Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 06.01.2011
nye pupper

Dagbladet forbereder nå et omfattende personangrep på Kjell Gunnar Larsen, hovedkasserer i SOS Rasisme.

Espen Sandli, journalist i Dagbladet og den som har jobba mest med Dagbladets svertekampanje av oss sammen med Eiliv Frich Flydal har sendt spørsmål til Larsen, som du kan lese under hovedkassererens svar:


Opprinnelig melding -——-

Emne: Re: Spørsmål til Kjell Gunnar personlig
Dato: Thu, 06 Jan 2011 12:39:55 +0100
Fra: Kjell Gunnar Larsen <hovedkasserer@sos-rasisme.no>
Til: Espen Sandli <Espen.Sandli@Dagbladet.no>
CC: eiliv@db.no

Hei Espen

- Det finnes ingen påstander om medlemsjuks utover det som dere produserer i Dagbladet. Fordelingsutvalget har laga en ny definisjon av familiemedlemsskap, de krever at denne skal gjøres gjeldene med tilbakevirkende kraft.

Vi har ikke brutt noen regler og det er helt feil å gi nye definisjoner tilbakevirkende kraft.

Sjøl om Fordelingsutvalget skulle få gjennomslag for sin nye definisjon og sjøl om de skulle få anledning til å gi denne tilbakevirkende kraft, som jeg ikke tror, så vil det uansett ikke finnes noe grunnlag for å hevde at vi har drevet med medlemsjuks.

Vi har gjennom 10 år lagt vår praksis med familiemedlemskap frem for både våre revisorer og for Fordelingsutvalget. Våre revisorer har hvert år fått fra oss de brev som finnes om familiemedlemskap, de ligger også ute på nettstedet til Fordelingsutvalget.

Fordelingsutvalget har to år gjennomgått nøye våre verva medlemmer gjennom en stikkprøvekontroll. Begge gangene har våre verveskjema nøye blitt kontrollert og kommentert av Fordelingsutvalget.

Hvis Dagbladet hadde lest våre dokumenter, mer blir lagt ut i dag, så ville Dagbladet se at det ikke finnes saklig dekning for å påstå at våre familiemedlemskapsordningen har brutt med regelverket. Den dagen blodtåka letter fra redaksjonen i Dagbladet så vil dere skjemmes over hvordan dere har håndtert denne saken. Kanskje dere da også vil innrømme det som Flydal uoppfordra fortalte til oss på vårt arrangement 17. mai for all i fjor: “LNU har en meget dårlig sak.” LNU saken har jo sitt eneste poeng i familiemedlemskap.

Jeg skjønner at Dagbladet nå planlegger en svertekampanje for å prøve å knekke meg som person. Det må Dagbladet gjerne prøve på, dere kommer ikke til å lykkes. Jeg har veldig god samvittighet for det arbeide som jeg har lagt ned siden 1986 i SOS Rasisme.

Kjell Gunnar Larsen

Den 06.01.2011 11:19, skrev Espen Sandli:

Påstandene om medlemstriksing i SOS Rasisme er nå på et slikt nivå at det kan dreie seg om norgeshistoriens største tilfelle av medlemsjuks.

I lys av dette håper vi du kan svare på følgende spørsmål:

1. Hvordan oppfatter du din rolle i forbindelse med påstått medlemsjuks?

2. Kommer SOS Rasisme til å betale tilbake pengene, slik offentlige instanser krever?

3. Er det noe du skulle ønske du hadde gjort annerledes?

4. Er det noe du angrer på?

5. Hvordan kommer kravene til å påvirke organisasjonen? (Eksempler: redusert drift, nye rutiner, organisasjonsendringer, permiteringer, eiendomssalg osv)

6. Hvordan vil du beskrive SOS Rasismes utvkling under din daglige ledelse og økonomistyring?

Mvh,

Espen Sandli
Journalist, Dagbladet

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490