Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 14.10.2010
eiliv

Vi publiserer her vårt fullstendige svar på Dagbladets anklager om vår praksis rundt familiemedlemskap. Avisas bevisste villeding av opinionen gjorde også at stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul gikk hardt ut og kritiserte oss. Vi møter henne gjerne for å oppklare.

Dagbladet har i flere artikler kjørt videre på sin kampanje mot SOS Rasisme. Fokuset denne gangen har stått på familiemedlemmer. Dagbladet har henvendt seg til SOS Rasisme for å få kommentarer til sine påstander, men vi ser at avisa som vanlig har valgt å ikke bringe våre svar videre. Dermed blir vi i praksis nektet tilsvarsrett.

De påstander som Dagbladet bringer er enten skivebom eller løsrevet fra virkeligheten. HC Andersens eventyr om fjæra som ble til 5 høns er dekkende for disse historiene.

La oss redegjøre for de faktiske forhold. SOS Rasisme får hvert år inn ca 20 000 nye medlemmer inkludert familiemedlemmer. Disse medlemmene kommer i hovedsak inn på verveskjema.

Når vi får inn nye medlemmer sender vi dem et brev der vi ønsker dem velkommen som medlem i SOS Rasisme. Fra 2009 har vi i dette brevet også tatt med hvem som var registrert som familiemedlemmer. I tillegg til dette sendte vi høsten 2009 15 000 brev til alle hovedmedlemmer der vi sa fra hvem som var registrert som familiemedlemmer på deres medlemskap. I dette brevet ba vi folk som mente at det var noe feil med familiemedlemskapet om å sende oss svar tilbake, vi betalte returportoen.

Vi har i år sendt to giroer til de som skulle fornye medlemskapet sitt, på disse giroene står familiemedlemmene. På giroene oppfordrer vi folk om å melde fra hvis noe skulle være feil, også her betaler vi returporto.

Vi mener at vi dermed har hatt stor aktsomhet i forhold til om det skulle forekomme feil på verveskjemaene. Gjennom aktivt å vise folk at de er blitt medlem av SOS Rasisme, hvem vi rekner som familiemedlemmer og gjennom å be folk om å melde fra hvis noe var feil. Vi har sjølsagt ingen interesse av å sende ut giroer med feil navn på, slike vil folk ikke betale. Dette vil bare være å kaste ut penger av vinduet for oss.

Vi har i løpet av Dagbladets kampanje mot oss de siste 6 månedene mottatt noen få henvendelser fra folk som ikke forstår hvorfor vi mener at de er medlemmer. Vi har vist disse personene verveskjemane og dermed har folk akseptert at de frivillig har meldt seg inn i SOS Rasisme. Vi har i tillegg til dette hatt et tilfelle der vi har ført opp feil adresse på en person slik at kontingentkravet gikk til feil person. Dette er dumt, men vi får en del returpost på grunn av at folk flytter og da forsøker vi å finne nye adresser på disse personene, vi treffer ikke alltid 100 %.

Fordelingsutvalget(FUV) har kommet med nye regler for familiemedlemskap. De krever at dette regelverket skal gjøres gjeldene for grunnlagsårene 2007 og 2008. Vi er uenige med FUV at dette nye regelverket skal ha tilbakevirkende kraft, men grunnlovens bestemmelser gjelder tydeligvis ikke på dette området, i alle fall mener FUV det.

Vi er dessverre ikke sjamaner, vi kunne derfor ikke i 2007 vite hva FUV ville komme på banen med i 2010. Vi hadde i 2007 etablert en praksis rundt familiemedlemskap som var kjent og godkjent av FUV.

Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul(GKG) uttaler seg fredag 8. oktober. Hun synes at det er feil å sende ut krav til personer som ikke finnes, det er helt greit for oss. Vi har aldri ønska å gjøre dette og vi har som tidligere vist i dette innlegget gjort en rekke forsøk på å unngå at det skulle være feil i vårt medlemsregister.

GKG er derimot på ville veier når hun påstår at det å ha familiemedlemmer over 15 år er et overgrep. Hvis dette skulle være et overgrep så er det sånn at mange norske organisasjoner praktiserer systematiske overgrep mot en rekke personer. Det finnes ingen norske organisasjoner som holder seg til den nye definisjonen på hva et familiemedlemskap er som FUV har laga. Norske organisasjoner har familiemedlemskap som dekker aldersgruppa fra 16 år opp til 26 år.

Vi kommer til å kontakte Stortingsrepresentanten for å høre om hun er interessert i å høre vår versjon av denne saken.

Når de gjelder de kommende oppslagene til Dagbladet så får folk lese disse som de eventyrene de er.

Kjell Gunnar Larsen
Hovedkasserer SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490