Gå til meny

Komité for helse og omsorg innstiller til bystyret, i tråd med rådmannens forslag, at Arendal kommune bosetter 55 flyktninger dette året.

Det er i samsvar med ønsket fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Vedtaket ble gjort med ni mot tre stemmer. Det skal også vurderes om mulig å bosette flere enslige asylsøkere enn tidligere vedtatt, men maksimum 15.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490