Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 27.04.2011
Budstikka fikk mediepris i 2007, men tok seg ikke bryet med å sjekke fakta med SOS Rasisme. Foto: peterhaza

Asker og Bærums Budstikke, på folkemunne kalt Budstikka, presenterte 18. april et oppslag som serverte grove påstander om SOS Rasisme, påstander som ikke har sin rot i virkeligheten.

Vi svarte på dette, men Budstikka har kutta i vårt svar. Derfor legger vi ut vårt fulle svar her:

Uriktige påstander om SOS Rasisme

Budstikka presenterer 18. april et oppslag om SOS Rasisme hvor det kommer frem en rekke uriktige påstander om organisasjonen.

Det er riktig at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har saksøkt SOS Rasisme. Denne saken skulle egentlig vært oppe i Haugesund tingrett fra 21. mars, men LNU bad i siste øyeblikk om utsettelse av saken.

Underslag?

Budstikka skriver at det har kommet fram påstander om underslag i SOS Rasisme. Dette er ikke riktig, men påstander som er grovt injurierende. Ingen i SOS Rasisme er hverken tiltalt eller dømt for underslag. Det er heller ikke satt fram slike påstander fra andre hold og Budstikka må trekke disse påstandene tilbake.

Har SOS Rasisme trikset med medlemslistene?

Budstikka skriver: “I kjølvannet av SOS Rasisme-skandalen ble det rullet opp at organisasjonen har trikset med medlemslistene i den hensikt å heve høyere statstilskudd.”

Det er ikke riktig at SOS Rasisme har “trikset med medlemslistene”. Det foreligger heller ingen anmeldelse for dette, og ingen i SOS Rasisme er tiltalt eller dømt for medlemsjuks. Vi trodde at prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist stod sterkt også i Budstikka, men så vidt vi veit, har ingen journalist tatt kontakt med SOS Rasisme og konfrontert oss med disse påstandene. Vi må derfor imøtegå disse påstandene fra Budstikkas journalist i ettertid og siden vi ikke har blitt gitt noen tilsvarsrett.

Budstikka skriver videre at “flere medlemmer sto oppført [i medlemsregisteret] med fiktive søsken”. Heller ikke dette er sant. På våre verveskjemaer har det – i tråd med regelverket – vært en mulighet for å føre på familiemedlemmer. Da det kom fram påstander om at det var feil i vårt medlemsregister sendte vi brev til alle hovedmedlemmer for å rydde bort alle påstander om feil.

Flere søksmål?

Budstikka skriver: “[d]ette har ført til en rekke søksmål mot organisasjonen.” Vi spør Budstikka hvilke søksmål dette dreier seg om. Det finnes bare ett søksmål mot SOS Rasisme, og det er fra LNU.

Striden mellom oss og LNU går på hvorvidt et regelverk skal ha tilbakevirkende kraft. LNU mener at deres nye regelverk for familiemedlemskap skal ha tilbakevirkende kraft, og det er derfor de har saksøkt oss for 9,7 millioner kroner. Vi mener imidlertid at ingen lover eller regler i Norge skal ha tilbakevirkende kraft – i tråd med Grunnlovens § 97.

LNU har også satt fram påstander om at vi ikke skal ha utbetalt frifondmidler til å våre lokallag, noe som også er feil. Vi kan bevise at hver eneste krone er utbetalt.

Sekretær i formannskapet i Asker, Per-Arne Mørck, sier til Budstikka at de nå forplikter seg til å forfølge saken. Det er for oss ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet, som fremma forslaget om å granske bevilgningene fra Asker kommune til Asker SOS Rasisme, ønsker å knuse SOS Rasisme. Vi har likevel ingenting å frykte dersom Asker kommune ønsker å granske oss.

Vi henviser alle lesere til å lese vår versjon av striden mellom oss og LNU for å gjøre seg opp sin egen mening.

Jan Erik Skretteberg

SOS Rasisme

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490