Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 12.07.2010
En familie håper at norske myndigheter ikke skal splitte dem. Foto: Franco Folini

NRK har publisert UNEs begrunnelse av 30. juni for å kaste ut Laila Navrud.

Regionsansvarlig for Buskerud i SOS Rasisme, Jan Erik Skretteberg, har lest saken, og rister på hodet over UNEs vedtak.

- Det er altså en “grov overtredelse” å arbeide og tjene samfunnet når lokale politimyndigheter og skattekontoret ikke kan bidra til å oppklare hva kodene i Navruds arbeidstillatelse betydde. UNE har en umenneskelig tolkning av sitt eget regelverk – et regelverk det lokale politiet og skattemyndigheter altså heller ikke har forstått. Hvor er det menneskelige aspektet? spør Skretteberg.

UNE skriver i vedtaket at Navrud “ikke hatt noen grunn til å anta at hun har hatt adgang til å arbeide utover det hennes au pair-tillatelse ga adgang til”, selv om andre offentlige instanser heller ikke kunne hjelpe henne med å tolke kodene.

UNE sier videre at belastningen for familien ved at Navrud og parets seks måneder gamle sønn kastes ut, ikke er større enn ved et vanlig samlivsbrudd.

- Norske myndigheter mener altså det er greit å tvangsoppløse en familie og at mor og sønn må flytte til andre siden av kloden. Dette er umenneskelig, sier Skretteberg.

Videre skriver UNE at “allmennpreventive hensyn taler etter dette for utvisning”. Skretteberg deler ikke UNEs syn på at opphold for Navrud vil gjøre at flere ønsker å få oppholdstillatelse på dette grunnlaget.

- Jeg er helt sikker på at denne familien ville vært denne prosessen foruten. Familien har gjennomgått en periode preget av ekstremt stress og frykt for å bli splittet. Det eneste anstendige norske myndigheter kan gjøre i denne saken er å oppheve sitt eget vedtak og la familien Navrud leve sammen i fred og fordragelighet, samt endre sitt eget regelverk til et forståelig et, avslutter Skretteberg.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490