Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme/KKSN 21.09.2010
Hussein Sheiko intervjues av en kurdisk TV-stasjon. Foto: KKSN

Norske myndigheter vil nå kaste en ny syrisk kurder ut av Norge, selv om han risikerer forfølgelse i hjemlandet.

Dette skjer til tross for at han risikerer forfølgelse i Syria på grunn av sitt religiøse syn og sitt forhold til en kvinne med annen etnisk bakgrunn enn sin egen.

Hussein Sheiko kom til Norge i 2006. Han er etnisk kurder og har hatt et kjærlighetsforhold til en kvinne som er alawitt, som er flertallsbefolkningen i Syria. Han frykter represalier i hjemlandet både på grunn av dette og fordi han har konvertert til kristendommen under sitt opphold i Norge.

Religiøse domstoler aksepteres

Selv om Syria i prinsippet er et sekulært samfunn, blir religiøse domstoler og avstraffelser akseptert av det sittende styret. Hussein Sheiko frykter med rette forfølgelse for sin religiøse overbevisning.

Om Hussein Sheiko blir returnert til Syria, står han i fare for å bli utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. Utlendingsnemnda (UNE) har ikke behandlet Sheikos sak med basis i at han har konvertert til kristendommen.

Hussein Sheiko er – i likhet med Abdulkarim Hossain – aktiv i både Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) og SOS Rasisme. Begge organisasjoner har jobbet mye med å hente Abdulkarim Hossain tilbake til Norge etter tvangsreturen til Syria i august. Vi har påvist at Abdulkarim Hossain er torturert av syriske myndigheter og igjen befinner seg på flukt. Både i KKSN og i SOS Rasisme vil gjøre alt vi kan for å unngå at det samme skjer med Hussein Sheiko.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490