Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 07.01.2011
eiliv

SOS Rasisme kan dokumentere at Dagbladets oppslag 25 mai er basert på en løgn. Mye tyder på at Dagbladet tenker å koke mer suppe på denne løgnen i morgendagens avis.

E-post kommunikasjon mellom Dagbaldet journalist Eiliv Flydal og SOS Rasismes hovedkasserer Kjell Gunnar Larsen 7 januar 2011. Den siste e-posten står øverst:

Larsen:

Hei

- Brønnøysund SOS Rasisme hadde rett til å velge delegat til landsmøte i SOS Rasisme i 2010. Dette lokallaget, på lik linje med alle andre lokallag ble informert om dette skriftlig, de ble der også oppfordra til å velge delegater til landsmøtet. Dette ble fulgt opp med sms, e-post og på Facebook av våre regions- og fylkesansvarlige. Vi har kopier av denne kommunikasjonen med Judee Isabel Bjørgan, både den skriftlige og den som foregikk på Facebook.

Dette lokallaget valgte å ikke ha delegatvalgsmøte, derfor ble det ikke valgt delegater fra dette lokallaget.

Det er mulig at det i Unge Venstre finnes en tradisjon for at delegatvalg avtales mellom leder for lokallaget og den regionsansvarlige, sånn er det ikke i SOS Rasisme. I vår organisasjon er det bare delegatvalgsmøter som kan velge delegater. Etter delegatvalgsmøte må det sendes inn et delegatvalgskjema. Det kom aldri inn noe delegatvalgskjema fra dette lokallaget.

Vårt landsmøte ble utsatt fra april til september på grunn av aska fra Island, men dette var en utsettelse av landsmøte, ikke et nytt landsmøte. Det var derfor korrekt å kalle inn de delegatene som var valgt på våren til landsmøte i september. Dette skjedde både skriftlig og ved hjelp av telefon, sms, e-post og Facebook.

Vi her har bevist at oppslaget du hadde i mai:

http://www.dagbladet.no/2010/05/25/nyheter/innenriks/tjen_folket/sos_rasisme/11820531/

er basert på en løgn. Judee Isabel Bjørgan var ikke blitt valgt til delegat fra sitt lokallag og hun kunne derfor ikke møte på landsmøte enten det nå hadde vært avholdt i april eller i september. Dine oppkonstruerte historier bygger ikke på fakta, men på forsøk på skittkasting. Du burde derfor hvis du var en redelig person ha dementert dette, det kommer du nok ikke til å gjøre.

Kjell Gunnar Larsen

Flydal:

Den 06.01.2011 23:50, skrev Eiliv Frich Flydal:

I henhold til en delegatliste utarbeidet av SOS Rasisme skulle rundt 263 personer ha deltatt på landsmøtet i 2010, dersom alle lagene som hadde rett til det sendte sine delegater.

Spørsmål: Hvor mange delegater var på landsmøtet i september? Hvor mange av disse tilhørte ikke landsstyret, arbeidsutvalget, valgkomite og sekretariat?

Blant de som hadde krav på å stille med en delegat er ifølge dokumentene Brønnøysund lokallag. Daværende leder, som opplyser til Dagbladet at hun skulle representere laget, var Judee Isabel Ihasee Bjørgan. Hun opplyser at hun hadde en avtale med Ormåsen om at hun skulle reise på landsmøtet våren 2010 og at hun mottok sakspapirer for dette. Dette ble avlyst. Da det var landsmøte i september, mottok hun ikke innkalling på noen måte, forteller hun.

Bjørgan opplyser videre at hun havnet i en diskusjon med Henrik Ormåsen, som da var regionsansvarlig for Nord-Norge, om brevet hun oppfattet som en munnkurv, som tillitsvalgte nordpå mottok i mai. De to var klart uenige, ihht korrespondanse Dagbladet har sett. Hun mener at hun deretter ikke ble sendt informasjon om landsmøtet som ble avholdt i september og dette hadde med uenigheten å gjøre og at Ormåsen skal ha ment hun var kilden til en sak Dagbladet skrev om den nevnte munnkurven: http://www.dagbladet.no/2010/05/25/nyheter/innenriks/tjen_folket/sos_rasisme/11820531/

Så, da kommer vi til spørsmålene:

a) Hvorfor opplyste ikke SOS Rasisme om sitt eget landsmøte på organisasjonens nettsider?

b) Ble det sendt ut en digital innkallelse til de som skulle komme (delegatene)? Eller til alle lokallagene? I så fall når?

c) Fikk Bjørgan en kopi av denne?

d) Ble det sendt ut innkallelse til delegatene eller lokallagene i papirformat? I så fall når?

e) Fikk Bjørgan en kopi av denne?

f) Dersom det ikke ble sendt ut til alle delegatene som var valgt til å representere lokallagene sine, hvorfor ble det ikke det?

Trenger svar på dette innen klokka 12 fredag. Regner med at dere har normal arbeidsdag i morgen. Kontakt meg på telefon om så ikke er.

Takk.

— Eiliv Frich Flydal Journalist Dagbladet – db.no

+47 45 29 18 36 eiliv@db.no

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490