Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 22.02.2011
nye pupper

Dagbladet forsøker nå i ledtog med Frp å gjøre en frikjennelse om til noe helt annet.

SOS Rasisme mottok 22.02.11 en epost fra Dagbladets journalist Espen Sandli. Denne og vårt svar er gjengitt nederst.

Det viser seg at Dagbladet denne gang bruker metoden med å snu helt opp ned på ting for å drive sin løgnkampanje videre. Det er ikke en gang snakk om å gjøre ei fjør om til 5 høns. Denne gangen må de bruke uttalelsene fra en FrP-representant som kappe foran seg.

Vi har gått til kilden, Hordaland Fylkeskommune og sett på hva som har skjedd. Notatet fra Fylkeskultursjefen ligger her.

Alle som kan lese vil se at det her ikke foreligger noen som helst påstander om ulovligheter av noe som helst karakter. Tvert i mot så sier Fylkeskultursjefen følgende:

Hordaland fylkeslag av SOS Rasisme har nytta nemnde ordning med familiemedlemsskap. Ettersom tilskotta som er ytt frå Hordaland fylkeskommune berre gjeld tiltak/prosjekt – der medlemstal er utan påverknad for tildeling og utmåling – har dette ikkje medført at fylkeskommunale tilskott har vore tildelt/utmålt på uriktig grunnlag. Heller ikkje dei andre spørsmåla som er gjenstand for gransking synast å vere relevant i denne samanheng.

Med andre ord finnes det ingen begrunnelse for noen av de påstandene som er satt frem av FrP nå og tidligere. Hordaland SOS Rasisme er i virkeligheten frikjent 100 %.

Fylkeskultursjefens avdeling har vurdert om de to prosjektene som Hordaland har fått penger til er blitt gjennomført, det er de ikke.

Dermed er Hordaland SOS Rasisme i samme båt som mange andre organisasjoner. En hadde visjoner, men klarte ikke i denne omgang innenfor tidsfristen å gjennomføre dem. Det er ingenting ulovlig med det.

Da må en tilbakebetale tilskuddet, for Hordaland SOS Rasisme side er det snakk om 8 000 kr. Til dette så har representanten for Hordaland SOS Rasisme sagt følgende:

På møte opplyste SOS Rasisme at tiltaket ikkje vart gjennomført og at pengane sto urørd på organisasjonen sin konto.

[…]

Representanten hadde ingen innvendingar til dette og opplyste at midlane vil bli ført attende til Hordaland fylkeskommune.

Her kommer “spørsmålene” fra Dagbladet:


Den 22.02.2011 12:52, skrev Espen Sandli:

Petter Tvedt (Frp) i Hordaland fylkesutvalg har tidligere bedt fylkeskommunen stoppe alle utbetalinger til SOS Rasisme i påvente av en gransking. Hordaland har nå besluttet å trekke tilbake alle tilskudd til organisasjonen:

På den bakgrunn sier Tvedt følgende til Dagbladet:

- Dette viser at at min påstand stemmer. SOS Rasisme er ikke noe annet enn et sugerør i statskassa for Tjen Folket.

Han oppfordrer nå andre fylker til å stoppe utbetalinger til organisasjonen, og kreve tidligere tildelt støtte tilbakebetalt.

- Den eneste måten å gjøre noe med SOS Rasisme er å kutte all pengestøtte, slik at organisasjonen dør ut. Deretter kan man starte en ny antirasistisk organisasjon med seriøse folk bak, sier Tvedt.

Han stiller spørsmål ved hva SOS Rasisme de siste åra faktisk har gjort for det antirasistiske arbeidet med de 40 millionene organisasjonen har mottatt i støtte de siste åra.

- Misbruk av offentlige midler er et stort problem. Det sverter alle organisasjoner som gjør et positivt bidrag i kampen mot rasisme.

- SOS Rasisme er en skamplett mot det antirasistiske arbeidet. Den eneste måten å knuse SOS Rasisme er ved å avslå deres søknader om penger, sier Tvedt.

Ønsker SOS Rasisme å svare på denne kritikken?

Mvh,

Espen Sandli

Journalist, Dagbladet


Til dette svarte vi følgende:

Hei

Til dette har vi følgende kommentar:

  • SOS Rasisme har ikke mottatt noen meldinger fra Hordaland Fylkeskommune
  • Midler som er bevilga til SOS Rasisme har kun blitt brukt til å drive organisasjonen, ingen ting annet
  • Dagbladet har tidligere satt frem påstand om at SOS Rasisme er blitt undersøkt av 20 personer i to år, vi kan slå fast at SOS Rasisme ikke er anmeldt for noe som helst, ikke er blitt etterforska av politiet for noe som helst, ikke er tiltalt for noe som helst og derfor heller ikke er blitt dømt for noe som helst. Det gjelder ikke bare organisasjonen, men også alle våre sentrale tillitsvalgte gjennom 25 år.
  • Vi forstår at FrP har våte drømmer om å knuse SOS Rasisme, dette er heller ikke noe nytt for oss. FrP har alltid hata alle organisasjoner som arbeider mot rasisme. Hverken FrP eller noen andre kommer til å klare å knuse SOS Rasisme.

Kjell Gunnar Larsen

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490