Gå til meny
Publisert av Pressemelding fra SOS Rasisme 12.10.2010
Piggtråd

UNE har vedtatt om inntil videre å stoppe tilbakesending av asylsøkere til Hellas. – Endelig har UNE tatt til fornuft, sier SOS Rasisme i en pressemelding.

Flere organisasjoner har gjentatte ganger vist til grove menneskerettighetsbrudd overfor Hellas som følge av deres behandling av asylsøkere. Blant annet har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen tidligere bedt Norge om å stoppe retur av asylsøkere til Hellas på grunn av forholdene for asylsøkere.

- Endelig tar UNE til fornuft og stopper retur til Hellas, sier Hanne Høglind i SOS Rasismes Flyktningeutvalg.

Svært mange menneskeskjebner er rammet av systemet som sier at asylsøkere skal returneres til det første landet i Schengen-systemet de søker asyl i. At UNE nå midlertidig stopper retur til Hellas vil redde mange, mener Høglind.

- Ikke bare vil dette redde enkeltindivider fra uverdige forhold i Hellas, men også bidra til at færre blir sendt til torturliknende forhold i hjemlandet. Dessuten er UNEs avgjørelse også et skritt i riktig retning for at det settes fokus asylsøkernes situasjon i Hellas og slik sett sikre en bedre behandling av asylsøkere i fremtiden, avslutter Høglind.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490