Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 01.03.2011

Den norske staten vil splitte ein familie trass i at dei kan forsørge seg sjølv.

Den 11. februar gav Utlendingsnemnda (UNE) endeleg avslag til Donna Grødahl frå Filippinane. Dette til tross for at mannen Øystein har ei inntekt på 360.000 i året. Årsaka er at han i 2008 og 2009 hadde redusert inntekt grunna diabetes type 1. Tilskot frå NAV tel ikkje som inntekt når UNE reknar.

I tillegg har paret som bur i Kristiansund ei dotter på 1 år, men i følgje UNE oppfyllar dete ikkje villkåret for særlege menneskelege omsyn. Les saka "her"http://www.tk.no/nyheter/article5507859.ece eller se reportasje her.

Dersom du bur i Kristiansundsområdet og vil engasjere deg i saka oppmodar vi deg til å kontakte oss på Tlf: 400 90 162 eller e-post: au@sos-rasisme.no

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490