Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 30.11.2010
Sveitsere protesterer mot lovendring søndag kveld i Zürich.

Søndag 28. november ble det såkalte “deportasjonsinitiativet” i Sveits godkjent gjennom en folkeavstemning.

Det er det Sveitsiske Folkepartiet (SVP) som har vært pådriver for denne folkeavstemninga. SVP er kjent som et parti som fører en kontinuerlig hatkampanje mot utlendinger generelt og muslimer spesielt. SVP var også pådriver for ei folkeavstemning som vedtok at å bygge nye minareter i Sveits ble forbudt i landets grunnlov i november 2009.

52,9 % av de som avla stemme var enig med kravet om «automatisk deportasjon av kriminelle utlendinger». Med dette vil det bli lovfesta i Sveits at folk uten sveitsisk statsborgerskap som blir tatt og dømt for enkelte kriminelle forhold automatisk vil kastes ut av landet og få innreiseforbud igjen de neste fem til ti årene.

Finanskriminalitet unntatt

Blant forbrytelsene som omfattes av de nye lovene om tvangsdeportasjon inngår drap, voldtekt, ran, menneskehandel, innbrudd og trygdesvindel. Det er verdt å merke seg at hvitvasking av penger og flere andre former for økonomisk kriminalitet ikke inngår på lista over lovbrudd som vil føre til automatisk tvangsdeportasjon fra Sveits.

Amnesty International uttaler seg svært kritisk til det nye lovverket i Sveits:

Hvis denne praksisen blir en realitet, vil det være stor fare for at Sveits’ forpliktelser overfor internasjonal lovgivning vil brytes. Særlig gjelder dette forpliktelsen til å ikke returnere noen til land hvor de står i fare for å bli torturert eller å bli utsatt for andre typer forfølgelse,

sier John Dalhuisen, lederen av Amnesty Internationals Europa og Sentral-Asia-program.

Hvis sveitsiske myndigheter tar lovendringa til følge, vil de med det institusjonalisere brudd på menneskerettighetene, mener han videre.

Mediene kritiserer

Sveitsiske aviser har kommentert flere aspekter ved denne lovendringa. Blant annet skriver “Aargauer Zeitung”:

Etter forbudet mot bygginga av nye minareter er dette den andre arbeidsulykka med det direkte demokratiet på et år,

i en kritisk kommentar til den sveitsiske praksisen med å la nesten alle viktige politiske spørsmål avgjøres gjennom folkeavstemning.

Avisa Südostschweitz skriver at “[i]gjen har SVP kunnet kalle seg det eneste ekte folkepartiet. Deres brutale forståelse av det direkte demokratiet, gjennom hvilket folket uten unntak kan bestemme alt, har gjort seg gjeldende. Det finnes ingen grenser lenger”.

De franskspråklige avisene er også kritiske til lovendringa. Le Temps skriver at

[s]eieren for SVP viser at borgerne ikke er klar over grensene de trår over når de håndhever elementære borgerrettigheter»,

mens La Liberté spør hvor langt Sveits vil synke i myra av diskriminering gjennom lovverket.

Spontane demonstrasjoner

Sveitsiske antirasister og antifascister demonstrerte sporenstreks da resultatet av folkeavstemninga var klart. Mer enn fem tusen mennesker møtte til demonstrasjon i Zürich, og også i Genéve, Bern, Basel og Luzern var det demonstrasjoner søndag kveld.

Flere antirasistiske miljøer både i Sveits og internasjonalt uroer seg sterkt over den økende fremmedfrykten i det historisk multikulturelle sveitsiske samfunnet og SVPs framgang. Vi i SOS Rasisme deler denne frykten og vil jobbe for at liknende innskrenkninger i elementære menneskerettigheter ikke vil skje her til lands.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490