Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 06.08.2010
Geir Olsen, Aktivist Advokaten AS. Foto: SOS Rasisme

SOS Rasisme utvider nå sin virksomhet til også å gjelde advokathjelp. Vår nye advokat heter Geir Olsen.

I løpet av sommeren flytter han inn i SOS Rasismes kontorer i Oslo for å drive advokatpraksis – Aktivist Advokaten AS. AntirasisteN har stilt Geir et par spørsmål om advokattjenenesten.

-Geir, hva er formålet med denne tjenesten?

Jeg har jobbet som advokat i mange år og startet mitt eget firma i 1993. Det er dette firmaet jeg viderefører med med det nye firmanavnet Aktivist Advokaten AS. Firmanavnet sier mye om det jeg vil drive med nå som jeg nå skal dele kontor med SOS Rasisme. Aktivisme og advokatvirksomhet kan høres selvmotsigende ut, siden mange oppfatter en advokat som en beskytter av det bestående, og at det derfor er vanskelig å aksjonere for å forandre ting innenfor et konservativt jussmiljø. Dette er jeg ikke enig i. Det finnes mange områder hvor en advokat med jussen som våpen kan drive aktivisme for å få ting forandret. Selv har jeg ført mange saker mot den norske stat, og dette har vist at det er mulig å vinne fram, selv om man må ta saken helt til Høyesterett.

Jeg er også opptatt av at det skjer en utstrakt sosial og økonomisk diskriminering i samfunnet. Boligmarkedet er et typisk eksempel. Det norske systemet er lagt opp til at alle skal kjøpe bolig. De som ikke eier bolig må nøye seg med overprisede og dårlige boliger på et leiemarked som er helt ute av balanse. Leiemarkedet er totalt utleiers marked med utrygge korttidskontrakter og leiepriser som er helt urealistiske for folk med vanlig lønn. Dette er et system som gjør folk til gjeldsslaver, for eksempel hvis de må ut på leiemarkedet på grunn av skilsmisse eller sykdom. Men det er fullt mulig å klage i slike saker. Aktivist Advokaten AS vil derfor hjelpe alle som har problemer på boligmarkedet for eksempel de som blir nektet bolig på et diskriminerende grunnlag, eller de som har problemer med husleiekrav og oppsigelse. Vi hjelper selvfølgelig også med alle andre saker knyttet til privatøkonomien, som skilsmisse, samboerforhold, arv, oppsigelse av arbeid, saker mot NAV, og så videre.

-Det er altså ikke en advokattjeneste som bare tar seg av flyktningespørsmål?

Nei, vi vil selvfølgelig bistå i asylsaker og andre utlendingssaker som føres mot staten, men vi satser som nevnt også på andre saker.

-Hva slags forventninger har du til Aktivist Advokaten AS?

Jeg håper at firmaet vårt vil bli kjent for gode tjenester til en overkommelig pris. I samarbeid med SOS Rasisme gir vi et tilbud på advokattjenester til kr. 690,- pr time + moms. Vi håper at dette kan gjøre at mange nå kan få råd til å få skrevet viktige juridiske dokumenter som de tidligere har måttet vente med. Dette kan være for eksempel testamente, avtale mellom ektefeller, samboerkontrakt, samværsavtale om felles barn og så videre. Men også når det er begått en direkte urett håper vi at vi kan være med på å senke terskelen for at folk å få hjelp til å hevde sin rett. Aktivist Advokaten AS har en ideologi om at det skal være økonomisk overkommelig for en person med vanlig inntekt å kunne forsvare seg når han er blitt utsatt for en urettferdig behandling, avslutter Geir.

Kontaktinformasjon:
Aktivistadvokaten AS
E-post: geir.olsen@aktivistadvokaten.no
Telefon: 23 35 32 04
Mobil: 942 47 712
Forretningsadresse: Aktivistadvokaten AS
Postboks 6716 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Organisasjonsnummer: 984 374 429

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490