Gå til meny
Publisert av Pressemelding fra SOS Rasisme 05.09.2010

SOS Rasismes 12. ordinære landsmøte fant sted første helgen i september.

Søndag 5. september avsluttet SOS Rasisme sitt 12. ordinære landsmøte. Midt i en periode med angrep fra flere hold viste landsmøtet at viljen og evnen til å fortsette kampen mot alle former for rasisme er sterk.

Møtet ble holdt på Fjellhamar skole i Lørenskog, et av mange lokalmiljøer der SOS Rasisme gjennom flere år har hatt aktive lokallag.

Landsmøtet vedtok blant annet nytt arbeidsprogram, prinsipprogram og valgte et nytt Landsstyre for organisasjonen. Nye og gamle aktivister fra Alta til Kristiansand bidro til å vise både mangfoldet og samholdet i organisasjonen.

Skittkasting på nettforumer og i enkelte aviser ble diskutert, men landsmøtet var samstemte i at veien framover ikke kan gå gjennom å stikke hodet i sanden. Nyvalgt første nestleder i SOS Rasisme, Kenneth Fuglemsmo, oppsummerte dette i sin avslutningstale søndag ettermiddag: – En aktivistisk organisasjon som SOS Rasisme, som faktisk betyr noe for folk mange steder i Norge, må forvente å bli angrepet. Det betyr at vi er synlige og tydelige, og det skal vi være stolte av.

Fokus på muslimhets

Et sentralt tema under de mange diskusjonene gjennom helga var den økende muslimhetsen i Norge. Landsmøtet vedtok både uttalelser og punkter til arbeidsprogrammet som tydelig slo fast at dette er en av de mest alvorlige formene for rasisme i dag. I uttalelsen «Muslimer – Europas nye jøder?» blir det blant annet fokusert på at norske medier har en overveiende negativ omtale av muslimer og islam. SOS Rasisme vil i den kommende toårsperioden øke innsatsen for å avsløre denne rasismen som rammer mange nordmenn med muslimsk tilhørighet.

Dagbladet bortvist

Lørdag morgen vedtok landsmøtet å bortvise Dagbladets utsendte journalister, Eiliv Flydal og Espen Sandli, fra møtestedet. Dette ble i avisen omtalt som «udemokratisk». Bakgrunnen for den enstemmige avgjørelsen var den kampanjelignende journalistikken Dagbladet har ført ovenfor SOS Rasisme det siste halvåret, og de nevnte journalistenes provokative oppførsel ovenfor flere av organisasjonens medlemmer. Flere delegater uttrykte at de opplevde det som ubehagelig å ha Dagbladet på møtet, og at de ikke følte seg komfortable med å ta ordet når Flydal og Sandli var tilstede. Dagbladet har gjentatte ganger blitt kritisert for uredelig sitatbruk, sist i en omfattende PFU-klage som er til behandling.

Nytt Landsstyre

Lørdag kveld ble det valgt et nytt landsstyre på tilsammen 29 personer for den neste perioden. Leder Trond Thorbjørnsen ble gjenvalgt med akklamasjon, mens ledelsen forøvrig består av både helt ferske og medlemmer med fartstid i tidligere landsstyrer.

Landsstyret 2010 – 2012:

Leder – Trond Thorbjørnsen

Første nestleder – Kenneth Fuglemsmo
Andre nestleder – Christiane W. Muribø
Medlem av Arbeidsutvalget – Nasim Ahzami
Medlem av Arbeidsutvalget – Benedikte Løvli

1. vara til Arbeidsutvalget – Henrik Ormåsen
2. vara til Arbeidsutvalget – Ola Melbye Pettersen
3. vara til Arbeidsutvalget – Bård Eskil Frantzen
4. vara til Arbeidsutvalget – Tina Gjersvik Antonsen
5. vara til Arbeidsutvalget – Håkon Bjørgo
6. vara til Arbeidsutvalget – Oda Kyrkjerud

Fast observatør til AU – Karim Allahweysi

Hovedkasserer, Økonomiutvalget – Kjell Gunnar Larsen
Medlem av Landsstyret – Lill Mari Mundal
Medlem av Landsstyret – Hanne Høglind
Medlem av Landsstyret – Sondre Sæbjørnsen
Medlem av Landsstyret – Simen Ulven Seipajærvi
Medlem av Landsstyret – Mehrnaz Bamdadsoofi
Medlem av Landsstyret – Kaspar Vigestad
Medlem av Landsstyret – Sara Marie Skaug Bjørky
Medlem av Landsstyret – Renate Lehne
Medlem av Landsstyret – Jon Trygve Bergsåker

1. vara til Landsstyret, Økonomiutvalget – Bjarne Stokke
2. vara til Landsstyret – Jan Erik Skretteberg
3. vara til Landsstyret – Jasmin Brix
4. vara til Landsstyret – Tuva Johansen
5. vara til Landsstyret – Jørgen Bruntveit
6. vara til Landsstyret – Kristoffer Strømseid
7. vara til Landsstyret – Maiken Johnsen
8. vara til Landsstyret – Ahmed Hussein

Mer informasjon og vedtak fra landsmøtet kan finnes på www.sos-rasisme.no

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490