Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme - landsstyret 16.09.2010
Krf-leder Dagfinn Høybråten. Foto: Kristelig Folkeparti

Åpent brev til KrF-leder Dagfinn Høybråten fra SOS Rasisme.

Kjære Dagfinn Høybråten,

Vi reagerer sterkt på medienes oppslag den siste tiden, hvor det settes søkelys på at flere lokallag av Kristelig folkeparti har gått sammen for å arrangere turné for rasisten Ole Jørgen Anfindsen.

Anfindsen er en rasist langt ute på den brune kanten. I et rystende intervju i avisa Vårt Land, profilerte han seg selv som en farlig rasetenker. Her gjør han rede for at han ønsker å organisere verden etter “rasenes” nasjonale IQ, og kun gi bistandshjelp til de “rasene” som har høy IQ. Han ønsker også å kun tillate innvandring til Norge ifra raser med høy nasjonal IQ.

Anfindsen har gjort seg til en forkjemper for raseteori og tanker om raserenhet. Dette er ideer som vi trodde KrF tok sterk avstand fra, og som vi ser med

Lokallagene forklarer invitasjonen med at hans tanker vil skape større rom i innvandringsdebatten – en debatt som allerede er preget av rasisme og stigmatisering. Er virkelig KrFs innstilling at mer rasisme er veien å gå for å få en mer konstruktiv debatt?

Vi tror at Anfindsens turné ene og alene bidrar til å spre rasisme innenfor partiet, og utelukke mennesker med andre hudfarger ifra en debatt de selvsagt må få ta del i selv. Det er med på å bygge holdninger som samfunnet, og ei heller KrF, ikke er tjent med.

Holdninger som vi trodde KrF tok avstand ifra.

I denne forbindelse ønsker vi å stille deg disse følgende spørsmål:

Finnes det miljøer innenfor Krf som ønsker å gjeninnføre raselæren?
Er det et satsningspunkt for KrF å skape større takhøyde for rasisme innad i partiet?
Vil dette bidra til å skape mer plass for alle?
Gjelder ikke KrFs grunnpilarer om nestekjærlighet for alle mennesker?
Kan Anfindsens tanker om raseteorier, raserenhet, og forskjellsbehandling på vegne av raser inkluderes her?

For noen år siden deltok du på vår Krystallnattamarkering og holdt appell. Her mintes vi ofrene for rasismen, og ovenfor forsamlingen lovte du å ta ansvar mot rasisme. Var det virkelig hold i disse ordene, eller var det bare en flørt ovenfor de hundrevis av mennesker som var preget av stemningen? Var det bare vanlig politikerprat? Antirasister tar ansvar mot rasismen. De som tier stille lar rasismen utfolde seg.

Vi håper at det nå ryddes opp, og at det gjøres rede for hva KrF ønsker.

Med antirasistisk hilsen
SOS Rasisme
v/ landsstyremedlem Sondre Sæbjørnsen

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490