Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 01.03.2011
nye pupper

Dagbladet lot SOS Rasisme allernådigst få dette leserinnlegget på trykk etter oppslag i forrige uke om Hordaland SOS Rasisme og påstander fra Frps Petter Kvinge Tvedt om økonomiske misligheter i SOS Rasisme.

Kampanjejournalistikk: 23. februar trykker Dagbladet en ny artikkel om SOS Rasisme, denne artikkelen er ikke mer sannferdig enn de andre artiklene som avisa har trykka om oss.

Denne gang bruker Dagbladet metoden med å snu helt opp ned på ting for å drive sin løgnkampanje videre. Det er ikke engang snakk om å gjøre ei fjør om til fem høns. Denne gangen må de bruke uttalelsene fra en FrP-representant som kappe foran seg.

Vi har gått til kilden, Hordaland fylkeskommune og sett på hva som virkelig har skjedd. Notatet fra Fylkeskultursjefen ligger på våre nettsider. Alle som kan lese vil se at det her ikke foreligger noen som helst påstander om ulovligheter av noe som helst karakter. Tvert imot så sier Fylkeskultursjefen følgende:

Hordaland fylkeslag av SOS Rasisme har nytta nemnde ordning med familiemedlemskap. Ettersom tilskotta som er ytt frå Hordaland fylkeskommune berre gjeld tiltak/prosjekt – der medlemstal er utan påverknad for tildeling og utmåling – har dette ikkje medført at fylkeskommunale tilskott har vore tildelt/utmålt på uriktig grunnlag. Heller ikkje dei andre spørsmåla som er gjenstand for gransking synast å vere relevant i denne samanheng.

Med andre ord finnes det ingen begrunnelse for noen av de påstandene som er satt fram av FrP. Hordaland SOS Rasisme er i virkeligheten frikjent 100 prosent.

Fylkeskultursjefens avdeling har vurdert om de to prosjektene som Hordaland har fått penger til er blitt gjennomført. Det er de ikke. Dermed er Hordaland SOS Rasisme i samme båt som mange andre organisasjoner. En hadde visjoner, men klarte ikke i denne omgang innenfor tidsfristen å gjennomføre dem. Ingenting ulovlig med det.

Da må en tilbakebetale tilskuddet. For Hordaland SOS Rasisme side er det snakk om 8000 kroner. Til dette har representanten for Hordaland SOS Rasisme sagt følgende:

På møte opplyste SOS Rasisme at tiltaket ikkje vart gjennomført og at pengane sto urørd på organisasjonen sin konto. […] Representanten hadde ingen innvendingar til dette og opplyste at midlane vil bli ført attende til Hordaland fylkeskommune.

At Dagbladet i sin kampanje mot SOS Rasisme vil alliere seg med Frp er ikke spesielt overraskende for oss. At FrP ønsker å knuse SOS Rasisme er heller ikke nytt for oss. Men, vi antar at noen av de som leser denne avisa vil synes denne alliansen er noe merkverdig.

Kjell Gunnar Larsen

Hovedkasserer, SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490