Gå til meny

STUDIERING MED ELLER UTEN LÆRER

ANBEFALT TID: 11 – 48 TIMER ANBEFALT ANTALL DELTAGERE: 4-7

NIVÅ:

Nybegynnere til viderekommende

MÅL:

Deltakerne skal etter at kurset er gjennomført kjenne til lovverk og praksis rundt hvordan EUs yttergrense fungerer og kunne forklare og bruke denne kunnskapen i debatter.

MÅLGRUPPE:

Organisasjonens medlemmer, eller andre interesserte.

ARBEIDSMETODE:

Denne studieplanen består av 2 obligatoriske deler, samt 5 valgfrie deler. Studiegruppa må velge minst en av de valgfrie, men kan selv bestemme hvor mange, og hvilken kombinasjon av de valgfrie en vil kombinere.

Kurset kan enten gjennomføres som kveldsmøter, som helgestudier, eller en kombinasjon av begge. Videre kan kurset enten organiseres ved at en lærer organiserer studiesirkelen, eller at gruppen i fellesskap organiserer sirkelen. Oppgaver som lærer, eller sirkelen i fellesskap må gjennomføre er:

 1. Kopierer opp studiemateriell
 2. Påse at alle i gruppa kommer til å blir hørt
 3. At målet i studieplanen nås.
 4. At spørsmålene blir gjennomført.
 5. At læringsmålene blir gjennomført.

Dersom kurset gjennomføres uten lærer, anbefales det at en peker ut en person til hvert møte, som kan sørge for at disse punktene oppfylles.

EMNER:

Obligatorisk innledende del (4-5 timer)

 • Vi blir kjent med hverandre
 • Gjennomgang av studiesirkelen
 • Kort innføring om EU. Enten muntlig, eller skriftlig (Wikipedias artikkel om EU anbefales)

Studiespørsmål

 1. Hva er EU?
 2. Er det noe vi savner i gjennomgangen?
 3. Evaluering av studiemøte

Valgfri del A: " Et reisebrev fra Schengens yttergrense" (4-5 timer)

 • Innledning(skriftlig): “Ved Europas murer – Et reisebrev fra Schengens yttergrense”, Fakta-ark om menneskesmugling, Fakta-ark om Ceuta

Studiespørsmål:

 1. Hvorfor bygges murer mot flyktninger?
 2. Hva er menneskesmugling?
 3. Hvordan er mulighetene for å flykte inn i Ceuta og Melilla i dag?

Evaluering av studiemøte

Valgfri del B: " I båt til Kanariøyene" (4-5 timer)

 • Innledning (skriftlige): I båt til Kanariøyene (Reisebrev fra Festning Europa del II), Fakta-ark om båtflyktninger til Kanariøyene, Internering og asylrett på Kanariøyene.

Studiespørsmål:

 1. Hvorfor reiser flyktninger med båt til Kanariøyene?
 2. Hva skjer med flyktningene som kommer fram?
 3. Hva sier Amnesty om situasjonen?

Evaluering av studiemøte

Valgfri del C: “Hva er Schengen?” (9-12 timer)

Studiespørsmål

 1. Hva består Schengen av?
 2. Hvordan virker Schengen i forhold til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel artikkel 14 som sier: “Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.”
 3. Hvorfor opprettet EU Schengen?

Valgfri del D: “Høring om Schengen 1997” (9-12 timer)

Studiespørsmål:

 1. Hva er Schengen, Eurodak, SIS og SIRENE, og hva slags forbindelse er det mellom dem?

Valgfri del E: “Nytt stoff om EUs yttergrense” 4-5 timer

Studiespørsmål:

 1. Hvordan er situasjonen for flyktninger i dag?
 2. Hva kan vi bruke dette stoffet til?
 3. Er det noe vi kan gjøre for å endre folks holdninger til flyktninger?

Obligatorisk del: Oppsummering 3-4 timer

 • Evaluering av studiemøte
 • Evaluering av studiesirkelen:
 • Hvordan var studiemateriellet?
 • Hvordan fungerte den praktiske organiseringen av sirkelen?
 • Har vi nådd målet for sirkelen?
 • Kan vi gjøre noe bedre neste gang?

PEDAGOGISK MATERIELL:

EVALUERING:

Muntlige evalueringer etter hvert møte, et lengre punkt på siste møte.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490