Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 10.02.2011
Festning Europa. Foto: Zanthia

Den 21. januar kom Den europeiske menneskerettsdomstolen med knallhard kritikk av EUs felles asylpolitikk.

Det var en sak vedrørende en afghansk oversetter som ble sendt tilbake fra Belgia til Hellas i henhold til den såkalte førstelandsretten som fikk domstolen til å kritisere Dublin-konvensjonen. Denne konvensjonen sier at en asylsøker skal få saken sin behandlet i det første landet innenfor Schengen-sonen vedkommende kommer til, noe som gjør at land i EUs sørlige og østlige ytterkant får en betydelig del flere søknader om asyl enn land i Nord- og Vest-Europa.

Afghaneren søkte asyl i Belgia, men belgiske myndigheter sendte ham tilbake til Hellas, siden dette var landet han først kom til. Dette skjedde til tross for advarsler fra menneskerettighetsgrupper om de dårlige forholdene for asylsøkere i Hellas. Domstolen pekte ikke bare på dette, men også at belgiske myndigheter ikke lot ankerettighetene på vedtaket være klart nok for afghaneren.

Umenneskelige forhold i Hellas

15. juni 2009 ble afghaneren sendt tilbake til Hellas og plassert i en slags interneringsleir straks etter ankomst Athen. I denne interneringsleiren delte han rom med tjue andre, de fikk minimalt med mat og hadde ikke adgang hverken til frisk luft eller toaletter.

Siden det var for få madrasser i rommet måtte de også dele på når det skulle soves. Etter tre dager ble han løslatt og gitt et asylsøkerkort før han ble satt på gata. I desember samme år måtte han fornye asylsøkerkortet, men fikk fortsatt ikke tilbud om tak over hodet.

Nettopp denne type behandling av asylsøkere gjorde at Belgia stoppet retur av alle asylsøkere til Hellas i oktober – slik også andre land har gjort. Den belgiske innenriksministeren Melchior Wathelet pekte på at gresk sendrektighet var et hinder for «den tilliten som er nødvendig mellom stater som ønsker å skape et felles asylsystem» og pekte også på at de må forbedre asylsystemet sitt så fort som mulig. Men konkrete saker fra før den midlertidige stansen i returer til Hellas ville ikke ministeren kommentere.

Fordømmelse fra flere hold

Den europeiske menneskerettsdomstolen er ikke de første som fordømmer EUs felles asylsystem. Både FN, Europarådet, Human Rights Watch og flere andre organisasjonen har flere ganger fordømt systemet, og i øyeblikket ligger rundt 960 saker relatert til Dublin-konvensjonen inne hos menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De fleste av disse sakene dreier seg om forhold knyttet til Hellas.

Det snakkes av og til om reformer i EUs felles flyktninge- og asylpolitikk. Men det er vanskelig å kunne se hvor lang tid det vil ta før en får endringer. Det vi derimot veit er at Festning Europa ikke tjener folk flest i Europa og at det må en grunnleggende endring til av flyktningepolitikken både i Norge og ellers i Europa før den kan kalles menneskelig.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490