Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 20.05.2010
torknuser

SOS Rasisme har fått spørsmål fra to elever som skal skrive oppgave om den nazistiske sekten Vigrid. Her legger vi ut vårt svar.

Hei Martin

Først og fremst må det sies at Vigrid ikke er en religiøs gruppe. De er en nazistisk organisasjon, som misbruker symboler fra norrøn religion for å rekruttere ungdommer.

Åsatrosamfunnet Bifrost har blant andre tatt sterk avstand fra Vigrids forsøk på å misbruke deres tro. Dette er det viktig at dere får fram i oppgaven deres, som kanskje hører mer hjemme i samfunnsfag :-)

Til de konkrete spørsmålene deres:

1. “Hvilke konsekvenser har Vigrid for enkeltmenneskene i gruppen og for samfunnet?”

Vigrid er en gruppe som hjernevasker folk. De blander norrøne myter med nazisme, selv om disse ikke har noe med hverandre å gjøre.

De som blir med i Vigrid vet ofte ikke hva de går til. De har noen rasistiske holdninger, men ellers har de gjerne bare et ønske om å være del av et fellesskap. Etterhvert som de er med begynner mytene om “jødekonspirasjonen” å bli tydeigere. Hvis de ikke klarer å komme seg ut ender de opp med å tro at verden faktisk er sånn.

Selv om Vigrid benekter dette har fester med alkohol og andre rusmidler vært en del av taktikken for å rekruttere unge. De yngste jentene som blir med i Vigrid blir behandlet som sexobjekter, og må ofte stille opp halvnakne for å bli tatt bilder av. Guttene står i fare for å bli dratt inn i en voldsspiral.

For hele samfunnet utgjør Vigrid ikke noen trussel i dag. De er først og fremst farlige for de som lar seg rekruttere, og potensielt for antirasister, jøder og innvandrere i lokalmiljøene. Men hvis grupper som Vigrid får vokse i fred kan de selvfølgelig bli en større trussel. De så vi på 30-tallet i Tyskland.

Derfor mener SOS Rasisme at man alltid må slå tilbake ethvert forsøk på nazistisk organisering. Spesielt må skolene og ungdomsklubbene passe på at de ikke får rekruttere der.

2. Hvor stor innflytelse Vigrid faktisk har, og i hvor stor grad deres meninger får rotfeste i befolkningen?

Vigrid og andre nazistiske grupper har veldig liten innflytelse i Norge i dag, heldigvis. Sånn har det vært helt siden krigen. Det henger sammen det kraftige oppgjøret som ble tatt i 1945, og at det helt fram til i dag har vært en sterk tradisjon med antirasistisk organisering i Norge. Ser man til Sverige eller Danmark har nazistene fått mye mer spillerom, er mange flere og står også bak utallige voldshandlinger og drap.

De aller fleste som bor i Norge vet mye om hva nazismen står for, og mange har en bestefar eller bestemor som selv ble utsatt for Hitlers okkupasjon. At skolene fortsatt gir grundig opplæring i det som skjedde er selvfølgelig veldig viktig.

3. Det hadde også vært greit å få vite litt om hvilke typer som blir rekruttert og hva som er det typiske vigridmedlemmet.

Man skal være forsiktig med å generalisere, men det vi vet er at Vigrid selv prøver å rekruttere ungdommer som har det vanskelig og leter etter tilhørighet. De rekrutterer helt ned på ungdomsskolenivå. Dere kan jo lese et intervju med en som selv ble med i Vigrid her

Dere kan også lese mer om Vigrid og arbeid mot nazisme her: http://www.sos-rasisme.no/anu

Lykke til med oppgaven!

Mvh
Ola Melbye Pettersen
Leder, Antinaziutvalget i SOS Rasisme

Den 20.05.2010 12:45, skrev Martin:

Hei!

Vi er 2 videregåendeelever fra Trondheim som har som religionsprosjekt å fortelle litt om Vigrid.

For å konkretisere oppgave vår har vi valgt å sette opp en problemstilling:
”Hvilke konsekvenser har Vigrid for enkeltmenneskene i gruppen og for samfunnet?”

Vi har litt problemer med å finne ut hvor stor innflytelse Vigrid faktisk har, og i hvor stor grad deres meninger får rotfeste i befolkningen.
Det hadde også vært greit å få vite litt om hvilke typer som blir rekruttert og hva som er det typiske vigridmedlemmet.
Vi håper dere har noen innspill som kan hjelpe oss med besvarelsen.

Håper på raskt svar i og med at oppgaven skal være ferdig fredag 21.05.10

Med vennlig Hilsen:
Martin og Audun

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490