Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 09.02.2011

SOS Rasisme avholdt helga 4.-6. februar sin lokallagskonferanse i Drammen. Konferansen var svært vellykket og tok for seg kampen mot EUs asyl- og flyktningepolitikk. Vi publiserer her et sammendrag av en innledning om dette temaet.

Urettferdige Europa

Fysiske murer ved grensen, flyktninger som stoppes av militære, Festning Europa. 26 EU-land har underskrevet Schengen-traktaten, Norge og Island er også med på denne avtalen.

I løpet av 2011 blir også Bulgaria og Romania høyst sannsynlig med på dette. Det er visumfritt å reise mellom landene som er en del av traktaten. Dette medfører også strengere asylregler for flyktninger fra utenfor Europa. Det er en rasistisk og fremmedfiendtlig avtale.

Flere har blitt sendt til et hemmelig fengsel i Hellas. Her kan det være 100 mennesker på et lite areal og folk må bytte på hvem som får ligge og sitte. Dette er en interneringsleir, en leir hvor det er umenneskelig å oppholde seg over lengre tid.

Snille Norge?

På verdensbasis er 43,2 millioner mennesker på flukt. 236.939 flyktninger kom til Europa i 2009, men blant disse fikk 73 % avslag på sine asylsøknader. Til sammenlikning mottok Kenya samme år 230.000 flyktninger, og Pakistan fem millioner. Til Norge kom det 17.226 flyktninger i 2009. Norge kaller de som får avslag for grunnløse flyktninger, og Norge er blant de strengeste landene i Europa når det kommer til flyktningepolitikk. Norge viser til andre land som har gjort det samme som medlemmer av Schengen-traktaten.

Våre myndigheter nekter for at innvandringspolitikken er dårlig og deporterer flest mulig tilbake til landet de flykter fra. For eksempel ble den syriske kurderen Abdulkarim Hossain arrestert i Damaskus da han ble sendt tilbake, og deretter utsatt for tortur. Vi har beviser på dette, men hverken UDI eller UNE tar ansvar. Og det finnes flere eksempeler på at flyktninger som er tvangsreturnert fra Norge er blitt drept eller fengslet i landet de er sendt til.

Dublin-konvensjonen

Hellas mottar mange flyktninger. 60 % av EUs asylsøkere er registrert i Hellas. Men landet har kun omkring 500 mottaksplasser. Flyktningene er ubeskyttet og blir ofte utsatt for vold og voldtekt, og dette medfører også mye kriminalitet. Gresk politi mishandler flyktninger, noe det finnes flere beviser for.

Men Dublin-konvensjonen vil si at en person kun kan søke asyl i ett av landene som har underskrevet konvensjonen, og det er landet de først registreres i. Får man avslag i dette landet vil man automatisk få avslag i resten av landene som har underskrevet konvensjonen. Det er gunstig for Norge som ligger langt nord, men særdeles ugunstig for landene i EUs sørlige utkanter.

Improviserte leire og lang ventetid

Det er mange improviserte flyktningeleire i Hellas. Mange venter i over ti år på svar på søknaden sin, og 99,9 %får avslag. Norge har innført forbud mot å returnere flyktninger til Hellas. Men tidligere har vi returnert flere flyktninger som har blitt utsatt for tortur og annen mishandling ved tilbakesending. Norske myndigheter nekter å ta på seg noe som helst ansvar for dette. I Europa finns det mange interne flyktninger. Det fører ofte til menneskehandel og slaveri.

Vi må stå til kamp mot Festning Europa. Vår oppgave er å fortsette kampen for et mer rettferdig Norge. Vi må bevisstgjøre folk og spre kunnskapen vi har. Det hjelper til at folk vil forstå at alle mennesker er likeverdige uavhengig av hudfarge, kulturell bakgrunn og religion!

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490