Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 16.06.2011
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Foto: WikiCommons

Det er gjennom et par tabloidaviser satt frem sterke påstander mot SOS Rasisme, disse påstandene har avisene i liten grad vært villige til å ta inn våre vurderinger rundt.

Kjell Gunnar Larsen, som er hovedkasserer og som har vært ansvarlig for organisasjonens arbeid med denne saken sier det slik:

- Det har vært kjørt en rein mobbekampanje mot SOS Rasisme, det har i de aller, aller fleste tilfellene ikke vært grunnlag for de påstandene som er satt frem, for eksempel påstanden om at organisasjonen har fått mer i tilskudd enn den hadde krav på. Når vi har forsøkt å få inn innlegg som korrigerer disse påstandene så er de nekta tatt inn, de er blitt skåret ned eller vi har måttet vente flere dager før det blir tatt inn.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nå sendt saksforholdet over til Økokrim, men de presiserer overfor SOS Rasisme at departementet ikke har politianmeldt SOS Rasisme.

Kjell Gunnar Larsen kommenterer dette slik:

- Vi mener at det er utmerka at departementet har sendt denne saken over til Økokrim, vi har i lengre tid ønska å få dette vurdert strafferettslig.

Vi vil minne om hva denne saken gjelder. Dette gjelder hvordan en skal telle familiemedlemmer. Departementet laga i fjor sommer et nytt regelverk, de mener at dette regelverket skal ha tilbakevirkende kraft. Vi er uenige med departementet at de har anledning til å lage regler på dette området som skal ha tilbakevirkende kraft, dette er det klare regler om i grunnloven.

Vi vil også påpeke at vi har hatt samme praksis i minst 10 år og at departementet to ganger i denne perioden har vært på omfattende stikkprøvekontroller hos SOS Rasisme. I disse stikkprøvekontrollene har det blitt sett på akkurat dette området, nemlig vårt medlemstall og hvordan vi kommer frem til det. I disse kontrollene har kontrollørene gått grundig igjennom våre verveskjema. Vi har ikke fått noen kritikk for vår praksis på dette området.

Vi peker også på at vi i alle disse årene har hatt ekstern revisjon fra KPMG som har gjennomgått våre medlemstall og kontrollert dette opp mot regelverket. De har heller ikke hatt noen innsigelser mot vår praktisering av familiemedlemskap.

Han tilføyer videre:

- Vi ser frem til Økokrims gjennomgang, vi er helt sikre på at vi har vårt på det tørre i denne saken.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490