Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 14.03.2011
Vafler og løpesedler mot rasisme i Bergen 12. mars. Foto: bergenrabbit.net - Бергенский заяц

Bergen SOS Rasisme akjonerte på lørdag mot muslimhets. Grunnlaget for aksjonen var at det har blitt observert utdeling av løpesedler og forsøk på rekruttering av folk til NDL (Norwegian Defence League) og SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge).

Bergen SOS Rasisme reagerer på at det blir spredt hets om muslimer, og vil ha slik forsøpling ut av vår by. Det ble solgt vafler, og delt ut løpesedler av blide og engasjerte aktivister. Tilsammen delte aktivistene ut 2000 løpesedler, og fikk stort sett positiv respons, men også en del diskusjoner. Vi solgte 55 vafler, og fikk vervet medlemmer.

På løpeseddelen sto teksten:

Stopp muslimhetsen!

I Europa og Norge i dag, ser vi en økende tendens til muslimfobi, en sykelig ugrunnet frykt for muslimer.

Her er to populære påstander blant muslimhetsere:

“Ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer.”

Feil, veldig feil. Ifølge tall Europol publiserte i 2010; av alle planlagte, gjennomførte og avvergede terroraksjoner i Europa, stod muslimer for 0,3%.

“Det vil være flertall av muslimer i Norge i 2060, bare se på prognosene fra SSB

Dette er ganske urealistisk. Til tross for at det er mye blest om dem i media, utgjør muslimer ikke mer enn 1,9% av den norske befolkningen. Skal disse i underkant av 93 000 menneskene fordoble seg med ca 5000 %(!), samtidig som resten av befolkningen står i ro? Vi tror ikke det. SSB kan ikke spå 40 år frem i tid, de omtalte tallene er leking med tall, intet annet.

Muslimer blir fremstilt som en kjempetrussel mot alt som er norsk. Folk og land har alltid vært i forandring. At noen muslimer blander seg inn i dette folket og i denne kulturen kan ikke sees som en trussel, i hvert fall en langt mindre trussel for norsk kultur enn frossenpizza og internett.

SOS Rasisme mener at alle mennesker uansett bakgrunn, hudfarge eller religion er likeverdige.

Den største trusselen mot Europas folk i dag, er rasisme og nazismen som er på fremvekst i Europa. Dette er den virkelige faren for oss, ikke en potensiell økning i andel muslimer fra 1,9 % til 10 %.

Bli med i kampen mot rasisme!

Bli med i SOS Rasisme!

Kilder:

Globalis.no, Europol, SSB

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490