Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 17.09.2010
Abdulkarim Hossain. Foto: KKSN

Uttalelse fra SOS Rasismes landsmøte 3-5 september 2010.

Til tross for protester og advarsler valgte norske myndigheter 19. august å sende Abdulkarim Hossain med tvang tilbake til Syria. Ved ankomst ble han arrestert, og kort tid etter utsatt for grov tortur i fengsel.

Abdulkarim Hossain har siden 1980 arbeidet aktivt for menneskerettigheter og kurdernes rettigheter i hjemlandet Syria. Den kurdiske minoriteten i landet er svært undertrykt, og alle former for politisk organisering i kurdiske partier er forbudt. Det kurdiske flagget og andre nasjonale symboler er også forbudt å bruke. I tillegg er det ikke lov å bruke det kurdiske språket eller å gi barn kurdiske navn.

Fra 1998 til 2000 ble Abdulkarim Hossain til sammen tre ganger anholdt av landets sikkerhetsstyrker i Aleppo. I 2002 ble han anholdt av den politiske sikkerhetsavdelingen, en spesialenhet som kun brukes i forbindelse med politiske aktiviteter. Han fikk også utstedt reiseforbud den 9. desember 1999 på grunn av sine politiske aktiviteter.

Abdulkarim Hossain kom til Norge i 2006 og søkte om asyl. Han har siden da vært styremedlem og nestleder i Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) og aktiv i SOS Rasisme. Dette engasjementet er også kjent av syriske myndigheter.

Abdulkarim Hossain er løslatt fra fengsel i Syria, men har fått beskjed om å melde seg til sikkerhetspolitiets avdeling 322. i hjembyen Aleppo.

Fredag 3. september var Abdulkarim Hossain i kontakt med medlemmer av KKSN. Da kunne han fortelle at han var blitt utsatt for grov tortur i fengsel.

Det er altså takket være arbeidet til KKSN og SOS Rasisme at skjebnen til Abdulkarim ved retur til Syria har blitt kjent. Norske myndigheter hadde aldri fått vite om fengslingen og den påfølgende torturen om det ikke var på grunn av dette arbeidet. Hvor mange andre flyktninger som har lidd en lignende skjebne når de har blitt kastet ut av landet, kan en bare spekulere i. Norske myndigheter bryr seg ikke med å sjekke hva som skjer med flyktninger som blir kastet ut, til tross for at eksemplet Abdulkarim Hossain ikke er unikt.

SOS Rasismes landsmøte samlet 3.-5. september 2010 krever av norske myndigheter:

  • At Abdulkarim Hossain får politisk asyl i Norge
  • At tvangsdeportasjonene av kurdere til Syria umiddelbart opphører
  • At kurdiske flyktninger fra Syria får opphold i Norge etter flyktningkonvensjonen
  • At Norge sørger for uavhengig gransking av flyktninger som blir kastet ut av landet

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490