Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme Flyktningutvalget 23.02.2011
Opprøret i Nord-Afrika har skapt flyktningehodepine for EU. Foto: Horia Varlan

Som et ledd i grensekontrollen ved Europas yttergrenser vil EU nå innføre et eget kort for innvandrere med oppholdstillatelse i land som inngår i Schengen-samarbeidet. Kortet skal inneholde personalia opplysninger, bilde og fingeravtrykk.

Ifølge EU er hensikten med å lagre fingeravtrykk på en databrikke på et slikt identitetskort å lettere kontrollere identiteten til innvandrere som reiser ut eller inn i Schengenområdet og gjelder kun innvandrere som ikke kommer fra Schengen landene. Planen er ifølge Aftenposten at dette systemet skal innføres fra og med mai neste år. Forslaget vil bli lagt ut på høring, men Norge har ingen reservasjonsrett i Schengen-samarbeidet og må derfor innføre ordningen som vedtas i EU.

Statssekretær i Justisdepartemenet Pål Lønseth (Ap) ønsker at Norge skal utvide denne ordningen til også å bli et register som inneholder fingeravtrykk til mennesker med lovlig oppholdstillatelse i Norge som kommer fra land utenfor Schengen, som Lønseth velger å betegne som tredjelandsborgere. Han innser at dette vil ha store personvernsutfordringer.

Det kan også være aktuelt at man innfører et krav om at utenlandske statsborgere som må ha dette kortet ved reiser inn og ut av Schengen området også må ha kortet med seg som gyldig legitimasjon også innenfor Schengen, skriver Aftenposten.

- Dette vil føre til økt kontroll, økt trakassering og dårligere personvern for utenlandske statsborgere i Schengenlandene og dette er nok et eksempel på hvordan man innenfor Festning Europa velger å behandle mennesker forskjellig på grunn av opprinnelsen deres, sier Hanne Høglind i Flyktningutvalget.

I dag får utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge et bevis i passet hvor det fremgår hva slags tillatelse de har og gyldigheten på tillatelsen i tillegg til personalia og bilde. Det er kun politiet som har myndighet til å stemple inn dette beviset som også er sikkerhetsmerket for at det ikke skal kunne kopieres.

- Vi har dårlige erfaringer med det såkalte «asylsøkerkortet» som asylsøkere i Norge er pliktige til å ha med seg til en hver tid. Denne bæreplikten har medført svært mye trakassering og diskriminering av asylsøkere, selv om dette ikke er et elektronisk kort. Å utvide dette til også å gjelde personer som har oppholdstillatelse vil bare øke diskrimineringen av mennesker som kommer fra land utenfor Europa, avslutter Høglind.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490