
personopplysninger om noen av dem, ikke vil vi og vi mener heller ikke
at vi kan eller bør gjøre dette.
- At dere ønsker å skade mennesker, uten å ha saklig grunnlag for det
for å selge ei avis mer er trist å se, men dere lærte tydeligvis
ingenting av Tønne-saken eller den sjølkritikken som Ballo nettopp
gjorde.
- Hvis dere hadde hatt dokumentasjon på at vi f.eks prøvde å dekke
over seksuell trakkasering i organisasjonen så ville det ha vært noe
annet. Dette var et EKSEMPEL.

Kjell Gunnar LarsenEiliv Frich Flydal wrote:

> Hei!
> 
> 
> Vi har noen spørsmål om NNs voldsdommer og han
> ansettelse i SOS Rasisme.
> 
> 1: Når ble N ansatt?
> 
> 2: Var dere den gang klar over dommene for vold og overfall mot
> flere mennesker? Både politisk aktive og ikke-aktive.
> 
> 3: I så fall: Hvilke tanker gjorde dere om den saken?
> 
> 4: Hvilke ansvarsområder har N hatt i SOS Rasisme? Hva er
> han ansatt som i SOS Rasisme i dag?
> 
> 5: Dagladet er kjent med at han har drevet nær medlemsoppfølging av
> mindreårige og jobbet med bygging av lokallag og i stor grad brukt
> mye tid på kontakt med medlemmer.
> 
> Hva tenker dere om det, i lys av gjentatt voldelig adferd som han
> er dømt for i tilståelsesdommer?
> 
> 6: Var N medlem av SOS Rasisme før han ble ansatt? I så
> fall: Hvilke verv hadde han og i hvilken periode? Og hvor lenge
> hadde han vært medlem?
> 
> 7: Flere medlemmer og tidligere medlemmer av SOS Rasisme forteller
> til Dagbladet at de ikke ønsker navnet sitt på trykk av frykt for
> represalier fra NN. Mange forteller også om
> trusler. Hva tenker dere om det?
> 
> 8: Har N fått beskjed av noen i SOS Rasisme eller Tjen
> Folket (dere er begge medlemmer der og kan svare for dem....) om å
> bruke vold, true eller oppføre seg bøllete el liknende mot
> medlemmer eller utenforstående?
> 
> 9: Har dere selv vært klar over at dette har skjedd? Eller at han
> har gjort det på eget initiativ?
> 
> Eiliv
> 
> 
> Eiliv Frich Flydal
> Journalist
> Dagbladet - db.no <http://db.no>
> 
> +47 45 29 18 36
> eiliv@db.no <mailto:eiliv@db.no>

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490