Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme/KKSN 17.11.2010
Abdulkarim Hossain. Foto: KKSN

SOS Rasisme og Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) advarte begge mot faren for at Abdulkarim Hossain kom til å bli torturert i Syria da norske myndigheter tvangsdeporterte ham i august. Nå kan vi bevise at dette har skjedd.

Vi har mottatt to uavhengige rapporter – en fra Syria og en fra Tyrkia – som begge konkluderer med at han uten tvil er utsatt for tortur. Nå publiserer vi et sammendrag av disse to rapportene.

Det må først sies at det ikke er første gang Abdulkarim Hossain har vært utsatt for tortur i Syria. Både i 1998 (to måneder), i 1999 (43 dager), i 2000 (66 dager) og i 2003 (på nytt 43 dager) ble han arrestert og utsatt for tortur. Han ble i disse periodene holdt på en to kvadratmeter stor celle uten å noen gang ha blitt stilt for retten og samtlige ganger utsatt for tortur. På grunn av frykt for å bli utsatt for denne behandlinga på nytt, valgte Hossain å flykte fra landet i 2006 da det igjen var klart at han var i det syriske sikkerhetspolitiets søkelys.

Utstrakt bruk av tortur

Etter arrestasjonen ved ankomst Syria i agust 2010 ble Hossain utsatt for en rekke torturmetoder. Blant disse finner vi juling, gjentatte slag mot bestemte steder på kroppen, press mot testiklene, trakassering, trusler, han ble holdt våken i flere døgn i strekk, han ble fornedret ved å måtte være naken, han ble tvunget til å høre på tortur av andre og isolering. Hossain har fått en skade på det ene øret som beviselig kan spores tilbake til torturen han ble utsatt for i fengsel.

Han fikk også tilbud om å bli agent for myndighetene under sist arrestasjon og ble også forhindret i å få medisiner for sin diabetes. De psykiske symptomene han har på torturen er at han har søvnproblemer, er i retning av å utvikle sosial angst, opplever sinneutbrudd og har generelt store psykiske problemer som følge av behandlingen han er utsatt for.

Som følge av arrestasjonen ble hans diabetesdiagnose også forverret, og øret kunne medio oktober fortsatt ikke undersøkes tilstrekkelig på grunn av plagene han har der.

Hva gjør norske myndigheter?

Flere mennesker i Norge arbeider fortsatt aktivt for at Abdulkarim Hossain skal få opphold i Norge. Konsekvent har vi vist til faren for at han skulle bli utsatt for tortur, og frykten viste seg å være begrunnet. Vi som støtter Abdulkarim Hossains rett til opphold i Norge har også vist til saken med Khaled Kenjo, som ble arrestert i Syria i september 2009, tolv dager etter at han ble tvangsreturnert fra Tyskland, hvor han uten hell hadde søkt asyl.

Han ble i syrisk fengsel anklaget for å “kringkaste falske nyheter i utlandet som kunne skade statens rykte”, visstnok siden Tyskland hadde tatt del i aktiviteter for å fremme kurdiske minoritetsrettigheter i Syria. 30. desember i fjor lot Qamishli militærrett ham bli sluppet fri mot kausjon. Han har også uttalt at han ble torturert i fangenskap.

Norges forpliktelser ifølge egen og internasjonal lov, inkludert FNs konvensjon om flyktningers stilling av 1951 og tilleggsprotokollen av 1967, konvensjonen mot tortur, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen forbyr å returnere noen til et land hvor de risikerer å bli forfulgt, torturert eller annen dårlig behandling og andre grove brudd på menneskerettighetene. Derfor må norske myndigheter så fort som mulig engasjere seg for å hente Abdulkarim Hossain til Norge og gi ham opphold her.

(Read the text in English here)

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490