Gå til meny
Publisert av SOS Rasisme 23.07.2011
Anders Behring Breiviks kommentarer på rasistsida document.no

Dette er en komplett oversikt over kommentarene Anders Behring Breivik har lagt igjen hos Document.no.

2010-10-29 14:08:40 Tusen takk for flott innsats til nå, Hans og Document. Dere gjør en utrolig viktig jobb og regnes i dag for å være en av svært få ideologisk alternative stemmer. Og dere BLIR lagt merke til fra landets stortingsrepresentanter og journalister. Jeg vil til og med påstå at Document har blitt en politisk maktfaktor i Norge, da vi alle vet at landets eliter smugleser Document ukentlig!:-) Dere fortsetter å gjøre Norge en stor tjeneste!:-)

Jeg ønsker imidlertid å komme med litt konstruktiv kritikk når det gjelder Documents organisatoriske og økonomiske planer. Vær så snill og ikke ta det personlig:) Med tanke på Documents beskjedne økonomi og at det i alle fall finnes 50 dyktige skribenter i Norge som frivillig hadde bidratt mer aktivt, synes jeg det ville være en svært dårlig ide å fokusere 90% av Documents midler på en fast journalist-stilling. Det finnes i dag en overflod av essays og artikler som ønskes distribuert uten økonomisk kompensasjon så hvorfor bruke alle midlene på en journalist stilling? Jeg er ganske sikker på at denne, under omstendighetene, svært kostbare stillingen blir avviklet i løpet av en to-årsperiode da jeg regner med at dere til slutt vil komme til samme konklusjon.

Det hadde vært synd om dere ignorerte gode forslag og valgte å skusle bort alle pengene på en potensielt “politisk korrekt” person med bakgrunn fra den Marxistiske boot-campen: Høgskolen i Volda eller andre journalist (marxist) camper etc. Det dere derimot bør fokusere økonomisk på er å videreutvikle “konseptet Document” sosialt og organisatorisk, primært gjennom å utvikle denne bloggen til en løsning mer lik et nettsamfunn f eksempel som er knyttet opp til tilsvarende organisasjoner i andre land (tilsvarende en begynelse på en kulturell euro-version av en Tea Party bevegelse).

Alternativt, bør dere gi ut et månedlig magasin som distribueres gjennom Narvesen. Jeg har allerede presentert en detaljert strategi for hvordan dette kan gjøres. Jeg innhentet alle tilbud fra leverandører, jeg kontaktet til og med Narvesen for deretter å oversende dette til deg, Hans. Full distribusjon gjennom Narvesen (2000 eksemplarer månedlig magasin), kan produseres for mindre enn kr. 35 000 per måned, en investering som GARANTERT vil gi “break-even” og potensielt kan resultere i det DOBBELTE i inntekter! Jeg forstår ikke hvorfor noen fra Document enda ikke har ønsket å ta stilling til forslaget mitt?

Dere har, på det nåværende tidspunkt, tilgang til en armada av noen av Norges dyktigste talenter innenfor de fleste bransjer, som vil være villig til å jobbe gratis. Dette talentet står i dag ubenyttet. Så hvorfor bruke opp 90% av Documents midler på en journalist stilling?

Jeg har jobbet med prosjektutvikling i 14 år med flere prosjekter relatert til nettløsninger, har økonomisk utdannelse + to andre bachelor grader, tjente min første mill som grunder i en alder av 24 og har mange kamerater som i dag er suksessfulle grundere innenfor de fleste bransjer. Flere av kameratene mine er eksperter på utvikling av nettsamfunn (en av dem driver Deiligst.no, Norges trolig mest profitable nettsamfunn til tross for et moralsk frynsete konsept).

Poenget med illustrasjonen er at dere har tilgang til svært verdifull kompetanse, kostnadsfritt, som dere i dag vegrer dere for å benytte.

Jeg håper dere vil bli villige til å motta hjelp i mye større grad enn dere er i dag og heller bruke de beskjedne midlene til mer essensielle kostnader, som skissert ovenfor.

Uansett, stå på! Jeg støtter dere 100% uansett hva dere til slutt måtte velge;-)

2010-09-21 23:20:25 Hovedaksene er økonomi og kultur.

De var høyreorienterte kulturelt men venstreorienterte økonomisk (ikke så ekstremt som planøkonomi men fortsatt sterkt sosialistisk). Så det blir like feil å kalle dem høyreekstreme som venstreekstreme. De var begge deler:P

Venstresiden liker selvfølgelig å tagge dem som høyreekstreme, likeledes som anti-sosialister omtaler dem som venstreekstreme.

Den tredje aksen: autoritær vs liberal blir lite hensiktsmessig å bruke som hovedmarkør.

2010-09-01 08:19:15 Lasse Moer, Japan og Sør-Korea er mye klarere eksempler på i-land som konsekvent og svært direkte avfeide multikulturalismen. Dette stadfested de på 70-, 80-, 90-tallet og dette stadfester de den dag i dag.

FN har gjennom en årrekke forsøkt å presse dem til å motta hundretusenvis av flyktninger men tallet har endt på en promille av det opprinnelige kravet. Europe har aldri valgt å kjøre psykologisk eller økonomisk krigføring mot dem av denne grunn (slik de gjør mot Europeiske nasjoner/individer som forfekter samme argumenter og prinsipper)

Multikulturalister blir svært brydd når du nevner Japan og Sør-Korea da disse nasjonene beviser helt åpenlyst at masse-innvandring kun er et resultat av spesifikke Marxistiske doktriner og svært sjelden økonomisk eller kulturelt gunstig. Japan/Sør-Korea har en grense og grensevakter. Om man mangler visum blir man nektet passering… (Europa hadde visst denne ordningen før 1950-1960)

Det interessante spørsmålet blir jo; hvorfor blir ikke Japanere og Sør-Koreanere demonisert som nazister og fascister? Svaret vet vi…

2010-06-15 11:11:55 Meget bra og svært viktig artikkel. Flott jobbet, Hans!

2010-02-17 10:56:52 Problemet er at det ofte ikke hjelper om 80% av Muslimer er såkalte “moderate”, dvs at de ignorerer Koranen. “Det kreves veldig få personer for å styrte et fly”. Hvor mange prosent utgjør Taliban av Pakistans befolkning? 1%, 3%, 5%? Og hvor mye kaos er det der i dag?

I et hvert samfunn der Islam eksisterer vil det være en viss prosent Muslimer som faktisk følger tradisjonelle tolkninger av Koranen.

Og så har vi forholdet mellom konservative Muslimer og såkalte “moderate Muslimer”. Det finnes moderate Nazister også, som ikke støtter gassing av Rom og Jøder. Men de er jo fortsatt Nazister og vil kun sitte å se på når de konservative Nazistene slår til (hvis dette noen gang skjer). Skal vi akseptere moderate Nazister så lenge de tar avstand fra gassing av Rom og Jøder?

Nå har det jo dessverre allerede skåret seg med Marxister som allerede har gjennom-infiltrert kultur, medie og skolesektoren. Disse individene blir tolerert og får til og med jobbe som professorer og forelesere på høyskoler/ universiteter og får dermed anledning til å spre propagandaen sin.

For meg blir det svært hyklersk å behandle Muslimer, Nazister og Marxister forskjellig. De er alle tilhengere av hat-ideologier. Ikke alle Muslimer, Nazister og Marxister er konservative, de fleste er moderate. Men spiller det noen rolle? En moderat Nazist kan, etter å ha opplevd svindel, velge å bli konservativ. En moderat Muslim kan, etter å ha blitt nektet å komme inn på et utested, bli konservativ etc. Det ligger i kortene at moderate tilhengere av hat-ideologier, på et senere tidspunkt kan velge konservatisme.

Islam(isme) har historisk ført til 300 millioner dødsfall Kommunisme har historisk ført til 100 millioner dødsfall Nazisme har historisk ført til 6-20 millioner dødsfall ALLE hat-ideologier bør behandles likt.

2010-02-16 19:25:24 Ifølge to undersøkelser støtter 13% av unge Britiske Muslimer mellom 15 og 25 Al Qaeda ideologisk. UK er representativt for Norge så jeg vil tippe at i hvert fall 15-20% av Norske Muslimer støtter drap av homofile. Det er i alle fall ikke færre som støtter drap på homofile enn som støtter Al Qaeda.

2010-02-02 13:35:11 Jeg er helt enig i at Obama er en brilliant retoriker og kommunikator, en av de beste vi har sett de siste 30 årene.

Men for det første; man kan ikke og bør ikke sammenligne kulturkampen i US med den i Europa. Retorikken må og bør være annerledes. Den gjennomsnittlige “høyrevelger” – Republikaner i US er en “libertarian” (anti-sosialistiske men pro multikulti) mens den gjennomsnittlige konservative i Europa er i mye større grad anti-multikulti men baserer argumentene på kulturell motstand mot Islamisering.

De såkalte anti-multiculti i US baserer retorikken sin på etnosentrisme alene noe som dermed skiller seg i stor grad fra Europeere. Dette er hovedgrunnen for at vi må skille Amerikansk og Europeisk kulturkamp. Jeg pleier å holde meg borte fra Amerikanske issues som følge av dette.

Uavhengig av om vi befinner oss i US eller Europa er det essensielle man må spørre seg om følgende:

Når var det multikulturalisme sluttet å være en ideologi designet for a dekonstruere Europeisk kultur, tradisjoner, identitet og nasjonalstater? Hvis man støtter en leder som propagerer multikulti (ideologien som i skrivende stund systematisk dekonstruerer vestlig sivilisasjon), kan man ikke da like så godt holde seg til klassekampen eller MSM?

Og hvis man så mener at multikulturalistiske doktriner er hovedårsaken til den pågående Islamisering i Europe og US, bør man ikke kritisere multikulturalismens leder nr. 1, selveste Jesus Obama Kristus for hans grunnleggende prinsipper? Hvis man unnlater å kritisere ham, har man ikke da akseptert de multikulturalistiske premissene?

2010-01-25 05:20:24 folkefiende, carlchristian, Det som dere presterer å komme med her er ikke noe annet enn svært stygge hersketeknikker. Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister: “Alle som til enhver tid innehar Norsk pass er fullverdige Nordmenn”… Som betyr at selv Somalieren (med norsk pass) som tygger khat hele dagen, banker kona og sender halve trygden til al-Shabaab skal sees på som en fullverdig Nordmann. Hvis noen i dette landet VÅGER å se på denne Somalieren som noe annet enn en fullverdig Nordmann er de rasister og må brennmerkes offentlig. Og dere sier at alle som er uenig med deres ekstreme kulturmarxistiske verdensoppfatning – den utopiske, verdensborger-definisjonen er rasister? I så fall tror jeg dere har stemplet 95% av verdens befolkning som nettopp dette men det spiller vel en mindre rolle for dere? Dere er kun opptatt av å paralysere all debatt i samfunnet, å kneble alle som ikke er av samme oppfatning som dere, å utøve sosial kontroll på lik linje med de konservative Muslimene på Grønland? Så snart en person tar av seg den “ideologiske hijaben” sin er dere der med en gang som det trollet dere er. Beklager, men det fungerer ikke lenger. Flere blir i økende grad immune mot hersketeknikkene deres pga massiv inflasjon i retorikken. Jeg tror flertallet av Nordmenn krever full kulturell assimilering (Europeisk kultur) for å regne andre som fullverdige Nordmenn. Hans sin analyse er således korrekt. Norsk pass er irrelevant i denne sammenheng. Get over it…! :-)

2010-01-24 10:45:19 Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet. Genuin motstand har blitt redusert til å lytte til PR-byrået og gjøre 2-3 taktiske uttalelser før hvert valg, for å sikre seg stemmene til kjernen. De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrierepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål. Det komiske er at selv om de har kastet så og si alle prinsipper på søppeldynga og redusert kulturkampen til å “redusere asylstrømmen med et par tusen” blir de fortsatt brennmerket offentlig, latterliggjort, plaget og isolert av humanist-marxistene. Stortingsrepresentanter fra FrP, burde i det minste lest document hver eneste dag og engasjert seg litt da det er deres plikt å være folkets talerør. Dessverre er det svært få av dem som i det hele tatt vet hva document er for noe, og færre enn 5% av dem vet hva taqiyya og naskh er. F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette. Jeg har stor respekt for hvordan Marxist-humanist nettverkene i Norge klarer å benytte makten sin optimalt gjennom “force multiplication” og samarbeid. De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.

2010-01-22 02:53:39 Jeg er fristet til å ta kontakt med eierne og forespeile dem suksess gjennom restrukturering gjennom min ledelse. Dette vil involvere å sparke alle gjenværende kulturmarxister og starte med kulturkonservativ dekning som første storavis i Norge (kritisk til multikulturalisme/Islamisering). Det er realistisk å tro at opplaget da vil ha et potensiale til å nå opp mot 120-200k. Det overrasker meg at det ikke finnes flere “kulturkonservative entreprenører” i kongeriket Norge? Tror dere eierne vil være positivt innstilt til et slikt forslag?;p Jeg vil dog ikke være et godt alternativ da jeg har absolutt null innsikt i redaksjonelle prosesser. Jeg synes derimot Hans Rustad burde være ansvarlig for det redaksjonelle og invitere dem til å vurdere konseptet hans. Jeg synes at timingen for dette er optimal i dette øyeblikk! Det finnes 15 kulturmarxistiske politisk korrekte blekker allerede i Norge og ikke EN ENESTE kulturkonservativ. Denne første kulturkonservative (ikke politisk korrekte) publikasjonen vil derfor være GARANTERT suksess.

2010-01-19 11:25:11 Meget bra artikkel!:) Den bidrar til å pushe debatten til et nytt nivå.

2010-01-02 14:20:13 Det er politiske krefter i Oslo som ønsker å masse-oppføre subsidierte/lavpris “Islam-blokker” på Oslo Vest for å “bedre integreringen”. Så vidt jeg vet er det kun FrP/Høyre som er imot for øyeblikket så det kan faktisk bli en realitet det neste tiåret. Hvis dette noen gang blir tilfellet vil mange på Oslo Vest flytte til Bærum (og de fleste vil til slutt følge etter). Hm, men hvor skal man flytte når denne policyen når Bærum?

2009-12-31 14:12:48 Lars M, “Globaliseringen og moderniteten er irreversible fenomener”. Klassisk multikulturalistisk propaganda. Hva har globalisering og modernitet å gjøre med masse-Muslimsk innvandring? Og du har kanskje ikke hørt og Japan og Sør Korea? Disse er suksessfulle og moderne regimer selv om de forkastet multikulturalisme på 70-tallet. Er Japanere og Sør-Koreanere nisser? Kan du nevne ETT land der multikulturalisme er vellykket der Islam er involvert? Det eneste historiske eksempelet er i samfunn uten en velferdsstat med kun ikke-Muslimske minoriteter (US). Dette regner jeg med at alle vet da det er elementære dokumenterbare sannheter. Det jeg derimot aldri har forstått er hvorfor multikulturalistene (som tradisjonelt sett har bestått av og/eller blitt støttet av arbeiderbevegelsene) ikke har klart å forstå at multikulturalisme vil ødelegge fremtidige velferdstilbud (da social cohesion/tillit/villigheten til å la seg skatte) daler i tråd med utbredelsen av multikulturalisme? Best case scenario for Europa blir at vi ender opp med et superkapitalistisk system som US med store underklasser/klasseforskjeller. Det høres ikke særlig humanistisk ut;) Men da er vi i alle fall ikke nisser lenger?

2009-12-31 09:30:01 Supra, Aesop, Ira, Det begynner å bli kun to basisbegreper mange benytter for å beskrive kulturståsted. Kulturkonservativ (av order konservere/patiot/nasjonalist/monokulturalist) og kulturmarxistisk (internasjonalist/multikulturalist/kosmopolitanist/globalist). Selv de fleste humanister men også mange liberalister er anti-nasjonalister og er derfor per definisjon kulturmarxister. Man støtter enten multikultur (kulturmarxist) eller monokultur (nasjonalist), det finnes ingenting imellom selv om de fleste ikke tør å innrømme dette enda. Vel, det finnes jo multikultur uten Islam som er en mellomting. Uansett, det er mulig at THE ikke oppfyller kriteriet for en marxist/kommunist men alle internasjonalister er kulturmarxister. Det er jo også en kjent sak at Gateavisa er en anarko-marxistisk avis og IKKE en anarkistisk avis. Anarkisme kan både være marxistisk orientert eller nasjonalistisk orientert. Gateavisa er så langt fra nasjonalistisk man kan komme;) Gamle definisjoner gjelder ofte ikke lenger. F eks. de Britiske Toryene som faktisk fortsatt tør å kalle seg konservative støtter kulturmarxisme/multikulturalisme og burde derfor endret navn. Man kan ikke støtte kulturmarxisme/multikulturalisme og samtidig kalle seg konservativ, selv om noen muligens ikke vil være enig med meg der:) Flertallet på høyresiden har dessverre enda ikke funnet ut at man må beseire multikulturalisme for å kunne beseire Islamisering så mange ser fortsatt på seg selv som multikulturalister. Dette vil uansett endre seg og tydeliggjøres i større grad for de fleste de neste tiårene da polariseringen vil øke. En gang i fremtiden vil de fleste bli nødt til å flagge ståsted, man blir nødt til å ta et valg: nasjonalisme eller internasjonalisme. Det er dessverre fortsatt mye stigma knyttet til order “nasjonalisme” så jeg bruker vanligvis ordet kulturkonservativ:)

2009-12-30 07:14:01 Problemet er at Europa tapte den kalde krigen allerede i 1950, i det øyeblikk de tillot Marxister/anti-nasjonalister å herje fritt, uten begrensninger for stillingene de kunne ha og maktposisjonene de hadde anledning til å tilkjempe seg (lærer/professorstillinger spesielt). Resultatet, i spesielt Norge og Sverige er at ekstreme Marxistiske holdninger har blitt akseptable/dagligdagse mens gamle etablerte sannheter som patriotisme og kulturkonservatisme i dag blir stemplet som ekstremisme (av kulturmarxister og humanister). Anti-nasjonalistiske holdninger har dessverre ikke bare blitt mainstream men blir i dag påkrevd som basisholdning for å ha mulighet for å klatre innenfor PK hierarkier. Det finnes ikke så mange fremtredende kulturmarxister som faktisk innrømmer hensikten bak dennne anti-nasjonale og “Marxistiske grande scheme” men ingen får sagt det bedre enn Thomas Hylland Eriksen: “Den viktigste utfordringen består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger” “Noe slikt vil kunne bidra både til forståelse og frigjøring”. http://www.culcom.uio.no/nyheter/2008/hylland-eriksen.html Dette er HELT KLART ekstremistisk hate-speech. Her innrømmer Eriksen, på vegne av mange Europeiske kulturmarxister at målet er å skape et Marxistisk utopia, en verden uten grenser styrt av FN, en mening som er hoveddoktrinen I marxistiske tankegang. For å kunne klare dette er folket blitt erklært sinnsykt (rasistisk/nazistisk) og anti-demokratiske metoder kan derfor tillates til å bytte ut folket gjennom å tillate systematisk kolonisering fra den tredje verden. I et samfunn hvor marxistekstremister som Thomas Hylland Eriksen blir tillatt å praktisere fritt innenfor rammene av politisk korrekthet vil andre mer moderate humanister/kulturmarxister (ekstremister), som Mads Gilbert og Erik Fosse fremstå som frigjørngshelter (Nazistene (Jødene) skal knuses akkurat som Nazi-Tyskland). Hadde Vest-Europa og US bestemt seg for å fengsle alle Marxister (Nazister og Marxister) etter WW2 og banne Marxistiske prinsipper som hat-ideologi på linje med Nazisme hadde vi aldri vært i dagens situasjon. Men vi lærer vel så lenge vi lever. Jeg tviler på at et fremtidig patriotisk regime vil gjøre denne feilen en gang til, hvis vi da klarer å redde Vesten før det er for sent…:-)

2009-12-25 09:58:33 Jeg har aldri forstått hvorfor vesten fokuserer så uforholdsmessig mye på Iran og så lite på Wahhabi lederskapet i Saudi som tross alt er den farligste og mektigste Muslimske sentralmakten. Vi bør selvfølgelig snarest bombe de suspekte fasilitetene deres men ellers fokusere mye mer på Saudi. Kan det ha noe med at Iran ikke er en stor oljeeksportør? Shiaene utgjør en forholdsvis liten del av Muslimer og har overhodet ingen påvirkningskraft på Sunnier. Jeg vil faktisk påstå at vi undergraver våre egne interesser ved å ensidig angripe det eneste relativt svake alternativet til Sunni Islam. Hvis Iran faller vil Wahhabienes posisjon styrkes betraktelig da de ikke har noen konkurrenter. Vi bør ikke glemme at Saudi Arabia og og en rekke andre sunnimuslimske land ønsker å knuse Iran. Det er heller ikke Iran som har bygget 300-500 Wahhabi sentere rundt om kring i Europa of de finansierer kun 2 av 30 Jihadfronter rundt om kring i verden.

2009-12-17 18:36:54 Hans, Aesop, Artikkelserien Ekstremistan I, II, III er en av de beste som noengang har vært her. Utrolig bra skrevet, Hans:) Vel, jeg mener et av problemene våre er at for mange individer (særlig liberalister) på høyresiden bidrar til å kannibalisere sine egne menings-allierte. Årsaken er for noen relatert til for mange tiår med kulturmarxistisk hjernevasking. For andre er det kanskje grunnet feighet eller frykten for å bidra til å lage noe som kanskje en dag kan utvikle seg til et enda verre alternativ. Mange som forsøker å konsolidere på høyresiden ved å presentere organisatoriske strukturer, punktlister eller ideologiske bannere (og som pusher for at spesifikke agendaer og deadlines blir fulgt for å nå de organisatorisk mål) blir kritisert av individer som ønsker å begrense motstanden til “essaykritikk/systemkritikk”. De håper vel at dette alene vil være nok til at de kulturmarxistiske elitene/hegemoniet vil skjønne hvor dumme og slemme de har vært? Før “vi” kan gjøre noe må det finnes et “vi”. Konsolidering er det eneste alternativet og motstand kan ikke begrenses til “essaykritikk/systemkritikk”. FrP er allerede etablert. Men det må jobbes aktivt for å sørge for kulturkonservativ kontroll over NGOs (gamle eller nye) og i tillegg bidra til å opprette ungdomsorganisasjoner (riksdekkende avis er selvsagt det aller viktigste men dette er allerede på agendaen). Jeg vet at Hans og Aesop er uenig med meg ang dette (da de er redd for å bidra til å lage et uhyre som de senere vil miste kontrollen over) men her tar dere feil :-) Og jeg håper dere er tøffe nok til å diskutere dette i stedet for å sensurere det vekk:). Stikkord for diskusjon: “Kan systemkritikk, alene, redde oss eller er vi nødt til å endelig starte å konsolidere de kulturkonservative på alle fronter?”

2009-12-09 17:14:41 Her er en fin oversikt – 10 grunner til at den moderne kirke vil dø: http://gkupsidedown.blogspot.com/2009/11/why-modernist-christianity-will-die.html Jeg er selv protestant og døpte/konfirmerte meg av egen fri vilje da jeg var 15. Men dagens protestantisk kirke er en vits. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre. Jeg er tilhenger av en indirekte kollektiv konvertering fra den protestantiske kirke tilbake til den katolske. I mellomtiden stemmer jeg på de mest konservative kandidatene ved kirkevalg. Det eneste som kan redde den protestantiske kirke er å gå back to basics.

2009-12-09 10:50:32 Den dagen Dokument.no lanseres som en nasjonal publikasjon i papir-/nett utgave med et opplag på 2000+ bør redaksjonen/ledelsen av selskapet moderere seg, selvfølgelig avhengig av hva som er målsetningen med tanke på opplag og ideologiske mål. F eksempel: man kan tillate seg å være mindre moderat ved et opplag på 2000 enn 100 000. Dette er opplagt. Det er essensielt at redaksjonen handler på en måte som er formålstjenlig for selskapet og selskapets ideologiske mål (hvis dokument i det hele tatt har noen ideologiske mål). Det må også vurderes om det i fremtiden (ved 20, 50, 100K opplag) skal tillates å kommentere artikler, i tillegg til å spesifisere begrensningene til å ytre seg i så måte. - Skal kun individer som mener at den andre parten er “svake” få uttrykke seg? - Skal individer som mener deler av den andre parten handler etter bevisste ideologiske overbevisninger bli sensurert? - Skal kun individer som har et humanistisk syn på nyhetsformidling få uttrykke seg? - Skal de individene som ønsker å formidle klare kulturkonservative ideologiske overbevisninger bli sensurert? Disse spørsmålene kan kun bli besvart når man klargjør sine ideologiske prinsipper. I alle tilfeller bør det føres en åpen og ærlig linje overfor seg selv og sine lesere så langt dette er mulig. Jeg tror redaksjonen i fremtiden (snart) blir nødt til å gå i seg selv og spesifisere deres målsetning (er målsetningen av humanistisk art eller skal det legges klare ideologiske prinsipper til grunn). Jeg er nysgjerrig på om redaksjonen i det hele tatt har en klar ideologisk overbevisning/målsetning (en ideologisk agenda slik andre publikasjoner virker å ha: Klassekampen, Dagsavisen, til dels NRK etc.) eller er målsetningen av humanistisk art? Humanistisk i den forstand at det er en plikt å belyse den andre siden av en sak (der andre publikasjoner helt opplagt feiler). Er det slik at grunnlaget for dokument.no skal være drevet av en “humanistisk plikt” og ikke drevet av noen som helst form for ideologisk ambisjon (kulturkonservativ eller annet)? Denne diskusjonen bør ikke tas her selvfølgelig men bør være til etterretning for redaksjonen og om mulig diskuteres på torsdag:) Det er viktig å avklare slike grunnleggende spørsmål tidlig da en eventuell involveringer av andre parter, eksempelvis kulturkonservative politiske partier/NGOs/investorer/frivillige bidragsytere, vil være avhengig av å klarlegge dette før de evt. er villige til å gi sin finansielle/organisatoriske støtte til Dokument. Det er en kjent sak at kommersielle publikasjoner (alt fra CNN, NRK, Dagbladet, Fox) har klare men ofte “uoffisielle ideologiske platformer” som det er ventet at de ansatte skal følge. Slike ideologisk prinsipper er nødvendig for å kunne ha en uoffisiell “ideologisk mytteriparagraf” som avverger uønskede fremtidige utviklinger. F eksempel Lou Dobbs i CNN ble rammet av denne uoffisielle paragrafen og han valgte til slutt å gå. Det er ikke usannsynlig at han ble presset ut fordi han skiftet ideologisk ståsted i løpet av sin karriere. Han ble mer og mer kritisk til muslimsk masseinnvandring til US noe som ikke var forenelig med CNNs politisk korrekte linje. Dokument er per i dag relativt uskyldig, men prisen man må betale for suksess er ofte at man mister uskylden:) På godt eller vondt. Alle idealistiske prosjekter/individer opplever denne identitetsfasen/krisen så snart de ønsker å krysse en spesifikk mer eller mindre kommersiell barriere:)

2009-12-06 23:39:10 Hårstad, Jeg tviler sterkt på at teorien din stemmer. Hele konflikten mellom BNP og EDL startet med et lederskifte i EDL for noen måneder siden. De kastet ut rasistene og tok avstand fra BNP. De valgte i stedet SIOE`s ideologiske grunnlag som er mer eller mindre mainstreamsynet til høyresiden i Vest Europa nå (Vienna School of Thought). Nick ble svært fornærmet og begynte å svartmale EDL. Selv om de nå angriper hverandre så konkurrerer de overhodet ikke da dette er to helt forskjellige fronter. 90% av alle i EDL stemmer fortsatt BNP (Da dette er det eneste alternative mot multikulti i UK) og 90% av BNP støtter EDL uavhengig av hva Nick måtte mene. For det andre: Labour styrer etterretningstjenesten. De hadde aldri i livet støttet EDL da disse skaper svært mye positiv oppmerksomhet for de kulturkonservative bevegelsene i UK. Jeg har ved noen anledninger diskutert med SIOE og EDL og anbefalt dem å bruke bevisste strategier. Taktikken til EDL går nå ut på å “lokke” en overreaksjon fra Jihadungdommen/Ekstrem-marxistene noe de har lykkes med flere ganger allerede. Overreaksjonen har flere ganger blitt vist på nyhetene noe som har boostet EDLs rekker kraftig. Dette har i tillegg gavnet BNP. WinWin for begge. Men jeg må si jeg er svært imponert over hvor fort de har vokst men dette har å gjøre med smarte taktiske valg av ledelsen. EDL er et eksempel til etterfølgelse og en norsk versjon er det eneste som kan hindre Blitz/SOS i å trakassere norske kulturkonservative fra andre fronter. Å lage en norsk EDL bør være nr. 3 på agendaen etter at vi har fått startet opp en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon. Agendaen til den norske kulturkonservative bevegelse de neste 5 år blir derfor: 1. Avis med nasjonal distribusjon 2. Jobbe for kontroll i flere NGOs 3. Norsk EDL

2009-12-06 13:26:53 Jarle J Du tar opp mange interessante poenger. Jeg har selv laget oversikter over disse nettverkene som jeg skal lansere i boken min. Det er essensielt å kontre dette med å fortsette konsolideringen (har pastet inn oversikter tidligere over konkrete arbeidsoppgaver og gjøremål, årsplaner etc. for å systematisk gjenvinne kontroll over spesifikke NGOs og styrke de kulturkonservative på alle 7 ulike politiske fronter. En annen viktig oppgave blir å lage et kulturkonservativ medieselskap med nasjonal distribusjon. Dette er vi i gang med. Ang ditt valg av ideologisk grunnlag. 50 års innsats av etnosentriske organisasjoner/bevegelser (fra 1960-2009) har feilet komplett. Dette vet vi og videre satsning, belysning av disse strategiene vil kun være kontra-produktive og potensielt svært skadelige for de nåværende Norske og Europeiske kulturkonservative bevegelser. Etnosentriske bevegelser som BNP, National Front er IKKE velykkede og vil aldri klare å komme seg over 10% oppslutning (BNP har 5%, FN har 7%). Man kan ikke bekjempe rasisme (multikulti) med rasisme. Etnosentrisme blir derfor det komplett motsatte av hva vi ønsker å oppnå. Vi har valgt Vienna School of Thought som det ideologiske grunnlag. Dette innebærer motstand mot multikulturalisme og Islamisering (på kulturelt grunnlag). Alle våre ideologiske argumenter baserer seg på anti-rasisme. Dette har vist seg å være svært suksessrikt noe som forklarer hvorfor moderne kulturkonservative bevegelser/partier som bruker Vienna School of Thought er så vellykkede: FrP, Geert Wilders, dokument og mange andre. Etnosentrisme strider mot prinsippene i Vienna School of Thought noe som er årsaken til at du sikkert har blitt sensurert her tidligere. Jeg har selv jobbet flere år for FrP og kan garantere deg at FrP hadde hatt mindre enn 10% oppslutning om de ikke hadde valgt Vienna School of Thought som ideologisk grunnlag. Ja, vi skal beseire multikulturalisme/kulturmarxisme til slutt (da denne er svært diskriminerende og rasistisk). Men vi må gjøre det på riktig ideologisk grunnlag.

2009-12-05 15:50:16 Hårstad, Det hadde vært strategisk riktig og morsomt PR stunt, Hårstad:) Det er forresten veldig interessant for oss yngre generasjoner å lære om norsk marxistbevegelse, tidligere maktkonflikter etc. Jeg har fått inntrykk av at de mer “hardcore” marxistene har blitt nektet sentrale stillinger i AP etter WW2. De ble i stedet forespeilet ledende stillinger innenfor diverse høyskoler/universiteter, avisledelser og NGOs? Kan du bekrefte om det har vært noen organisatoriske incentiver/assistering bak dette eller er rett og slett marxister eksepsjonelt karrierebevisste og flinke til å klatre i kulturhierarkiet? Jeg har alltid lurt på hva som skjedde med den norske fascistbevegelse i Norge? Har den aldri eksistert eller kuttet de rett og slett ut politikk og fokuserte på næringslivet etter WW2? Vet du forresten nøyaktig hvordan Aftenposten ble kuppet og når dette skjedde? De støttet jo NS under WW2. Ble ledelsen fengslet eller byttet ut rett etter krigen?

2009-12-05 08:42:59 I alle tilfeller. Det er veldig viktig at vi her på dokument ikke begrenser vårt “politiske engasjement” til denne siden. Det er store politiske omveltninger som foregår i Vest Europa i dette øyeblikk (en omveltning på gressrotnivå). De kulturkonservative bevegelser vokser med rekordfart og det er en konsolideringsprosess på gang i alle Vest Europeiske land. ALLE kan bidra og hvert eneste bidrag teller!:) Det beste du kan gjøre i Norge er å støtte Dokument.no enten økonomisk eller gjennom frivillig arbeid. Gå inn på diverse norske debattforum og markedsfør artiklene på på Dokument.no. Med dedikert arbeidsinnsats er jeg sikker på at Dokument har potensiale til å bli det nye “Aftenposten”. Hans vil snart presentere sine ideer for hvordan dette kan gjøres. Jeg anbefaller alle også på det sterkeste å utvide Facebook nettverkene deres, bruk den daglige kvoten på 50 invitasjoner til å knytte kontakter med Briter, Franskemenn, Svensker etc. Bli med i grupper som SIOE – Stop Islamisation of Europe, Against multiculturalism, bli med i FrP om ikke annet:) Følg med på sider som gatesofvienna, brusselsjournal, Jihadwatch, religionofpeace etc. Les Fjordmans verk “Defeating Eurabia”. Dette er f eksempel den perfekte julegave til familie og venner. Add: Analekta Informatics på Facebook. Denne gruppen formidler nyhetsartikler som er ukjente for de fleste. Veldig bra nyhetstjeneste som også Dokument kan bruke hvis ønskelig. Det er spesielt viktig av vi, de norske kulturkonservative, gjør en innsats. Norge og Sverige er blant verdens mest repressive presseregimer (pressesensur) når det kommer til et kritisk syn på Islamisering og multikulturalisme. Den største feilen folk flest gjør er at de regner med at “noen andre” skal gjøre innsatsen for dem. Det finnes ingen andre, det er kun oss;) Ser frem til å møte så mange som mulig av dere på Torsdag:). Vi får håpe Hans ikke velger Blitz Kafe eller Internasjonalen:)). (For å adde meg på Facebook send en mail til year2083@gmail.com) 2009-12-05 07:41:50 Apropos stae multikulturalister. Jeg husker en historie fra Oslo i Aftenposten for ca. 6 mnd siden svært godt (jeg finner dessverre ikke linken). Jeg kan huske at det var på en skole i Oslo Sentrum Øst, i en skoleklasse der det kun var EN eneste norsk gutt igjen (majoriteten var muslimer). De aller fleste andre hadde tatt barna sine ut av skolen. Moren til denne gutten var selvfølgelig en hardbarket marxist som på død og liv skulle bevise at multikulturalisme og Islam vill fungere. Hun nektet å flytte til et annet område eller ta ham ut av skolen. Sønnen hennes skulle bevise en gang for alle at islamofobene på dokument og andre kulturkonservative tok feil og at det VAR mulig. Den stakkars gutten ble trakkasert i flere år intil han en dag begynte med selvskading. Han fortalte sin marxistmor at han ønsket å dø. Først etter dette innså moren at hun hadde tatt feil. Resultatet ble at de flyttet til et annet nabolag og skiftet skole. Så man skal ikke undervurdere faktisk hvor “hardcore” noen av disse kulturmarxistene er. Jeg er sikker på at noen av disse faktisk hadde ofret sine egen barn kun for å bevise denne syke marxistiske teorien. Men det finnes tross alt noe justis oppe i det hele. Det positive for oss, de kulturkonservative, er at vi er blant de første som beskytter barna våre, vi flytter til trygge områder der barna våre ikke trenger å leve i dhimmitude. Det er ofte barna til de grenseløst naive og marxistbarna som ender opp som ofrene. Det ironiske her er jo at de som overlever med psyken i behold ender opp som dedikerte kulturkonservative eller til å med som etnosentrerte til stor frustrasjon for sine kulturmarxistiske eller humanistiske foreldre:)) 2009-12-05 07:14:39 Lars M, si meg ett land der Muslimer har levd fredelig med ikke-muslimer uten å føre Jihad mot kafrene (dhimmitude, systematisk nedslaktning eller demografisk krigføring)? Jeg kan nevne 40 land/områder der dette har fått KATASTROFALE følger for ikke-muslimene. Kan du vennligst nevne ETT eneste eksempel der det har lykkes å assimilere muslimer? Du virker grenseløst naiv. Selvfølgelig vil en del integrere seg men det er totalresultatet som teller (alt annet er irrelevant). Hvor mange tusen nye Europeere må dø, hvor mange hundretusen Europeiske kvinner må bli voldtatt, millioner ranet og trakkassert før du forstår at multikulturalisme + Islam ikke fungerer? Hvorfor tror du Norge skal være det første landet i verden de siste 1400 år der dette vil lykkes? Historien repeterer seg alltid. 2009-12-04 23:40:02 Trondb: Det er ikke tvil om at det jeg sier ang masseflukt stemmer noe følgende dokumentasjon beviser: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article418561.ece Og du kan sjekke igjen om 10 år, da vil antallet være 70-80 skoler, 100-120 om 20 år;) Majoriteten av dette er muslimer, selv om dette ikke nevnes. Supra, vi vet alle at folk til høyre for Aslak Nore bare kan glemme å få noe som helst publisert. Tro meg, vi har prøvd hos alle i årevis. Vi hadde jo selvfølgelig hatt større sjanse for å penetrere den kulturmarxistiske pressesensuren hvis noen av oss hadde hatt Somalisk bakgrunn eller var en Egyptisk Copter men det er jeg dessverre ikke:). Du må også huske at det ikke finnes fri presse i Norge. Aftenposten var den ENESTE kulturkonservative avisen i Norge men de ble som kjent kuppet av kulturmarxister i 1972. 100% av landets nasjonale medieselskaper støtter nå multikulturalisme fullhjertet og ingen av disse vil derfor bidra til å underminere denne ideologien. Det skal i alle fall nevnes at forholdene forbedrer seg drastisk fra man er 18 år. Årsaken er at de fleste av disse muslimene jeg omtalte ikke har karakterer til å komme inn på gode VGS. Mange av disse blir enten håndtverkere, arbeidsledige eller kriminelle. Det er spesielt i aldersgruppen 12-18 at en stor gruppe norske har det vanskelig da de er nødt til å gå på åpne offentlige skoler med de mest hatefulle muslimene i byen. 2009-12-04 20:08:02 Hans, Vel, essensen er at Muslimske gutter lærer æreskodekser, stolthet over egen religion, kultur og kulturkonservative verdier hjemme mens norske gutter er blitt feminisert og lærer overdreven toleranse. Dette gjør dem totalt uforberedt på det som venter dem… Pensumet på skolen består nå også i stor grad av demonisering av våre forfedre (onde imperialister, storbønder som voldtok tjenestepikene, blodtørstige korsfarere som invaderte fredelige Muslimer) mens det gir offerrollen til Muslimene. Resultatet blir at norske gutter i alderen 12-18 er spesielt utsatt og ofte blir kuet. De mangler stolthet, æreskodekser og en korrekt forståelse av Islam. Det har jo nå vært masseflukt av ikke-muslimer fra Oslo Øst i 20 år, selv om media nekter å dekke denne trenden. Grunnen er enkel. Folk ønsker ikke å bli kuet, de ønsker ikke å leve som annen rangs borgere (dhimmitude). Foreldrene observerer men kan ikke gjøre mye. Det kommer selvfølgelig veldig an på situasjonen. Om det er 50% Muslimer på skolen eller kun 2%. Det enkleste blir ofte å flytte i stedet for å la barnet ditt bære “integrasjonsproblematikken” på sine skuldre. På mange måter intensiveres polariseringen mellom Muslimsk og ikke-Muslimsk ungdom blant de yngre generasjoner. Det finnes ti ganger så mange Muslimske gjenger som ikke-muslimske. Overgrepene og trakasseringen oppfattes som klar rasisme og frustrasjonen er stor da media ignorerer denne rasismen totalt. 100 rasistiske/Jihadi drap på Nordmenn de siste 15 år blir totalt oversett mens ET eneste drap av en Norsk rasist resulterer i et fakkeltog der 50 000 deltar og opprettelse av et minnefond. Mange av ungdommen blir apatiske som resultat, andre blir svært rasistiske. Jeg har fått et inntrykk av at de yngre generasjonene i Oslo ikke helt klarer å se den politiske sammenhengen her. De ser rasistiske angrep men forstår ikke helt at dette er Jihad (politiske/kulturelle angrep). De gjengjelder derfor de de oppfatter som rasisme med rasisme. Håpet mitt er at de skal se den kulturelle/politiske sammenhengen men man skal ikke se bort fra at de nye generasjonene ungdom går i retningen etnosentrisme. Ungdom trenger løsninger og per dags dato finnes det ingen anti-rasistiske kulturkonservative ungdomsalternativer. Noen velger derfor de alternativene som finnes, som da er etnosentriske. Jeg tør ikke engang tenke på hvor mange norske ungdommer som har tatt selvmord pga disse opplevelsene (overgrep, ran, voldtekt, psykisk terror begått av Muslimsk ungdom). Det er trolig flere hundre de siste 15 år. Vel, dette er i hvert fall noe av årsaken til at FrP ble større enn AP ved siste skolevalg… Det spesielle her er at hvis vi hadde fjernet de Muslimske stemmene ved siste skolevalg i Oslo, hadde FrP havnet på ca 30-40% oppslutning. 2009-12-04 17:01:55 Ikke-muslimsk ungdom I Oslo i aldersgruppen 12-18 er i en spesielt utsatt situasjon med tanke på trakassering fra muslimsk ungdom. Jeg er selv født og oppvokst her og valgte av nødvendighet å knytte vennskap/allianser med A og B gjengen for å kunne ferdes fritt. Alternativet er at du holder deg til nabolaget ditt eller vestkanten. Jeg vet om flere hundre hendelser der ikke-muslimer ble ranet, banket opp og trakassert av muslimske gjenger. Bestekameraten min i alderen 12-17 var Pakistaner så jeg var en av de beskyttede, kule “potetene” som hadde beskyttelse. Men jeg så hykleriet på nært hold og ble kvalm. Muslimske gjenger får/fikk herje fritt (rasisme/Jihad-adferd) mens alle forsøk “potetene” gjør/gjorde for å lage tilsvarende gjenger blir systematisk stemplet for rasisme og dekonstruert av det lokale politikammer. Det er ikke så veldig rart at FrP vant skolevalget i år. Det vokser opp en ny generasjon dhimmifisert ungdom som faktisk vet hva Islam og dhimmitude er i motsetning til stortingspolitikere og journalister som velger å flytte til Oslo i 20-30 års alderen. Jeg er glad jeg alltid har bodd på Oslo Vest. For det må være et helvete på Oslo Øst:o Arild, Det finnes jo en haug av no-go zones i de fleste Amerikanske storbyer. De i LA er jo de mest kjente – Compton, Crenshaw, Watts, Inglewood etc. men det kan ikke direkte sammenlignes med situasjonen i Europa da Afro-Amerikanerne er kristne etc. 2009-12-04 04:10:42 Gule – her er definisjonen på en “Islamsk no-go zone” Det finnes flere enn 30 Islamske no-go zones i Norge og tilsvarende i andre Vest Europeiske land proporsjonalt med Muslimske konsentrasjoner i diverse byer. Det finnes derfor trolig langt flere enn 751 i Frankrike. Garantert flere enn 1000, og det blir flere for hver eneste dag! Her er definisjonen: En Islamsk no-go zone: 1. Der fulle, lettkledde ikke-muslimske jenter/kvinner kan ferdes uten overhengene fare for voldtekt, vold, ran, trakassering. 2. Der ikke-muslimsk ungdom kan ferdes uten overhengene fare for trakassering, ran, vold fra Muslimske gjenger og/eller enkeltindivider. 3. Der ikke-muslimske personer kan utrykke individualitet i alle frie former (inkludert religiøse, seksuelle, kulturelle) uten overhengene fare for fysisk/psykisk trakassering eller ran fra Muslimer. Deler av Holmlia, Furuset og en lang rekke andre områder på Oslo Øst/Oslo sentrum er soleklare Islamske no-go zoner. Hvorfor tror dere ikke-Muslimer flytter fra disse områdene? Hvorfor tror dere den Muslimske enklavisering fortsetter? De eksisterende 30 Islamske no-go zonene i Norge øker for hver eneste dag. Store deler av Serbia er i dag en no-go zone for ikke-Muslimske serbere (Kosovo) for å nevne ett ytterpunkt. Muslimene krever nå pass fra de kristne! En Islamsk no-go zone er derfor under utvikling fra den første Muslimske familien flytter inn i et område, der ikke-Muslimer må leve i en varierende grad av dhimmitude. Ingen aksepterer dette, derfor flytter de vekk fra disse Islamske no-go zonene. Dette igjen gjør det enda vanskeligere for de gjenværende dhimmier å leve normalt. Resultatene er at de Muslimske no-go zonene/enklavene vokser drastisk hver eneste dag! Ikke-Muslimer ønsker å leve i frihet, ikke under dhimmitude. Et hvert område der de ikke-muslimske innbyggerne eller de som ferdes opplever varierende grader av dhimmitude (begrensninger av sin frihet, vold, trakassering FORDI de ikke er Muslimer og følger sharia, går med hijab etc) er per definisjon en Islamsk no-go zone. Gule, jeg er uansett imponert over dine kunnskaper relatert til retorisk dekonstruksjon og dine retoriske evner generelt. Vi har mye å lære av kulturmarxister på dette området. 2009-12-03 12:29:47 Donald, Tallet er 270-300 mill (ikke mrd). Omlag 80-150 var Hinduer som ble drept under øst-Jihad kampanjene (Hindu Kush) før og etter erobringen av Sindh som varte i organisert form helt til Britene kom. Hinduene og Buddhistene ble ikke vist noen nåde overhodet de første århundrene, i motsetning til bokens folk. Dagens “rom folk/sigøynere” er etterkommere etter disse Hinduslavene som ble ført over Hindu Kush. Titusenvis av disse sigøynerne rømte når Kalifatet tapte i 1683, i Vienna (de hadde med seg omlag 100 000 slaver i Vienna-felttoget). Det var slik svært mange av dem kom seg til Europa. Hindu Kush folkemordene er de største i menneskehetens historie. Ironisk nok er myndighetene i India verre når det gjelder ettergivenhet enn selv kulturmarxistene i Vest Europa. Å skjule folkemord tilsvarende Hitler x 45 kan ikke beskrives som annet enn sinnsykt. 2009-12-03 01:21:04 Hlund, Fjordman, Hårstad, Rustad Jeg er nok mye nyere i gamet enn ham da jeg kun har vært politisk aktiv i 13 år. Jeg er førstegenerasjonsdhimmi (generasjon y). Jeg var aktiv Oslo FrP/FpU i de første 6-7 år (i den kulturkonservative + laissez faire kapitalistiske/liberalistiske campen) og bidro til FrPs suksess før jeg stoppet. Jeg følte det da var viktigere å bidra til å utvikle/markedsføre politiske doktriner i utlandet spesielt Britiske, Tyske, Franske, Amerikanske). Jeg drev forretninger noen år mens jeg studerte og tjente noen mill slik at jeg kunne finansiere en inntektsløs politisk aktiv tilværelse. Jeg bruker nå disse midlene til å kunne jobbe fulltid med å videreutvikle/markedsføre Viennaskolen (Vienna school of thought) som Fjordman, Bat Yeor, Spencer + mange andre allerede har bidratt så mye till. De siste tre år har jeg jobbet fulltid med et kulturkonservativt verk som vil bidra til å videreutvikle/markedsføre disse politiske doktrinene ytterligere. Uansett, fremover anser jeg konsolidering av kulturkonservative krefter på alle 7 fronter som det viktigste, i Norge og i alle Vest Europeiske land. Det er essensielt at vi jobber for at alle disse 7 frontene bruker Vienna school of thought eller i hvertfall deler av den som grunlag for 20-70 års-kampen som ligger forran oss. Boken heter forresten 2083 og er på engelsk, 1100 sider). For å oppsumere Vienna school of thought: - Kulturkonservatisme (anti-multikulturalisme) - Mot Islamisering - Anti-rasistisk - Anti-autoritært (motstand mot alle autoritære hat-ideologier) - Pro-Israel/forsvarer av ikke-muslimske minoriteter i Muslimske land - Forsvarer av de kulturelle aspektene ved kristendom - Å avsløre Eurabia prosjektet og Frankfurt skolen (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme) - Står ikke for en økonomisk politikk og kan dermed samle alt fra sosialister til kapitalister Frankfurtskolen (kulturmarxisme) er en svært ambisiøs uoffisiell ideologi (og ganske ukjent for de fleste) og de har lykkes på de fleste områder (med unntak av å knuse kapitalismen, Europeisk kristendom og Europeisk identitet, tradisjoner, kultur). Viennaskolen er mer et forsvarsverk mot dette der vi ofte bruker Marxistenes egne kreasjoner mot dem (seksuell frigjøring, feminisme, liberalisme, anti-rasisme, anti-autoriære argumenter). Vienna school of thought er på langt nær en komplett ideologi men består av prinsipper og ideer som hele tiden er under videreutvikling. Den er uoffisiell og trenger ikke nødvendigvis noen gang å bli anerkjent. 2009-12-02 19:57:10 Jeg tror at folk ofte glemmer selve definisjonen av order “konspirere”. Hva er det? Å konspirere er å jobbe felles (blant likesinnede) MOT en annen gruppe/den andre gruppens interesser (konspirasjon) eller FOR å implementere et bestemt mål/agenda. Alle grupper med en politisk agenda konspirerer direkte eller indirekte. Om de vil innrømme dette eller ikke er irrelevant. Document, som alle andre politiske ledede entiteter (som klassekampen, N(A)RK, dagbladet, dagsavisen. Cluet er at alle som jobber mot et bestemt politisk mål konspirerer (oss inkludert, vi er kulturkonservative (>10%), de andre er kulturmarxister (>10%), Muslimer (støtter kulturmarxistene by default) (>5%) kapitalistglobalister (>1%) og så har vi den grå masse i midten (bestående av svært mange humanister, og andre som enten sympatiserer med marxistene eller de konservative. Dette er gruppen (80%) som vi alle forsøker å “vinne gunsten til”. En stor andel av multikulturalistene ER ikke Marxister men derimot enten naive humanister (KrF, V, SP, halve AP, halve Høyre) eller gobalist kapitalister (halve Høyre). Mange av disse “ekte humanistene” blir manipulert av “falske humanister” (marxistene) som så ofte skjuler sin egentlige agenda ved å spille på humanisme. Dette er innlysende for meg, men fortsatt teorier. Jeg vet at veldig mange ønsker å implementere en marxistisk agenda (de har marxist bakgrunn) men vi kan ikke bevise det 100%, ergo blir det teorier. Folk kan naturligvis ikke bevise dette med mindre alle fra en politisk gruppe hadde innrømmet det (noe de ikke kommer til å gjøre). Det betyr jo ikke at sannheten om folks politiske motiver ikke er innlysende. Individers bakgrunn forteller alt om deres intensjoner). F eks. det er en kjent sak at Barroso var medlem at et Portugisisk kommunistparti tidligere. Men det er vanskeligere å rulle opp og bevise at han og hundrevis av andre sentrale EU eliter ønsker å implementere disse Marxistiske doktrinene gjennom EU. Det er her martyr-ideologene skinner. De kommer med anklagene, presenterer teoriene, legger slagplanen, andre mer moderate forsyner seg av dette og ser på hva av dette teoretiske materialet som kan brukes på nåværende tidspunkt, hva som er hensiktsmessig etc. For å komme tilbake til poenget. Ordet “konspirasjonsteori” blir ofte assosiert med noe svært negativt. Men det er i realiteten veldig ofte sentrale sannheter som foreløpig mangler belegg, kun påstander som ENDA ikke er blitt bevist. Med tiden vil sannheten komme frem for ALLE;) I mellomtiden, får vi dele med de brede lag det som er “formålstjenelig” på dette tidspunkt;) Litt teori er formålstjenlig hvis det er i tråd med folks oppfatninger;) Og det er selvfølgelig viktig å konsekvent (sakte men sikkert) tøye strikken for å bidra til at disse oppfatningene beveger seg mot sannheten. Hårstad, Jeg er generelt ganske motvillig til å bevege meg og teoretisere for mye ang US grunnet at forutsetningene der er forskjellig fra de i Europa. De domineres av kristen immigrasjon, noe som ikke er tilfellet her. Vi er indigenous til Europa noe ikke Amerikanerne er i US etc. Dette betyr ikke at utviklingen ikke utspiller seg slik du beskriver (selv om det for øyeblikket mangler nok beviser), men jeg tror ikke det er nødvendigvis formålstjenelig å legge for mye vekt på US geopolit. på dette tidspunkt. Jeg tror faktisk US sin skjebne (og skjebnen til multikulturalisme/kulturmarxisme) vil bli avgjort i Frankrike innen 20-70 år. Indikasjonene kan tyde på det. Det er forresten essensielt at folk som deg selv og Fjordman fortsetter å utvikle teoriene deres (våre). Disse er i ferd med å legge grunnlaget for vår “Viennaskole”. Hva moderate kulturkonservative mener om dette arbeidet bør du bry deg mindre om. De vil komme etter om noen år og rope “halleluja” når “nok” beviser underbygger disse påstandene;) 2009-12-02 00:56:39 Hårstad/Fjordman, Ikke ta det personlig men heller som et kompliment. Dere blir nødt til å lese mellom linjene av og til (vi har faktisk kommet så langt at vi har lært en del av marxistene – war is deceit etc…). Sannheten er der. Men ikke tro at sannheten kun kan gavne oss, den kan faktisk skade oss om vi ikke benytter den riktig. Sannheten er nemlig så stygg at den har potensiale til å skremme mange moderate kulturkonservative tilbake til apati. Ja, dere (vi har rett), men vi har vel ikke så dårlig selvbilde at vi blir nødt til å hovere med den hele tiden? For å si det på en annen måte. Det er helt kritisk at individer/ideologer som Fjordman/Hårstad presenterer den uinnpakkede sannheten til andre moderate men erfarne kulturkonservative. Disse moderate kulturkonservative vil så gjøre sine egne vurderinger og ta de nødvendige forhåndsregler. Hvis dere tror at de brede lag (individer som ikke har de samme intellektuelle kulturkonservative forkunnskaper som oss) er klare for den fulle og hele uinnpakkede sannhet tar dere feil. Jeg, med flere års studier av denne sannhet blir fortsatt kvalm og dårlig av å tenke på den. Hva tror dere et a-politisk menneske hadde blitt? Han hadde mest sansynlig fått sjokk og flyttet til Svalbard eller fortsatt å lyve for seg selv. Dokument.no har et potensiale til å bli et enda mer innflytelsesrikt medieselskap hvis de spiller kortene sine riktig. Da målet er å nå de store masser må Dokument.no derfor moderere seg. Formålet med medieselskaper/NGOs er å formidle så mye av sanheten som er “formålstjenelig”, målet er jo tross alt det viktige, ikke middelet. Således ligger det også i kortene at de kan og vil vedkjenne seg doktriner fra helt spesifikke individer KUN hvis det er formålstjenelig. Jeg ser på slike ideologer som martyr-ideologer (jeg er kanskje i denne kategorien selv med tilsvarende teorier, selv om jeg ikke ble kjent med Fjordmans verk før i 2008). De legger de grunnleggende ideologiske linjer for mer moderate individer, den styggvakre sannhet, fundamentet, andre mer moderate bygger på dette. Det vil ofte være formålstjenelig å distansere seg fra disse martyr-ideologer av taktiske årsaker (spesielt hvis målet er å nå ut til de store masser). Slik er gamet enten vi liker det eller ikke. Individer har forskjellige funksjoner. Ikke bli fornærmet av den grunn, men ta det heller som et kompliment;) Tror dere kulturmarxister noen gang vil være så dumme at de innrømmer at de ønsker å implementere Marx sine doktriner? At de bruker humanisme for å fremme et marxistisk utopia? Nei, de tar avstand fra Marx av strategiske årsaker. De er ikke født i går og det er ikke vi heller. Vi var ærlige en gang, men Marx og Muhammad har tvunget oss til å bli mer som dem, dessverre. De hadde sin “Frankfurtskole”. Vi er på vei til å utvikle våre egen “Viennaskole” av nødvendighet. Omfavn den! DE har laget spillereglene, vi bare følger dem. ;) 2009-12-01 12:02:38 Virvel, Kontrollere – dominere, ikke nødvendigvis så veldig stor forskjell. Fellesnevneren i alle historiske tilfeller er dhimmitude + demografisk krigføring. Er ikke-Muslimer på Furuset, Holmlia i dag dhimmier? Ja, selvfølgelig er de det. Hvorfor tror du de systematisk velger å flytte? Hvorfor tror du Furuset, Holmlia og andre områder i Oslo snart er tømt for ikke-Muslimer? Enklaviseringen på Oslo Øst fortsetter sakte men sikkert hver eneste dag. For de som altså må ha det inn med teskje (det kan være greit med en liten demografisk historiepåminnelse av og til): Kosovo demographical development1: 1900 40% Islam 1913 50% 1925 60% 1948 72% 1971 79% 1981 85% 2008 93% Source: 1. http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6 Lebanon demographical development – (Christian/Muslim pop)1: 1911 – 21% Islam 1921 – 45% 1932 – 49% 1943 – 48% 1970 – 58% (Civil war 1975–1990 started when Islam reached 60%) 1990 – 65% (Christians lost the war) 2008 – 75% Source: 1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997. Bethlehem Source 1 1948 85% Christians1 2006 12% Christians1 Source 2 1948 – 60% Christians2 1983 – 20% Christians2 Source: 1. http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=23696_Christmas_Disappears_from_Bethlehem&only 2. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 3. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east Anatolia (Turkey) 1300 – 99% Christians 1450 – 90% (3 years before the fall of Constantinople) 1600 – 55% 1850 – 35% (Genocide/forceful conversions intensifies) 1900 – 20% 1920 – 15% 1945 – 6% (Focus shifts to persecution of Muslim Kurds) 1980 – 3% 2009 – 1% 1. http://home.att.net/~dimostenis/greektr.html 2. See all sources from Historic Balkan and Anatolia demographics Syria 1 1920 – 33% Christians 2007 – 10% (would be less than 5% if it weren’t for Christian immigration from Iraq). 1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mandate_of_Syria.png 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Syria Pakistan (Hindu/Muslim population) 1 1941 – 25% Hindus 1948 – 17% 1991 – 1,5% 2007 – 1% Bangladesh (Hindu/Muslim population) 1 1941 – 30% Hindus 1948 – 25% 1971 – 15% 1991 – 10% 2007 – 8% 2008 – Numbers and percentages of Muslims in many European cities (legal/illegal including city suburbs)123: Marseilles 38% Malmö 35% Brussels 35% Amsterdam 30% Stockholm 20% London 20% Paris 20% Oslo 20% Moscow 16-20% Berlin 18% The Hague 17% Copenhagen 17% Utrecht 15% Rotterdam 15% Antwerp 15% Hamburg 15% Sources: 1. http://www.globalpolitician.com/24799-europe 2. http://tinyfrog.wordpress.com/2009/05/03/muslim-demographics/ 3. Indymedia.be notes that Brussels is 25.5% Muslim Hva er så fellesnevneren i alle disse historiske tilfellene? Islam + dhimmitude + demografisk krigføring (Jihad) 2009-11-30 19:29:02 Dette er kun starten på en langvarig kampanje med psykologisk krigføring mot det Sveitsiske folk. Det værste av alt er at det fungerer svært effektivt, slik vi så med Østerrike for noen år siden. Det Sveitsiske folk vil gi etter for demoniseringen, som Østerikerne og Serberne før dem. Det faktum at kulturmarxistene kontrollerer Euro/US MSM, 95% av NGOs og 80% de politiske partier er kanskje den viktigste årsaken til at vi må regne med å slite med multikulturalisme (kulturmarxisme) og Islamisering i ihvertfall 20-70 år til. Inntil dette skjer blir det som Hårstad påpeker ytterligere polarisering mellom kulturmarxistene (elitene) og de kulturkonservative (folket). Muslimene kontrollerer i dag 20-25% av Oslo og tilsvarende områder i andre Europeiske hovedstader. 50-60% er den magiske enklaviseringsgrensen og det er flere byer som gradvis nærmer seg denne. Marseilles er det verste eksempelet i Vest Europa for øyeblikket med 38% Muslimer. Byen vil ha Muslimsk flertall innen 20 år. Det er således tenkelig at slaget om Islams fremtid i Europa vil utspille seg i nettopp Frankrike innen 20 år. Kanskje blir konsekvensen at Frankrike bryter ut av den nåværeden US/Euro dominerte multikulturalistiske verdensorden og søker en ny politisk allianse med Russland og noen andre mininasjoner (forhåpentligvis etterfulgt av flere Europeiske nasjoner). 20 år tidligst er mitt bet (70 år maksimalt). Så endring vil komme, garantert, vi må bare smøre oss med litt tålmodighet. 2009-11-30 02:32:30 Angrepet var mest sansynlig utført av Muslimer fra Ingusjetia, Dagestan, og Tsjetsjenia. Det er nå flere sentrale Jihadister som er ettersøkt. Ingen “bombe” med andre ord…;p http://www.dagbladet.no/2009/11/29/nyheter/utenriks/russland/terror/togulykke/9247105/ Jeg forstår ikke hvorfor dagbladet nevner høyreekstreme og nasjonalsosialister? Jeg har aldri noensinne hørt om et høyreekstremt eller NS terrorangrep av betydning på Europeisk jord. Dette høres ut som kulturmarxistisk ønsketenkning. 2009-11-30 02:13:40 Meget bra skrevet, Hans:) Euro/US kulturmarxistisk MSM er nå i gang med en omfattende motkampanje bestående av psykologisk krigføring mot det Sveitsiske folk (slik som vi så mot Østerikerne for noen år siden). De vil bli latterligjort, hånet, og truet til å skifte ståsted. De vil bli fremstilt som Nazister, rasister og fascister (monstere) og de kommer til å bli skremt til taushet. Det blir muligens en ny folkeavstemning om noen måneder der kun 40%ish kommer til å stemme for. Det er slik gamet fungerer, dessverre. Vi bør ikke undervurdere MSM og deres svært effektive makt til å forme folks meninger. 2009-11-29 22:39:59 Daniel Pipes: Leftism and Islam. Muslims, the warriors Marxists have been praying for. http://www.youtube.com/watch?v=GO6RgVo8Hd8&feature=player_embedded Følgende oppsummerer agendaen til veldig mange kulturmarxister med Islam og forklarer derfor også hvorfor de på død og liv beskytter dem. Det forklarer dermed også hvorfor vi, de kulturkonservative, er imot Islamisering og implementeringen av disse agendaer. Gule, Jeg har stor respekt for kulturmarxister som er tøffe nok til å innrømme sine egentlige intensjoner. Det er svært irriterende derimot at 90% av alle kulturmarxister direkte lyver til folket ved å gjemme/skjule sin agenda bak “humanisme og menneskerettigheter”. Er du tøff nok til å inrømme at dette er agendaen din, Gule, eller hevder du fortsatt at du drives av “humanisme”? Det blir jo meningsløst å diskutere hvis den ene siden nekter å inrømme sine egentlige intensjoner. De aller fleste av oss kulturkonservative er ærlige nok til å inrømme at vi jobber mot Marxisme og Marxistiske prinsipper (noe som er hovedgrunnen til at vi er imot den pågående Islamisering da vi ser på Ummahen som en entitet som fremmer Marxistiske prinsipper, blant annet). Så hvorfor kan ikke du være tøff nok til å inrømme at den egentige agendaen din er å jobbe FOR implementeringen av Marxistiske prinsipper og at du dermed ser på Muslimer som en naturlig alliert (av praktiske årsaker og IKKE av humanistiske). Vi vet forresten alle hva som skjedde med de kristne marxistene i Libanon. Libanon var en gang et kristent land (80% i 1911). Når Muslimene kom i flertall i 1970 (en økning på 40% på kun 60 år) erklærte de krig. Årsaken til at de kom i den situasjonen var pga marxistenes appeasement politikk (de tillot demografisk krigføring). Marxistene regnet med at de skulle få en ekstra spesiell dhimmi status, noe som selvfølgelig ikke skjedde. Det er nå færre enn 25% kristne i Libanon og selv de kristne marxistene lever i en vanskelig situasjon. Tror dere virkelig at dere vil få en særskilt dhimmistatus om noen tiår i Vest Europa når ALLE historiske eksempler viser at kristne Marxister blir dolket i ryggen til slutt gang på gang? Det er merkelig hvorfor de aldri lærer av historiske eksempler? Kulturmarxister har mye til felles med Muslimer, men på slutten av dagen blir de uansett sett på av Ummahen som gudshatende og homoelskende vantro, noe som er uforenelig med Islam. Resultatet blir at de gang på gang vil bli forrådt av Ummahen. Det er ganske ironisk at Ummahen har mer respekt for sine motstandere, de kulturkonservative, enn sine allierte, kulturmarxistene, som de kun ser på som “midlertidige” nyttige idioter. De får nyte alliansen så lenge den varer:) 2009-11-29 03:34:23 Om document hadde som formål å få “godkjent” stempel av Lars M og Gule hadde de øyeblikkelig blitt irrelevante. Det er rimelig sikkert;) De fleste her har ingen ting imot Muslimer generelt, Muslimer som ikke følger koranen vel å merke. Det er de politiske doktrinene i Islam som er problemet. Problemet er at sentrale Islamske konsepter som al-taqiyya og naskh (quranic abrogation) gjør det mer eller mindre umulig å skille “moderate muslimer” (individer som ikke følger koranen) fra rettroende muslimer. Hvem tror du først presenterte konseptet “War is deceit”?;). Lars M. og Gule, Hva er deres refleksjoner rundt de politiske konseptene al-taqiyya og naskh? 2009-11-28 18:04:44 Om document hadde som formål å få “godkjent” stempel av Lars M og Gule hadde de øyeblikkelig blitt irrelevante. Det er rimelig sikkert;) De fleste her har ingen ting imot Muslimer generelt, Muslimer som ikke følger koranen vel å merke. Det er de politiske doktrinene i Islam som er problemet. Problemet er at sentrale Islamske konsepter som al-taqiyya og naskh (quranic abrogation) gjør det mer eller mindre umulig å skille “moderate muslimer” (individer som ikke følger koranen) fra rettroende muslimer. Hvem tror du først presenterte konseptet “War is deceit”?;). Lars M. og Gule, Hva er deres refleksjoner rundt de politiske konseptene al-taqiyya og naskh? 2009-11-28 00:00:55 Jeg regnet med at angriperne var Muslimer med en gang Sør Filipinene ble nevnt. Alle vet at Sør Filipinene er en av verdens 40 Jihadfronter. Det spiller liten rolle om ofrene var Kristne eller Muslimer. Muslimer i verdensdelen er kjent for å bruke svært brutale metoder. Det finnes en rekke ekstremt brutale Islamistgrupperinger i Sør Filipinene – Abu Sayyaf Islamistene (Al-Harakat Al-Islamiyya) er en av dem. De finansierer organisasjonene sine gjennom kidnappinger og avkapping av hoder på sivile kristne er en del av metodene deres. Nå vil selvfølgelig ikke kulturmarxistiske Euro/US MSM forsøke å finne sammenhenger mellom disse gruppene og angrepet. Igjen, blir vi vanlige borgere nødt til å gjøre journalistisk arbeid FOR dem… Igjen forsøker Europeisk og US MSM å føre folkene sine bak lyset. Jeg har enda ikke lest ET ENESTE STED i MSM at angriperne var Muslimer. Så hva var det egentlig som skjedde? En mer konservativ Muslimsk klan som gjorde et eksempel ut av en mer sekulær klan av ukjente grunner? Her kan dere lese mer om Abu Sayyaf og andre Islamistgrupperinger i Sør Fillipinene: http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Sayyaf For almost 30 years various Muslim groups have been engaged in an insurgency for an independent province in the country. Abu Sayyaf-Al Qaeda group The group received funding from Al-Qaeda in the early 1990s through Mohammad Jamal Khalifa, a brother-in-law of Osama bin Laden.1718 Al-Qaeda collaborator Ramzi Yousef operated in the Philippines in the mid-1990s and trained Abu Sayyaf soldiers. The 2002 edition of the United State Department’s Patterns of Global Terrorism mention links to Al-Qaeda. Abdurajik Abubakar Janjalani’s first recruits were soldiers of the Moro National Liberation Front (M.N.L.F.) and the Moro Islamic Liberation Front (M.I.L.F.). However, the M.I.L.F. and M.N.L.F. deny having links with Abu Sayyaf. Both officially distance themselves from Abu Sayyaf because of its attacks on civilians and its supposed profiteering. The Philippine military, however, has claimed that elements of both groups provide support to the Abu Sayyaf. 2009-11-26 20:47:00 Sanobet, Mininasjoner som Norge har aldri ført en uavhengig, suveren utenrikspolitikk. De har derimot alltid fulgt de tre store Europeiske tungvektere – Frankrike, UK, Tyskland til punkt og prikke. Med andre ord, Norge har alltid kopiert disse tungvekterne og vil alltid gjøre det. Det blir som å sammenligne Belarus og Russland. Vi vil alltid være Belarus og vårt Russland er de tre tigere. UK skiller seg ikke fra Tyskland og Frankrike som alle har valgt multikulturalisme. Det at UK er skeptiske til EU dreier seg ikke om multikulti men mer om at UK vil fortsette å ha et spesielt forhold til US (som også er 100% multikulti). De eneste “vestlige” nasjonene som nektet å implementere multikulti var Japan, Sør-Korea, Taiwan og delvis Finland. Japan, Sør-Korea og Taiwan har sluppet unna EU/US sin heksejakt fordi de ikke er Europeere. Om de hadde vært Europeere hadde de blitt demonisert som Nazister, fascister og rasister. Hvorfor Norge er “mer EU” enn EU har noe å gjøre med “little man syndrom”. Det kan sammenlignes med en “konvertitt til Islam”, som ofte er mye mer fundamentalistisk enn selv Arabiske konservative Muslimer pga at de selv føler at de har mye å bevise (“little man syndrom”). 2009-11-24 07:33:49 Hovedproblemet når kulturkonservative og kulturmarxister debatterer er at virkelighetsoppfatningen er FOR forskjellig. Mange kulturmarxister ser på Israel som en “rasistisk” stat. Kulturkonservative er uenige da de mener konflikten baserer seg på Islamistisk imperialisme, at Islam er en politisk ideologi og ikke en rase. Kulturkonservative mener Israel har rett til å beskytte seg mot Jihad. Kulturmarxistene nekter å anerkjenne det faktum at Islams politiske doktriner er relevante og helt sentrale. De kan aldri innrømme eller støtte dette fordi de mener at dette primært handler om en rasekrig – at Israel hater arabere (rasen). Så lenge man ikke kan bli enige om fundamentale virkelighetsoppfatninger blir det for naivt å forvente at man skal komme til noen som helst konklusjon. Før man i det hele tatt kan begynne å diskutere denne konflikten må man først bli enige om fundamentale sannheter ved Islams politiske doktriner. De fleste her har stor innsikt i sentrale Muslimske konsepter som al-taqiiya (political deceit), naskh (quranic abrogation) og Jihad. Problemet er at kulturmarxister nekter å anerkjenne disse konseptene. De KAN ikke anerkjenne disse sentrale Muslimske konseptene. For hvis de gjør dette eroderer primærargumentet om at Israel er en “rasistisk stat” og at dette er en rasekrig (Israelere vs Arabere) og ikke forsvar mot Jihad (Kafr vs Ummah). Det faktum at det finnes 40 forskjellige Jihadfronter (kriger) rundt om i verden velger de å ignorere. For dem eksisterer ikke Jihad. For dem er dette 40 etniske fronter (40 rasekriger) som OVERHODET ikke har noe med Islam å gjøre. Disse Marxistiske teoriene er særdeles lite gjennomtenkt. F eksempel de såkalte Bosniakene ER etniske Serbere. Det eneste som skiller de to grupper er Islam. Eksemplene er mange. 2009-11-22 23:43:08 Vet ikke helt hvor jeg skal ta det opp men vår egen Fjordman er i ferd med å bli kåret til 3 plass blant de mest anerkjente/innflytelsesrike Europeiske anti-Jihad/anti-multikulti/anti-Marxist intellektuelle/bloggere. Etter Gates of Vienna (nr. 1) og New English Review (2). Ovverraskende nok ligger Fjordman faktisk an til å slå selveste Brussels Journal! Med andre ord. De som enda ikke har lest Fjordmans bok: “Defeating Eurabia” har ikke fulgt med i timen. Jeg vet at det er vanskelig å bli profet i eget land men dette er over all forventning. Gratulerer Fjordman!;) Se oversikten her: http://infidelbloggerawards.blogspot.com/ 2009-11-17 22:04:20 Nye Muslimske opptøyer i Marseilles Sjekk youtube videoen:) http://www.nationalpolicyinstitute.org/2009/11/17/video-algerian-riots-in-france-after-the-loss-from-egypt-2-0/ 2009-11-06 17:24:40 Jan Hårstad. Du har selvsagt helt rett. Det jeg refererte til var individer som Gule (leder for Human-Etisk Forbund) som kun angriper Kristendommen mens han ignorerer Islams utbredelse. Det er tragikomisk at en viktig NGO som Human-Etisk Forbund har blitt kuppet av en kulturmarxist da den burde være ledet av en liberalistisk anti-Jihadist av typen Bruce Bawer. De neste 20 årene MÅ vi jobbe hardt for å gjenvinne kontrollen av i alle fall 5 viktige NGOer. Det at FrP har blitt stuerent gjør denne oppgaven enklere. Det er deilig å reflektere over at multikulturalisme er en selvutslettende ideologi. Den Europeiske kulturkonservative bevegelse er liten for øyeblikket men vi vokser for hver dag som går. Og innen 70 år er det duket for regimeskifter i Europa. På dette tidspunktet har de multikulturalistiske regimene enten implodert eller blitt særdeles stalinistiske. Før den tid må vi fokusere på følgende: 1. Lage en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon 2. Gjenvinne kontroll over flere NGOer 3. Utvikle og konsolidere den kulturkonservative intellektuelle bevegelse 4. Bygge opp en “EDL” type ungdomsorganisasjon 2009-11-05 06:57:21 Lars Gule: “Dette er rett og slett uakseptabelt i en moderne og demokratisk stat, basert på religionsfrihet og andre menneskerettigheter.” Problemet er at veldig mange kulturmarxister bryr seg faktisk svært lite om religionsfrihet og menneskerettigheter. De er kulturmarxister drevet av forakt og hat for de kulturkonservative, for Europeiske kulturer etc. Svært mange gjemmer seg bak falske påstander om menneskerettigheter og religionsfrihet da dette fungerer som den perfekte tåkelegging for sine egentlige motiver. Hvor har de vært de siste 20 årene med tanke på kritikk av Islam? Hvorfor har de vært totalt fraværende på dette området? De har derimot brukt svært mye av tiden din på å angripe Kristendom… Det blir svært vanskelig å forholde seg til individer som bevisst bruker bedrag for å fremme sin agenda. Kulturmarxistene har i 40 år gjemt seg bak humanistiske prinsipper mens deres egentlige agenda har vært å knuse Europeiske tradisjoner, kultur, identitet og nasjoners suverenitet. Alt i menneskerettighetenes navn… Man kan ikke ha en dialog hvis den ene siden bevisst lyver, gang på gang. 2009-11-04 17:07:25 Nasjonalsosialisme har alltid vært en venstreekstrem ideologi så hvorfor prøver de hele tiden å strategisk plassere denne på høyresiden? Hvis man hater kapitalisme og det frie marked, slik som Marxister, Nazister og Islamister gjør, tilhører man venstresiden, period. 2009-11-02 01:05:02 Hat-propagandaen mot Italia og Danmark er utrolig hyklersk. Norges egen voldelige “Marxist/Islamist Jugend” (Rød Ungdom, SOS Rasisme, Blitz, i samarbeid med Jihad ungdommen) som har skadet og terrorisert hundrevis av kulturkonservative de siste årene i Oslo blir ikke nevnt med et eneste ord… Det er kanskje greit så lenge multikulturalistene kontrollerer den voldelige mobben? Det er uakseptabelt at AP, SV, Venstre, SP, KrF finansierer disse voldelige ekstremistene. Komisk å se hver eneste Europeiske kultur-Marxist “fråde rundt kjeften” av hat mot Danmark og Italia. De eneste Vest Europeiske landene som har et snev av klokt lederskap. Det er vår plikt å sørge for å støtte den eneste anti-rasistiske kulturkonservative organisasjonen som har guts nok til å ferdes i Oslos gater – SIOE. FpU er en annen anti-rasistisk kulturkonservativ organisasjon. Dessverre har de ikke guts til å demonstrere mot annet enn bomringer og høye bensinpriser etc. Det er dog forståelig. Ingen tør fordi de vet de blir trakassert og angrepet. Men folk er i ferd med å bli lei av denne utryggheten. Resultatet er organisasjoner som EDL og andre former for borgervern. 2009-10-31 09:43:58 Problemstillingen er ganske under-analysert. Hvis vi jobber for å “midlertidig sekularisere” Islam i Europa, ved å støtte individer som Kokkvold, vil det være det samme som å skyte oss selv. Det eneste som vil bli sekularisert er de “visuelle aspektene” ved Islam mens de destruktive sidene – den demografiske krigføringen får fortsette i det stille. Denne krigføringen blir akseptert så lenge ikke det “visuelle” er en faktor. Moderate multikulturalister som Kokkvold kan dermed vise seg å være enda mer destruktive for Europa enn de mer ekstreme multikulturalister. 2009-10-31 08:39:09 Det de fleste fortsatt ikke forstår er at den pågående Islamiseringen (sekundær prosess) av Europa ikke kan stoppes før man tar ett oppgjør med de politiske doktriner som muliggjør dette (og individene som fronter disse doktrinene). Det må rettes mer fokus på multikulturelle doktriner (multikulturalisme=kulturmarxisme) da det er denne ideologien som muliggjør de politiske mekanismer som resulterer i fortsatt Islamisering (Islamsk demografisk krigføring). Folk må lære seg hva multikulturalistiske doktriner gjør med Europa: Systematisk nedbryting av: - Europeisk kristendom - Europeiske tradisjoner - Europeiske kulturer - Europeisk (et lands) identitet - Nasjonalstater Selvfølgelig, det er en kjent sak at kulturmarxistene og humanistene i Europa tror de skal klare å reformere Islam men de vil feile som alle før dem har gjort. Vi, for vår del, de kulturkonservative og anti-Marxistiske liberale, må fokusere på det grunnleggende problemet – multikulturalisme (kulturmarxisme) og hvordan vi skal bekjempe denne hatideologien. Multikulturalisme kan kun stoppes gjennom fortsatt konsolidering av kulturkonservative og en ansvarliggjøring av individene som fronter ideologien. Vi må fokusere mer på å forsvare “vårt” alternativ og våre doktriner. En ytterligere konsolidering av kulturkonservative er løsningen. Vi må vekke folket og bidra til at flere bidrar gjennom politisk aktivisme (mot konkrete mål). Fire viktige oppgaver vi må jobbe med de neste tyve år er følgende: 1. Få på plass en kulturkonservativ avis med nasjonal distribusjon (som vil bli den eneste avisen som kommer til å støtte FrP om 4 år). For tro meg, FrP kommer til å bli sabotert og torpedert ved hvert eneste valg (en velgerskare på 35% blir “skremt” ned til 20%). 2. Utvikle et alternativ til de voldelige ekstreme norske marxistiske organisasjonene Blitz/SOS Rasisme/Rød Ungdom. Dette kan f eksempel gjøres ved støtte til utvikling av SIOE. Konservative tør i dag ikke flagge sine synspunkter på gaten da de vet at ekstreme Marxister klubber dem ned. Vi kan ikke akseptere at Arbeiderpartiet subsidierer disse voldelige “Stoltenberg jugend” som systematisk terroriserer politiske konservative. 3. Jobbe for å få kontroll over 10-15 NGOs (kulturmarxistene kontrollerer i dag 10-15 mens vi kun har 2-3). 4. Initiere et samarbeid med de konservative kreftene innenfor den norske kirke. Jeg vet at de liberalistiske kreftene innenfor den Europeiske anti-Jihad bevegelsen (Bruce Bawer blant annet og noen andre liberalister) vil ha et problem med dette men konservative krefter innenfor kirken er faktisk en av våre beste allierte. Våre hovedmotstandere må ikke bli Jihadistene men Jihadistenes fasilitatorer – nemlig multikulturalistene. Et marerittscenario slik jeg ser det blir hvis multikulturalistene gjør en “Ataturk” i Vest Europa. Resultatet i så fall blir en lang og smertefull død for Europas del, slik som i Libanon. Tykriaeksempelet beviser at en Muslimsk befolkning kan beherske seg (ingen krav) under et autoritært regime, for å kreve Sharia 100 år (eller lenger) i fremtiden så snart det åpner seg en mulighet. Dette kombinert mulighet for fortsatt Islamsk demografisk krigføring kommer til å ende i katastrofe. Det bør nevnes at flertallet av de kristne i Libanon var kulturmarxister som frontet multikulturalistiske doktriner fra 1911 (det var for få som frontet nasjonalisme og separatisme fra Muslimene). Som vi alle vet endte dette i tragedie: Lebanon demographical development – (Christian/Muslim pop)1: 1911 – 21% Islam (79% Christians) 1921 – 45% 1932 – 49% 1943 – 48% 1970 – 58% (Civil war 1975–1990 started when Islam reached 60%) 1990 – 65% (Christians lost the war) 2008 – 75% Det verste av alt er at det finnes flere slike eksempler som kan dokumenteres. Vest Europa er et Libanon in effect… Så vær så snill. Fokuser på det faktiske ondet – multikulturalisme og ikke på resultatet av ondet. Hvis det er en vannlekkasje så må man fokusere på å stoppe lekkasjen først, ikke sope opp vannet!;). Source: 1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997. 2009-10-25 18:40:34 Bra innlegg forresten, Fjordman. 2009-10-25 15:24:16 Yep. Denne saken MÅ ikke undervurderes! Den bidrar til å bevise følgende: Labour wants mass immigration to engineer multicultural UK, says former Blair and Straw adviser. Labour threw open Britain’s borders to mass immigration to help socially engineer a “truly multicultural” country, a former Government adviser has revealed. The former Labour adviser said the Government opened up UK borders partly to humiliate Right-wing opponents of immigration. Dette beviser således at noe av motivasjonen for masse-innvandring ikke er tuftet på humanisme (skalkeskjul) men mer pga. direkte hat til mennesker med konservative verdier som oss, de kulturkonservative. En stor del av dem HATER alt Europeisk og ønsker å utslette dette gjennom multikulturalisme. Multikulturalisme er en anti-Europeisk hat ideologi designet for a utslette Europeisk kultur/tradisjoner, identitet, Kristendom og nasjoners suverenitet. Målet er en utopisk Marxistist superstat. For å kunne oppnå dette må først alt Europeisk utslettes. Det finnes selvsagt ekte humanister (som kun er suisidalt naive) men jeg mistenker at en større andel en tidligere antatt er kultur-Marxister (multikulturalister) med direkte hatefulle hensikter. Muligens følgende andel: Opponents of cultural conservative doctrines: Cultural Marxists: 30% (hateful intentions) Suicidal Humanists: 65% (naiv) Capitalist globalists: 5% (greed) Har andre forsøkt å lage et estimat over våre motstanderes intensjoner? Dette vil være relevant ved en eventuelt fremtidig Nurnbergprosess. Det blir jo selvfølgelig vanskelig å bevise dette da nesten alle kulturmarxister benytter humanistiske dekk-alibier. Sources: 1.http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make-UK-more-multicultural-says-former-adviser.html 2.http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222613/Labour-let-migrants-engineer-multicultural-UK.html?ITO=1490&referrer=yahoo 3. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222769/Dishonest-Blair-Straw-accused-secret-plan-multicultural-UK.html 2009-09-15 00:33:34 Norske journalister vant krigen mot FrP. De klarte å redusere partiet med 6% gjennom fire ukers intens krigføring. Vellykket media blackout av opptøyene i Frankrike, Storbritannia, Sverige forseglet denne skjebnen og kostet de borgerlige seieren. Dette er vår egen skyld da vi har feilet i å lage en kulturkonservativ (pro-FrP) mediekanal med nasjonal distribusjon. 2009-09-14 23:11:14 Aesop Yep, mulighetene/løsningen skaper vi selv. F eksempel uavhengige bloggere som document og andre kan levere kopier av innholdet/artikler/essays til dette nye selskapet, hvis de ønsker ekstra sikkerhet/skjerming. Det vil bli minimalt med risiko for de involverte “innholdsleverandører”. Det er kun oppside for disse leverandørene da de faktisk får/vil få godt betalt for en jobb de i dag gjør vederlagsfritt. De vil i tillegg få distribuert innholdet sitt til x3/x5/x10/x30 ganger flere lesere. Investorene tar all risikoen (pressestøtte er en bonus, men ikke en forutsetning). Dette vil starte som et ideelt prosjekt men avhengig av videre målsetninger er det faktisk et godt potensiale for inntjening (hvis det kombineres med “folkelig” innhold). Inntjening er dog en underordnet målsetning. Hovedmålet er økt politisk innflytelse gjennom uoffisiell støtte til FrP/Høyre. Økonomi/forretningsdrift vil mest sannsynlig bli det minste problemet. Utfordringen ligger i om de ønskede redaksjonelle “innholdsleverandørene” tør å ta steget. 2009-09-14 21:31:52 Med den nødvendige kapital bør et realistisk daglig opplagsmål ligge på 50.000 ved strategi 1 og 15.000 ved strategi 2 innen 5 år. Hvis vi går frem riktig bør det være mulig å kuppe ca. 50% av Aftenpostens lesere, 20% av VGs lesere, 10% av Dagbladets lesere + innen 10 år (ved 1, ganske mye mindre ved 2). Dette bør være målet. Ser man på den logiske fremgangsmåten (basert på de ønskede lesere og deres sympatier/interesser) finnes det to strategier, et valg vi må ta basert på ønsket nedslagsfelt: Strategi 1 – Harrymodellen Estimert opplag innen 5 år – 50.000 Estimert opplag innen 10 år – 50.000-100.000 - Nevnte politiske agenda (se annen post) + - Lite finansielt innhold - Vanlige nyheter - Mange “harrytemaer” (blant annet erotiske innslag, ref midtsidepiker slik vi finner i en del kontinentale aviser. Velger vi denne modellen kan vi naturligvis glemme en stor del av konservative kristne lesere. Strategi 2 – Den konservative modellen Estimert opplag innen 5 år – 15.000 Estimert opplag innen 10 år – 15.000-50.000 - Nevnte politiske agenda (se annen post) + - Mye finansielt innhold - Vanlige nyheter - Minimalt med “harrytemaer” Velger vi denne modellen kan vi regne med mange tradere, økonomisk interesserte, konservative kristne lesere. Det blir en mindre “folkelig” appell og derfor nevneverdig mindre opplag. Strategi 3 En hybrid av 1, 2 Det er mulig jeg brukte feil estimater ang strategi 2. Hvis det finansielle innholdet er solid er det mulig å stjele MANGE lesere fra DN, Finansavisen. Dette vil igjen få konsekvenser for hvilke investorer/eksisterende redaksjoner vi kan velge som strategiske partnere. Avhengig av valget vil det være et en evt. mulighet at vi får finansielle feeds fra eksisterende redaksjoner. Hvis FrP er interessert vil det eneste realistiske alternativet bli å fisjonere ut Fremskritt redaksjonen (Arbeiderbladet/Dagsavisen scenarion). Viktigst av alt, avisen vil ha et et styre som ikke tillater at avisen blir infiltrert av kulturmarxistiske journalister (slik Aftenposten ble på 70-80 tallet). Daglig opplagstall – 2008: VG – 284.414 Aftenposten morgenutgave – 247.556 Dagbladet – 123.383 Aftenposten Aften – 124.807 Bergens Tidende – 85.825 Dagens Næringsliv – 82.775 Adresseavisen – 77.044 Stavanger Aftenblad – 66.343 Fædrelandsvennen – 40.729 Drammens Tidende – 39.121 2009-09-14 20:38:39 idag.no (Norge IDAG) er ute av bildet da dette er en KrF publikasjon/organ. Men jeg kan sette opp et møte med Hegnar og Geir Mo og presentere løsningen. Investorer kommer til å bli det minste problemet. Spørsmålet er hvordan Rustad, Nyquist, Mohn og Hjerpset-Østlie stiller seg til dette? Regner med dere har andre primære jobber? Å sette sammen en redaksjon avhenger av mange faktorer. Det blir evt. et lite team i begynnelsen og det blir online-basert. Vi må vurdere hvordan vi kan koordinere online satsningen med en evt. papirutgave. Ønsker først å høre Rustads innspill i alle tilfeller:) Dette valget og dets dekning beviser en gang for alle at vi ikke kan leve uten et landsomfattende talerør. Dette er vi alle enige om (FrP/Fremskritt redaksjonen inkludert). Dette dreier seg kun om vilje og et par personer som tar initiativ. Jeg har de nødvendige kontakter til å sørge for at dette kan skje. Men jeg mangler totalt redaksjonell erfaring, så jeg kan kun bidra til å sette opp et team, som brobygger mellom de relevante parter og bidra til investorer. 2009-09-14 13:29:20 Gratulerer Christine!;) 2009-09-14 11:30:26 Jeg kan også bidra med å skaffe støtte til dette projektet fra losjen min. Dette er et nasjonalt prosjekt vi seriøst ikke kan ignorere. Det er vår plikt som de intellektuelle kulturkonservative kreftene i Norge å samarbeide om dette!:) 2009-09-14 11:12:20 Meget bra skrevet:) Vi bør snarest jobbe felles mot opprettelsen av en kulturkonservativ storavis (papir/online nasjonal distribusjon). Jeg kjenner mange i FrP og vet at det er sterke krefter der som ønsker å utvikle “Fremskritt”, FrPs avis. Jeg vet også om flere kulturkonservative investorer. Hva med å jobbe for å konsolidere Fremskritt med document (kanskje idag.no?) + få funding fra strategiske investorer? Kalle avisen: “Konservativ” som det eneste kulturkonservative medieselskapet i Norge. Det er en sjanse for at Hegnar vil ønske å være med på et slikt prosjekt. Primærdoktriner: Kritisk til multikulturalisme (Anti-kulturmarxistisk) Anti-rasistisk Pro FrP (kanskje Høyre) Pro Israel (+ støtte til Armenia, kristne Koptere/Maronitter/Assyriere, kulturkonservative Indere, støtte til opprettelse av en kristen stat Biafra, Sør Nigeria og støtte til opprettelsen av en kristen stat i Sudan, støtte til Russlands/Thailands/Filipinenes/Kinas + kamp mot Jihad) Anti-FN Anti-EU Kritisk til kulturmarxistiske medier (alle) Pro fri marked Pro kristelig Noen med innspill? 2009-09-14 10:57:20 Caper, Jeg sa ikke at EDL i dagens form er der vi hadde ønsket det hadde vært. Men det er helt essensielt at de intellektuelle konservative kreftene gir (uoffisielt) politisk og ideologist skolering til våre unge 15-25. Hvem skal ellers gjøre det? Vi kan ikke forakte de unge i samfunnet og nekte å nærme oss disse fordi de mangler ideologisk trening, da det nettopp er VÅRT (de kulturkonservative intellektuelle) ansvar å sørge for denne. Bawer er nok ikke rette personen til å jobbe som brobygger. Han er en liberal anti-Jihadist og ikke en kulturkonservativ på mange områder. Jeg har mine mistanker om at han er FOR paranoid (med tanke på sin homofile legning). Det kan virke som han frykter at “kulturkonservative” vil komme til å bli en trussel mot homofile i fremtiden. Han nekter derfor å gripe sin mulighet til å påvirke disse i positiv retning? Dette virker helt irrasjonelt. Det skal sies at mange organisasjoner som VB har mange “reformer” å gjennomføre før de er på vårt nivå. I alle tilfeller, vi er ikke i en situasjon der vi kan velge og vrake partnere. Vi må derfor sørge for å påvirke andre kulturkonservative til å komme på vår anti-rasistiske/pro-homser/pro-Israel linje. Når de når denne linjen kan man ta det til neste nivå. Konsolideringen MÅ fortsette og folk må heller bidra til å påvirke (istedenfor å isolere). 2009-09-14 09:18:03 Jarle, Meget bra analyse. Du har helt rett. Jeg har ikke vært tilstede I den norske debatten til nå da jeg har debattert på engelsk i flere år/samlet materiale til compendiumet som jeg straks er ferdig med:) Jeg føler det er viktig å skape en pan-Europeisk plattform for retorikk/målsetninger/politisk analyse/research av historiske faktorer av betydning for så og overføre denne kunnskapen til hver nasjon. Det pan-Europeiske/US miljøet rundt Robert Spencer, Fjordman, Atlas, Analekta + 50 andre EU/US bloggere (og Facebook grupper) er selve epicenteret for politisk analyse og har vært det noen år. Mye av denne kunnskapen har allerede blitt formidlet gjennom “document” (er utrolig imponert over kunnskapsnivået her:)) noe som indikerer at det er på vei til å formes en ny pan-Europeisk “kulturkonservativ” intellektuell bevegelse som er enige om de grunnleggende sannheter. De neste 10/20/30 år bør vi fokusere på følgende: - Lage en kulturkonservativ storavis (papir/online) i hvert land (vårt talerør som når ut til hele Norge). Målsetningen er naturligvis å vekke flere nordmenn opp fra komaen. - Skaffe funding til dette prosjektet gjennom kulturkonservative investorer. Bidra til å forme/videreutvikle en ungdomsorganisasjon/aksjonsgruppe som representerer vår ideologiske platform (anti-rasistisk men kritisk til multikultur/Islamisering etc) EDL/SIOE danner konturene til hvordan en slik organisasjon vil se ut. Vi kan jo f eksempel videreutvikle SIOE eller skape en ny. EDL har fått rasiststempel og de jobber hardt for å bli kvitt dette (alle individer som kommer med rasistiske/diskriminerende ytringer blir fra nå av kastet ut). Det blir vanskeligere å starte en slik gressrot/aksjons gruppe i Norge da myndighetene pumper sinnsyke summer in over alt for å blidgjøre alle (utenom oss;) Det er bare for oss å sette igang. Vinduet åpner seg om tidligst 10 år, senest om 70 år så vi har fortsatt god tid. Men vi bør ikke kaste bort for mye tid på å “bekrefte for hverandre at vi har et problem”. Det er helt essensielt at vi heller fokuserer på å jobbe spesifikt mot disse punktene. Jarle, jeg sender deg en mail:) 2009-09-13 23:03:08 Hårstad/Xebeche/Skaug Yep, dere har helt rett. Kulturmarxistene klarte å kuppe helt avgjørende populære plattformer som sikret dem seier: - Seksuell frigjøring (svekkelse av kirken/moral/patriarkiet/kjernefamilien/fødselsrater) - Feminisme – positive og negative sider (svekkelse av kirken/patriarkiet/kjernefamilien/fødselsrater) - Rettigheter til arbeidere – positive sider - Narkotika/alkohol/party frigjøring (svekkelse av kjernefamilien/moral/fødselsrater) - Multikultur – selges inn som introduksjon av spennende tilbud/mat/opplevelser (negative sider: masse-innvandring, Islam, ghettofisering→enklavisering, kriminalitet drap/voldtekter/ran/vold, svekkelse av identitet/kultur/enhet/nasjon mm.) For mye av disse elementene (med et par unntak) bidrar til å dra oss mot et Marxistisk utopia (kaos). Det eneste pragmatiske vi kan gjøre er å jobbe for videre kulturkonservativ konsolidering de neste 10/20/30/40 årene slik at vi kan benytte oss av vinduet som garantert vil åpne seg (Fjordmans scenario.) 2009-09-13 18:24:47 98% av alle norske journalister er nå kulturelle marxister/multikulturalister/politisk korrekte (eller sympatiserer). Problemet er at de fundamentale institusjoner i Norge som f eksempel Høgskulen i Volda (journalist høyskole) og Blindern er blitt infiltrert allerede for flere tiår siden (og de fleste andre skoler for den saks skyld). Disse er i dag indoktrineringsleire for fremtidige generasjoner av kulturelle marxister/multikulturalister/politisk korrekte. Dette skjedde naturligvis ikke i fjor. De kulturelle marxister har hatt anledning (da AP aldri straffet/fengslet disse) til å infiltrere alle våre institusjoner siden 1945. I 1968 var det første “kullet” med indoktrinerte marxister klare til å implementere sine doktriner. Resultatene ser vi i dag. Jeg aner ikke hvordan vi skal klare å reversere dette. Det kan se ut som om Islam faktisk kan løse dette problemet for oss i løpet av 30-70 år, da de kulturelle marxister snart vil miste kontroll over disse kreftene. Jeg har alltid lurt på; var det ingen kulturkonservative intellektuelle og/eller gressrot alternativer i 1968? Man ser alltid de kulturelle marxistene demonstrere i gatene på bilder i 1968-1972, men hvor var de kulturkonservative kreftene? 2009-09-13 18:07:16 4 weeks of Jihad in Gøteborg, Sweden. European media companies are refusing to report. This case and the Muslim riots in United Kingdom (also categorically ignored by 90% of journalists) could have influenced the Norwegian election. How can a democracy work when 98% of Western European journalists openly sympathize with “cultural Marxism”? These deliberate “media blackouts” are authoritarian in nature. 2009-09-12 12:18:50 Muslimske opptøyer i London i går – 11.09.09! http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/8251862.stm Regner med dette kommer på dagsrevyen i dag! (NOT). 2009-09-08 17:08:03 Yep, det er virkelig ille (det kan umulig bli verre enn det er nå?). Jeg fikk svar på to av mine spørsmål fra sjefskommunisten i Aftenposten i går forresten: http://www.aftenposten.no/nettprat/article3251899.ece Aftenposten – intervju med Hilde Haugsgjerd – sjefsredaktør, kom fra Arbeiderbladet, mange Aftenposten journalister er gamle AKP(ml) og SV sympatisører… Hva er begrunnelsen for at Aftenposten, etter 1972, gradvis begynte å støtte multikulturalisme (kulturmarxisme) og dermed i praksis ikke lenger fortsatte å være et kulturkonservativt mediealternativ? Var det på grunn av press fra Arbeiderbevegelsen? Anders B Aftenposten er en uavhengig avis, med et liberalt-konservativt grunnsyn. Hilde Hva synes du om at Norge føyer seg inn i rekken av land som ikke lenger har noen store kulturkonservative aviser (aviser som er kritiske til multikulturalismen)? Anders B Jeg synes også det er et problem at norske medier er for like i sine analyser og synspunkter. Jeg tror det har sammenheng med at konfliktene i norsk politikk egentlig ikke er så store. Hilsen Hilde 2009-09-08 17:00:26 Flott at du fant kilder på den undersøkelsen!:) Denne prosessen (marxist-infiltrasjon i Europeiske universiteter) startet allerede i 1945 etter at kommunistene vant krigen. Europas største tabbe var at de lot marxister operere fritt etter krigen. 45-50 generasjonen med marxister ble læremestrene til 68-generasjonen som i dag styrer alt. Infiltrasjonen av marxister i Europeiske universiteter (1945-1968) beskrives svært detaljert her: http://www.freecongress.org/centers/cc/index.aspx 2009-09-08 15:46:51 Xebeche Du argumenterer meget bra for ditt syn. Jeg tviler ikke på at du har gode intensjoner. I alle tilfeller er vi fundamentalt uenige når det gjelder målsetninger. Jeg skulle ønske det var mulig å diskutere dette fritt. “Når du har sagt hva du ikke vil ha, må du si hva du vil ha i stedet. Hvis ikke skjer det ingenting.” Problemet er at forutsetningene for diskusjon ikke er tilstede I Norge og Vest Europa. Vi, kulturkonservative, blir allerede stemplet som fascister/rasister/nazister av det politiske og media etablissementet fordi vi våger å kritisere multikulturalisme (kulturell marxisme) noe som er totalt uakseptabelt. Det er like ille som Jødeforfølgelsen i 30 årene eller under inkvisisjonen. Ingen/veldig få ønsker dermed å dele løsnings-orienterte ideer/konsepter i åpne forum i denne fasen da dette kan bidra til å stigmatisere personer ytterligere i fremtiden. Fjordman, Jeg har nå jobbet fulltid i mer enn tre år med et løsningorientert verk (kompendium skrevet på engelsk). Jeg har tatt sikte på å bidra på områder som er på siden av det som har vært hovedfokuset ditt. Mye av infoen jeg sitter på er ukjent for de fleste, til og med for deg. Hvis du sender meg en email på year2083@gmail.com så vil jeg sende en elektronisk utgave når jeg blir ferdig. Norge har for min del vært helt uinteressant til nå. Hovedfokuset bør gå på en intellektuell platformkonsolidering av Europeiske kulturkonservative organisasjoner/individer. Denne alliansen bør ha som hovedfokus å de-legitimere multikulturalisme (kulturmarxismen) for den “Europeiske hat-ideologien” den faktisk er. Dens formål (eller indirekte resultat) er som kjent å fullstendig ødelegge vestlig sivilisasjon, nasjonalstater, vestlig kultur/normer/tradisjoner, kristendom – Europeisk/Norsk identitet. Hvis dette grovarbeidet blir ferdiggjort ligger det til rette for en Marxistisk superstat (EUSSR) uten de nødvendige kulturkonservative/nasjonalistiske komponenter som kunne ha stoppet Islam fra å dominere denne nye entiteten. 2009-09-08 01:27:58 Xebeche Det virker som om du er ganske uopplyst og naiv med tanke på de potensielle følgene av multikulturalisme. Jeg begynner å lure på om du kanskje er en av dem som ikke engang har studert historiske demografiske oversikter over land som har hatt multikulturalisme og der Islam har vært involvert?;) Se på den Libanesiske demografiske utviklingen. Som vi alle vet har Libanons demografiske utvikling vært preget at Islamsk demografisk krigføring (invandring + høye fødselsrater) kombinert med flukt av den kristne befolkningen. Libanon var en gang et kristent land. Takket være multikulturalismens uante gleder er Libanon i dag et svært ustabilt Muslimsk land som preges av mord, forfølgelse og tortur av ikke-Muslimer: Libanon demografisk utvikling – (Kristne/Muslimer)1: 1911 – 21% Islam 1921 – 45% 1932 – 49% 1943 – 48% 1970 – 58% (Borgerkrig 1975–1990 startet når Islam nådde 60%) 1990 – 65% (De kristne tapte krigen) 2008 – 75% Hva er begrunnelsen din for at du mener at ikke Vest-Europeiske land vil komme til å lide samme skjebne? Kilde: 1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997. 2009-09-07 16:46:27 Xebeche Jeg anbefaler deg å lese bøker som forklarer ideologien multikulturalisme, Frankfurt skolen og dets opprinnelse. Du kan f. eksempel starte med boken “Defeating Eurabia”. Hovedproblemet i Vest Europa er at det kun er ett akseptert alternativ, nemlig PC (PC = kulturell marxisme/multikulturalisme). De som våger å kritisere multikulturalisme (og som støtter kulturkonservative synspunkter) blir i dag stemplet som fascister/nazister/rasister. Problemet er at doktrinene som danner grunnlaget for politisk korrekthet ikke vil eller kan tillate alternative oppfatninger og er således svært intolerante. FrP er et offer for denne intoleransen. 2009-09-07 14:28:28 Xebeche Spørsmålet du bør stille deg selv er; hvis kulturforskjellene var for store for at kristne Nordmenn og kristne Svensker kunne leve sammen, hvordan kan man da forvente at Nordmenn og Somaliere kan leve sammen på en fredelig måte? Ideologien multikulturalisme (kulturell marxisme) er en anti-Europeisk hatideologi som har som formål å ødelegge Europeisk kultur, identitet og kristendom forøvrig. Jeg sidestiller dermed multikulturalisme med de andre hatideologiene: nazisme (anti-jødisk), kommunisme (anti-individualisme) og Islam (anti-kafr). Japan, Sør-Korea og Taiwan nektet å implementere multikulturalisme (som de tre eneste vestlige land som fortsatt har monokulturalisme). De argumenterte for at “societal cohesion” er ensbetydende med harmoni innenfor et samfunn. De ser fortsatt med forundring på dette merkelige Europeiske eksperimentet. 2009-09-07 11:48:06 Følgende blog dokumenterer antall hvite Sør-Afrikanere som er blitt drept i noe som begynner å ligne et systematisk rasismemotivert folkemord. 3066 dokumenterte drap (de reelle tallene er nok mye høyere). 200 000-300 000 hvite Afrikanere har allerede “flyktet” fra Sør-Afrika siden ANC overtok styringen. http://sarahmaidofalbion.blogspot.com/2009/04/more-white-crosses-in-south-africa.html 2009-09-07 09:23:59 Slike saker må ses i sammenheng med liknende tilfeller der media konsekvent ignorerer saker relatert til muslimske opptøyer. Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter. http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker. Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Ikke EN eneste artikkel i MSM. Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var “nyhetsverdig”… Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade “integreringsarbeidet” ved å formidle sannheten. Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene. -—————————————- The orders of “media blackout” have been strictly applied. Le Monde refused to respond, citing “ministerial instructions.” “Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: ‘No fires’. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: ’We cannot say anything about the fires. We have received orders.” In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: “Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police.” 2009-09-07 09:23:03 Slike saker må ses i sammenheng med liknende tilfeller der media konsekvent ignorerer saker relatert til muslimske opptøyer. Alle husker juli-opptøyene i Marseilles og andre franske byer der mediene ble instruert om ikke å rapportere nyheter. http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/07/media-blackout-violence-in-france.html Man kan bare undres om hvor mange opptøyer det har vært i Frankrike eller andre land som vi aldri har hørt om. Det er i ferd med å utvikle seg en trend i Vest Europa der det er full aksept for at media kan tie ihjel slike saker. Estimerte skader fra juli-opptøyene i Frankrike: 800-1500 utbrente biler, titalls bygninger utbrent, flere personer skadet (inkludert politibetjenter). Ikke EN eneste artikkel i MSM. Jeg ringte både TV2 og NRK men de mente det ikke var “nyhetsverdig”… Kanskje ikke så rart da 90-95% av alle Europeiske journalister er tilhengere av multikulturalisme og ikke ønsker å bidra til å skade “integreringsarbeidet” ved å formidle sannheten. Dette er en svært skremmende utvikling og dokumenterer ytterligere hvordan media fungerer som propagandamaskineriet til multikulturalistene. -—————————————- The orders of “media blackout” have been strictly applied. Le Monde refused to respond, citing “ministerial instructions.” “Yesterday morning, every journalist who came, even for the smallest piece of news, to the firemen, or gendarmes or police, heard the same answer: ‘No fires’. In fact, the truth is quite different. Some of those we questioned admitted under their breath: ’We cannot say anything about the fires. We have received orders.” In Lyons, the daily Le Progrès reports the same blackout: “Orders not to speak to the press were given to firemen, gendarmes and police.”

© 2013 SOS Rasisme

SOS Rasisme Arbeidsutvalget       SOS Rasisme Økonomiutvalget
        Strandgata 71, 5528 Haugesund
E-post:au@sos-rasisme.no       Tlf: 52 71 21 75
Nytt nr: 479 45 490