Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 28.06.2011
Ingen fortjener å bli skjært over en kam, heller ikke muslimer. Foto: Luke Robinson

Uttalelse fra SOS Rasismes landsstyremøte 24.-26. juni 2011.

Muslimhets og jødehat – to sider av samme sak

Den formen for rasisme som er sterkest på frammarsj i Norge i dag er muslimhetsen. Hetsen mot muslimene er slående lik den hetsen som jødene ble utsatt for på 1920- og 30-tallet – begge deler er to sider av rasismen.

Muslimene blir utsatt for rasistisk hets og diskriminering gjennom de tre hovedformene for rasisme:

Statlig rasisme som:

  • En flyktningpolitikk som spesielt stenger ute flyktninger fra land der befolkningen i hovedsak er muslimer
  • Mistenkeliggjøring i kontakt med offentlige etater

Hverdagsrasisme som:

  • Rasistiske leserbrev, kommentarer i nettaviser og liknende.
  • Kommentarer på gata
  • Rasisme i sosiale medier på internett
  • Diskriminering på arbeids- og boligmarkedet

Organisert rasisme som:

  • Grupper spesielt organisert for å drive hets mot muslimer
  • Hets fra politiske partier og media
  • Nazistiske grupper som bevisst har gått over fra klassisk jødehat, til muslimhets utfra en forståelse for at det er lettere i Europa i dag å vinne støtte for muslimhets framfor jødehat

Dagens jødehat

Samtidig som muslimhetsen har vokst fram som den sterkeste formen for rasisme i dagens Europa, har også jødehatet styrket seg. En av de viktigste grunnene til dette er tendensen til å sette likhetstegn mellom staten Israels politikk og alle verdens jøder, enten man gjør dette med positivt eller negativt fortegn.

SOS Rasisme står i spissen mot disse formene for rasisme. Gjennom å peke på likheten mellom jødehat og muslimhets, kan vi bekjempe begge formene for rasisme. For oss er det avgjørende viktig å trekke med både jødiske og muslimske miljøer i denne kampen.

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490