Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 24.09.2010
eiliv

I de tre årene Dagbladet-journalisten Eiliv Frich Flydal var leder for Oslo Unge Venstre ble det etablert en praksis med å oppgi et medlemstall som var dobbelt så stort som det virkelige.

Journalisten Eiliv Frich Flydal, som er hovedarkitekt bak Dagbladets hetskampanje mot SOS Rasisme, har sin bakgrunn fra Unge Venstre. Dette er en organisasjon som den gang hadde en uvanlig – men fast – praksis hva gjelder medlemstelling.

Uansett hvor mange medlemmer som betalte kontingenten så forble medlemstallet nøyaktig det samme, 1136 medlemmer. Dette tallet var omtrent dobbelt så stort som antallet faktisk betalende medlemmer, se vedlegg A, B og C

Organisasjonen hadde også en annen merkelig praksis, de skilte mellom BETALTE VERVINGAR og TOTALE VERVINGAR, her ser vi at aktivisten Eiliv Frich Flydal har en betalt verving og to totale vervinger. Se her.

Her ser vi på nytt at Unge Venstre med aktivisten Eiliv Frich Flydal på laget i 2003-2006 regna folk som medlemmer sjøl om de ikke betaler kontingent.

Vi har gjentatte ganger bedt Flydal om en kommentar på dette, men han har ikke svart på våre forespørsler.

OPPDATERING 27. september:

Unge Venstre har tatt kontakt med SOS Rasisme for å gi sin versjon av denne historien. I motsetning til journalist Eiliv Frich Flydal og Dagbladet så har vi ingen problemer med å la folk få legge frem sin sak og sine argumenter i sin helhet. Derfor velger vi å legge ut de to e-postene som vi har fått fra Unge Venstre.

Vi har på vår side gjort Unge Venstre oppmerksom på at dokumentene vi har brukt, ligger åpent tilgjengelig på deres hjemmesider, men i motsetning til Dagbladets Flydal etterkommer vi selvsagt ønsket om å stryke navnene til de andre Unge Venstre-medlemmene.


Hei

Jeg viser til nettsak på http://sos-rasisme.no/sentralt/view/14029 der dere på bakgrunn av noen medlemsrapporter som dere har fått tilgang til påstår at Unge Venstre oppgir for høye medlemstall. Dette bygger på en feil forståelse av tallene i de nevnte rapportene, og er derfor ikke riktig.

Unge Venstre skiller mellom de som er registrert som medlem og de som har betalt kontingent for gjeldende år. Det er bare de som har betalt kontingent som er tellende medlem og som har fulle medlemsrettigheter i organisasjonen. Det er antall tellende medlemmer som er tallet vi opererer med, og som er grunnlagstallet vi oppgir ved f.eks. søknad om støtte.

Registrerte medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad, blir rutinemessig slettet fra medlemsregisteret etter nyttår. I likhet med de fleste andre ungdomsorganisasjoner, har Unge Venstre en høy gjennomstrømming. Dvs. at vi har mange medlemmer som kommer til hvert år, og også mange medlemmer som går ut, enten ved at de melder seg ut selv eller ved at de lar være å betale kontingenten og dermed blir slettet fra medlemsregisteret etter to år.

Når det står i utskriften fra medlemsregisteret datert 11.01.2007 at Unge Venstre har 1136 registrerte medlemmer, betyr det at det er antallet som står på våre lister fordi de har meldt seg inn i Unge Venstre på ett eller annet tidspunkt. Imidlertid er det bare 688 av dem som har betalt kontingenten i 2006. Det betyr at Unge Venstre per 31.12.2006 hadde 688 tellende medlemmer.

Det samme gjelder også for vervinger. En tellende verving er når et nyvervet medlem faktisk betaler kontingenten sin. Det er først når kontingenten er betalt, at det nye medlemmer blir ført opp som tellende i medlemsregisteret, og det er først da at vervingen også vil være tellende. Derfor vil det også i vervestatistikken være et skille mellom totalt antall vervinger og antall betalte (tellende) vervinger. Statistikken for vervinger benyttes forøvrig kun til intern konkurranse, og den eller de som har flest tellende vervinger får gjerne en premie.

Jeg håper dette var oppklarende, og svarer gjerne på spørsmål om dere skulle lure på noe mer. Jeg vil samtidig be om at dere retter opp artikkelen på deres nettsider, da den bygger på en misforståelse og gir et galt bilde av hvordan Unge Venstre håndterer sine medlemslister. På forhånd takk.

Mvh.

Boye Bjerkholt
Generalsekretær i Unge Venstre


Hei

Viser til deres samtale med tidligere generalsekretær Audun Rødningsby, og sender herved over informasjon om medlemsføringen i Unge Venstre. Hovedinnholdet i denne mailen ble også sendt til au@sos-rasisme.no i går kveld da vi først ble oppmerksom på saken.

I en artikkel på http://sos-rasisme.no/sentralt/view/14029 påstår dere, på bakgrunn av noen medlemsrapporter som dere har fått tilgang til, at Unge Venstre oppgir for høye medlemstall. Dette bygger på en feil forståelse av tallene i de nevnte rapportene, og er derfor ikke riktig.

Unge Venstre skiller mellom de som er registrert som medlem og de som har betalt kontingent for gjeldende år. Det er bare de som har betalt kontingent som er tellende medlem og som har fulle medlemsrettigheter i organisasjonen. Det er antall tellende medlemmer som er tallet vi opererer med, og som er grunnlagstallet vi oppgir i f.eks. rapportering til det offentlige.

Registrerte medlemmer som ikke betaler kontingent to år på rad, blir rutinemessig slettet fra medlemsregisteret etter nyttår. I likhet med de fleste andre ungdomsorganisasjoner, har Unge Venstre en høy gjennomstrømming. Dvs. at vi har mange medlemmer som kommer til hvert år, og også mange medlemmer som går ut, enten ved at de melder seg ut selv eller ved at de lar være å betale kontingenten og dermed blir slettet fra medlemsregisteret etter to år.

Når det står i utskriften fra medlemsregisteret datert 11.01.2007 at Unge Venstre har 1136 registrerte medlemmer, betyr det at det er antallet som står på våre lister per 11.01.2007 fordi de har meldt seg inn i Unge Venstre på ett eller annet tidspunkt. Imidlertid er det bare 688 av dem som har betalt kontingenten i 2006. Det betyr at Unge Venstre per 31.12.2006 hadde 688 tellende medlemmer.

De øvrige to utskriftene fra medlemsregisteret som dere har lagt ut på nettsidene er også datert 11.01.2007, og viser antall tellende medlemmer i hhv. 2005 og 2004, mens tallet på antall registrerte medlemmer i begge tilfellene er basert på antall navn i registeret da utskriften ble gjort, altså 11.01.2007. Det er derfor naturlig at tallet på registrerte medlemmer i alle de tre utskriftene er likt.

Det samme gjelder også for vervinger. En tellende verving er når et nyvervet medlem faktisk betaler kontingenten sin. Det er først når kontingenten er betalt, at det nye medlemmet blir ført opp som tellende i medlemsregisteret, og det er først da at vervingen også vil være tellende. Derfor vil det også i vervestatistikken være et skille mellom totalt antall vervinger og antall betalte (tellende) vervinger. Statistikken for vervinger benyttes forøvrig kun til intern konkurranse, og den eller de som har flest tellende vervinger får gjerne en premie.

Jeg håper dette var oppklarende, og svarer gjerne på spørsmål om dere skulle lure på noe mer. Jeg vil samtidig be om at dere retter opp artikkelen på deres nettsider, da den bygger på en misforståelse og gir et galt bilde av hvordan Unge Venstre fører sine medlemslister. Jeg vil dessuten be om at dere fjerner listen over 52 navngitte personer som var medlemmer i Unge Venstre i 2005, da disse ikke har samtykket til å få sine navn offentliggjort, og i alle tilfelle ikke har noe med denne saken å gjøre. På forhånd takk.

Mvh.

Boye Bjerkholt
Generalsekretær i Unge Venstre

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490