Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 04.02.2011

Norske myndigheter vil sende enda en kurder ut av Norge og til en uviss skjebne.

Denne gangen er det Sükrü Osman Kahveci det gjelder. Han er i dag statsløs, men er født i Tyrkia og har vært politisk aktiv der. Hans politiske aktivitet for det forbudte kurdiske partiet PKK tvang ham til å flykte til Tyskland i 2000.

Men Kahvecis asylsøknad i Tyskland ble avslått, og tyske myndigheter ønsker å deportere ham til Tyrkia – til tross for at tyrkiske myndigheter har fratatt ham statsborgerskapet hans. Derfor flyktet han videre til Norge, siden det er åpenbart at han vil bli utsatt for tortur, mishandling og i verste fall mister livet dersom han blir sendt tilbake til Tyrkia.

Norske myndigheter valgte å ikke behandle Kahvecis søknad om asyl. Grunnen til dette er Dublin II-forordningen, som Norge er en del av gjennom Schengen-avtalen. Dette skjer automatisk, til tross for at å returnere flyktninger til overgrep og mishandling er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel tre, som ble vedtatt av Europarådet allerede i 1950. Tyrkia er medlem i Europarådet og plikter da å rette seg etter denne konvensjonen, men gjør det likevel ikke i behandlingen av politiske aktivister som kjemper for det kurdiske folks sak.

Inn for menneskerettighetsdomstolen

Sükrü Osman Kahveci har nektet å utføre militærtjeneste i Tyrkia. Derfor ble han i 1996 fratatt sitt tyrkiske statsborgerskap, og har etter det vært statsløs. For sin politiske aktivitet risikerer han straff også i Tyskland, siden PKK der siden 1993 er en forbudt organisasjon. Hans tyske advokat sier at han risikerer fengsel i tre til fem år for dette i Tyskland før han blir sendt ut til tortur og mishandling i Tyrkia.

Kahveci og hans advokat har klaget vedtaket om retur inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men det er foreløpig uvisst om disse tar saken. Det finnes heller ingen garanti for at tyske myndigheter vil behandle Kahvecis sak på nytt. Samtidig må det understrekes at han er politisk flyktning, og at i en liknende sak i Norge har en asylsøker fått innvilget arbeidstillatelse fordi vedkommende valgte å slutte med politisk aktivitet.

Som nevnt har tyske myndigheter vedtatt å sende Kahveci tilbake til Tyrkia, og de bad ham oppsøke den tyrkiske ambassaden i Berlin slik at han kan søke om å få tilbake sitt tyrkiske statsborgerskap. Han vil ikke få noen rettferdig rettssak i Tyrkia, og derfor vil både Norge og Tyskland bryte med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel seks dersom han blir sendt tilbake til Tyrkia, noe som også vises ved Europadomstolens mange avgjørelser mot den tyrkiske statens behandling av kurdiske politiske fanger.

Sükrü Osman Kahveci må få bli i Norge!

Les hele saksgangen her.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490