Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 10.09.2010
Ingen fortjener å bli skjært over en kam, heller ikke muslimer. Foto: Luke Robinson

Uttalelse fra SOS Rasismes tolvte ordinære landsmøte 3. til 5. september 2010.

SOS Rasisme advarer mot den omfattende muslimhetsen i dagens Europa. De siste årene har muslimhetsen i Norge eksplodert.

Muslimene har overtatt plassen som Europas mest utskjelte religiøse minoritet etter at flere hundre år med europeisk jødeforfølgelse ble kulminerte med holocaust.

Muslimer utgjør omtrent 2% av Norges befolkning. De er en liten minoritet i Europa. Grunnen til at det er så mye oppmerksomhet rundt dem er at enkelte politiske krefter bruker muslimer som syndebukk og lynavleder. Noen sier at muslimene er hårsåre når de ikke tåler såkalt «uskyldige karikaturer». Disse bør spørre seg om jødekarikaturene i tyske (og norske) aviser på 1920- og 30-tallet også var uskyldig spøk.

Forfølges i media

En gjennomgang IMDI hadde i februar, viste at av norske artikler om islam og muslimer var langt de fleste negativt vinklet. I 2009 var det omtrent like mange oppslag om islam og muslimer som det var om Jens Stoltenberg, og flere enn om svineinfluensaen. Saker som har dominert media den siste tiden er den såkalte Hijab-debatten, Frps utspill om snik-islamisering, Arbeiderpartiet og PST sine advarsler mot radikal islam og etterspillet av Dagbladets publisering av en Muhammed-karikatur. Men veldig få stiller spørsmål om hvorfor det er blitt slik.

Enkelte sier at det ikke kan kalles rasisme om utsagnene retter seg mot muslimer, siden Islam er en religion og ikke et folkeslag. SOS Rasisme mener det er bevisst tåkelegging. Jødeforfølgelsen startet på religiøst grunnlag, men kulminerte i et rasistisk begrunna folkemord. På samme måte ser vi nå at rasistene prøver å definere alle muslimer som en gruppe som kan tillegges spesielle egenskaper.

Redskap

Rasismen brukes som redskap for å oppnå politiske mål. Politiske partier med Frp i spissen bruker i dag muslimfrykt for å samle oppslutning om partiet. De har funnet en fiende som er fremmed for mange norske innbyggere. Muslimer utgjør en liten minoritet og er derfor ingen stor velgergruppe, og dermed risikerer de ikke å tape mange stemmer. Det er nyttig med fiendebilder når man skal sanke stemmer og støttespillere.

Arbeiderpartiet og PST med sine uttalelser støtter i dag også opp om muslimhetsen. De sier med egne ord at «radikal islam» er en stor trussel, de sier at bakgrunnen for radikalisering i muslimske miljøer er «dårlig integrering».

Nazistene har skiftet klær

Nazistene har skiftet klær og står nå fram ikke som jødehatere men «islamkritikere». Små muslimfiendtlige internettgrupper har heller ingen problemer med å samarbeide med nazistene i sin kamp mot den påståtte islamiseringen av Europa.

SOS Rasisme mener muslimhetsen utgjør en svært alvorlig trussel i dagens Norge og Europa. Den utgjør en trussel mot muslimer, som opplever hets på gata og undertrykking fra myndigheter – som for eksempel Minaret-forbud i Sveits.

Den utgjør også en trussel mot ikke-muslimer, fordi muslimhetsen brukes av ekstreme krefter til å piske opp en hatefull stemning som kan utløse både individuell vold og styrke de voldsrasistiske gruppene. Et eksempel på det førstnevnte er drosjesjåføren Shirwac som ble skutt og drept i Trondheim i 2008, av en mann som hadde som livsmål å «drepe en muslim». Denne volden kan ramme mange flere enn muslimer. Ekstreme rasister setter ofte likhetstegn mellom utseende og religiøs tilhørighet.

Et hatefullt rasistisk klima preget av frykt, kan føre til innskrenkinger av alles frihet og legitimere diskriminering på flere områder i samfunnet.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490