Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme/Foreningen for syriske kurdere i Norge 06.11.2010
Fra markeringa 19. august. Foto: SOS Rasisme

SOS Rasisme og Foreningen for syriske kurdere i Norge oppfordrer alle til å møte opp på Jernbanetorget klokka 14 lørdag 6. november for å demonstrere mot endringene i den norske utenrikspolitikken.

Den siste endringen i utlendingsloven berører alle med flyktningbakgrunn på en negativ måte. – Dette vil blant annet særlig ramme kurdere, sier Sherwan Omar i kurdisk gruppe av SOS Rasisme.

I kampen om velgernes gunst er det ingen av stortingspartiene som har gått mot endringene i utlendingsloven. Mediene har med sitt negative fokus på innvandrere i Norge bidratt til denne stemninga. Dette skjer til tross for at mange flyktninger som kommer til Norge sliter med enorme psykiske problemer og et hjelpeapparat som ikke er i stand til å hanskes med de utfordringene dette skaper.

- Mange sitter år etter år og venter ved asylmottakene. De har ingen arbeidstillatelse og fåt økonomisk støtte som ikke er til å overleve på. Dette gjør at mange er tvunget til å velge kriminalitet for å overleve, mener Omar.

Han mener dette særlig rammer kurdere. For eksempel har kurdere fra Irak ingen rett til asyl siden Norge har bestemt at det er trygt å returnere dem til hjemlandet, selv om store deler av de kurdiske delene av landet langt fra er trygge.

- Et annet eksempel er Syria, sier Jan Erik Skretteberg i SOS Rasisme.

- Norge utviste i august den syriske kurderen Abdulkarim Hossain, til tross for advarsler om at han kom til å bli utsatt for tortur på grunn av sine politiske meninger og aktivitet tidligere. Dette viste seg å stemme – Hossain ble arrestert og utsatt for tortur umiddelbart ved ankomst Syria, og vi kjemper nå en hard kamp for å få norske myndigheter til å ta ansvar og få ham tilbake til Norge, forklarer Skretteberg.

- Kurdere har ingen rettigheter i Syria, og de som engasjerer seg for å bedre kurdernes kår i landet, blir systematisk utsatt for tortur. Norge må gi kurdere på flukt asyl, fortsetter han.

Også kurdere fra Iran opplever den samme behandlinga som kurdere fra andre land når de kommer til Norge for å søke asyl.

- Iran har også vist sin brutalitet mot den kurdiske befolkninga de siste årene. Mullahregimets undertrykking er meget hard mot mange grupper, og kurdere er ikke noe unntak. Siden 1994 har jordbruk i de kurdiske delene av Iran vært nesten umulig siden myndighetene har minelagt store deler av området. Dette rammer kurderne hardt, siden jordbruk er en av de viktigste inntektskildene i dette området, avslutter han.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490