Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 17.03.2011
Fra Holocaust-minnesmerket i Berlin. Foto: Riotcitygirl

Flere medier har skrevet om Sametingsrepresentanten Anders Mathiesen og hans kommentar på Facebook, hvor han henviser til Holocaust når han skriver at “jeg vet det ikke skjedde”. Han finner det også for godt å slå fast at jødene utryddet 30 millioner mennesker i Russland under 2. verdenskrig.

Sametingsrepresentanten føyer seg inn i en tvilsom rekke av mennesker som har gjort det til sin agenda å forsøke å så tvil om nazistenes jødeutryddelser under andre verdenskrig. Disse rekkene domineres ikke av historisk interesserte mennesker med en kritisk mentalitet, men av nazister med en agenda som går ut på å rehabilitere nazismen som politisk ideologi.

Hvorfor fornekte holocaust?

Holocaustfornektene er i all hovedsak folk med en antisemittisk eller nazistisk agenda, som har forstått at ideologien deres aldri vil få noen grobunn så lenge bevisstheten om jødeutryddelsene er så stor som den er i dag. The National Socialist White People’s Party, et lite og ukjent nazi"parti" i USA, oppsummerte holocaustfornektelsens agenda godt ved følgende uttalelse:

Den virkelige hensikten med holocaust-revisjonisme, er å gjenopprette nasjonalsosialismen som et akseptabelt politisk alternativ.

Om man ikke har en ren nazistisk agenda, så ønsker man i en eller annen grunn å bygge opp en forestilling om en verdensomspennende jødisk konspirasjon.

Hvem fornekter holocaust?

Først av alt må det slås fast at holocaustfornekterne er en marginal gruppe uten interesse for folk som driver med historisk forskning. Noen av dem prøver å gi inntrykk av at de kun driver med historie, ikke politikk eller antisemittisme som sådan. Det mest kjente eksempelet i moderne tid er engelskmannen David Irving, som kaller seg historiker til tross for at han ikke har noen utdannelse innen historie.

Han prøver å fremstille seg som en mann som kun er interessert i kritisk historisk granskning, til tross for at han har vært en gjenganger på nynazistmøter og et rulleblad av antiemittiske utsagn som ville kreve en helt egen artikkel. I Norge har nazigruppa Vigrid vært tilnærmet enerådende i distribusjon av fornekterpropaganda de siste ti årene. På internasjonal basis er det “Institute for Historical Review” (IHR) som er den viktigste aktøren for å fremme holocaustfornektelse. Navnet høres seriøst nok ut, men skinnet kan som kjent bedra.

Det ble stiftet av Willis Carto, en aktiv forfekter av hvit makt-rasisme og antisemittiske konspirasjonsteorier. Det var IHR som ga ut en pamlfett med 66 spørsmål og svar om holocaust – spørsmålene var selvsagt formulert slik at de ville passe svarene som hånd i hanske. Disse 66 påstandene er forøvrig blitt imøtegått på en glimrende måte av Danmarks offisielle undervisningsside om holocaust

Mathisens holocaustfornektelse

Hvorfor Mathisen har noen interesse av å forfekte en slik agenda blir klart hvis vi undersøker saken litt nærmere. På Facebook pleier han kontakt med nynazisten Steffen Hvalby fra Drammen, og forfekter eksistensen av en jødisk konspirasjon som er så stor, mektig og ond at den er kapabel til å utføre folkemord:

Derimot utryddelsene jødene utførte i Russland i 2. verdenskrig hører vi ingenting om. Der var det over 30 millioner som ble drept i gulagene, men det eneste vi har fått i historiebøkene er 6 millioner som ble drept i leirer som Auschwitz, Birkenau og Buschenwald.

(Kilde her)

Dessverre er det slik at Sametinget ikke har anledning til å ekskludere valgte representanter, men vi får trøste oss med at han vil være ferdig der når denne perioden er over.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490